Sobota, 6. března, 2021

Systém na sociální dávky by měla dodat nová firma, rozhodlo ministerstvo

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle informací Ekonomického deníku vybralo vítěze na dodávku nového systému sociálních dávek. Od 1. ledna 2021 by měly být vypláceny na systému, který vyvine firma DXC Technology. Ta nabídla o 600 milionů nižší cenu, než stávající dodavatel OKsystem.

Ministerstvo práce a sociálních věcí „rozseklo“ velice kritizovanou zakázku na dodávku Informačního systému sociálních dívek, která je označována jako „IS-DAV II“. Podle informací Ekonomického deníku je vybraným dodavatelem firma DXC Technology, která nabídka částku okolo očekávané ceny zakázky (270 milionů korun bez DPH). Druhá firma – stávající dodavatel OKsystem podala nabídku o téměř 600 milionů vyšší.

Informace Ekonomického deníku o tom, že byl vybrán nový dodavatel potvrdil ředitel DXC Technology Bedřich Max Luft. „Ano, byli jsme informováni o tom, že nás MPSV vybralo v této zakázce,“ řekl pouze Luft.

Podle ředitele OKsystemu Vítězslava Cimla, který se již dříve netajil tím,ž jeho firma podala vysokou nabídku, ministerstvo v soutěži „IS-DAV II“ změnilo podmínky za jakých může být smlouva vypovězena a další podstatné detaily, proto musel navýšit cenu oproti nabídce na „IS-DAV I“, aby neohrozil své zaměstnance. „Jsme česká firma, která vše daní v České republice, naši zaměstnanci pracují na hlavní pracovní poměr, žádný švarc systém, jak je v ČR běžné, jsme nuceni hájit své obchodní zájmy,“ řekl v textu Podpis za miliardu? Michaela Marksová podepsala zrušení zakázky. Důsledky NKÚ „ocenil“ na miliardu Ciml.

Vybrat vítěze ostře sledované zakázky umožnilo vedení Ministerstva práce a sociálních věcí  rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ze 7. prosince o zastavení správního řízení s MPSV kvůli vyloučení OKsystemu ze soutěže. Námitku podal OKsystem na konci července loňského roku zejména kvůli tomu, že firma byla vyloučena z důvodů, že se OKsystem dopustil  závažných pochybení při plnění předchozí smlouvy „IS-DAV I“ (§ 48 odst. 5 písm. d)). V rámci toho řízení ÚOHS vydal v polovině září předběžné opatření, kterým zakázal ministerstvu práce uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku. Na konci října 2018 MPSV vzalo zpět své rozhodnutí o vyloučení OKsystemu a v první polovině prosince ÚOHS řízení zastavil. Ministerstvu se uvolnily ruce pro vyhodnocení nabídek a vybrání vítěze.

Oba soutěžitelé mají nyní 15 dnů na podání případných námitek na MPSV. V případě, že nebudou vypořádány, mohou se opět obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podle podmínek zadávací dokumentace je termín na přípravu informačního systému 28 měsíců od data uzavření smlouvy. Je tedy otázkou, jestli se MPSV opět nedostane do časové tísně, kdy bude hrozit ukončení stávajícího IT systému pro výplatu sociálních dávek. Ten je prozatím smluvně podchycen do konce roku 2020 a to na základě uplatnění opce ze strany MPSV. Podrobně jsme o složitém využití opce psali v textu Blamáž na MPSV. Chystá opci na smlouvu s OKSystemem za miliardu.

Jak šel čas s tendrem na systém pro administraci a výplatu sociálních dávek

22. 12. 2016 – uzavření smlouvy s OKSystem v režimu JŘBU- zajištění výplaty dávek od 1. 1. 2017 „po nezbytně nutnou dobu“ – do startu nových systémů. Platnost do 28. 2. 2019. Objem 1,07 miliardy
Listopad 2016 – uzavření smlouvy s OKSystemem na nový systém pro výplatu dávek
16. 11. 2017 – vypovězení uzavřené smlouvy na vývoj nových dávkových systémů (IS DAV I) pro nesoučinnost dodavatele OKSystem
začátek roku 2018 nový tendr na dávkové systémy IS DAV II
30. 7. 2018 – OKSystem podává podnět k ÚOHS – stěžuje si na vyloučení z tendru
30. 9. 2018 – vypršela možnost využít opci na prodloužení smlouvy z prosince 2016
3. 10. 2018 – ÚOHS rozhod, že MPSV vyloučilo OKSystem neoprávněně
9. 10. 2018 – uzavření dohody o prodloužení možnosti využít opci – do 30. 11.2018
18. 10. 2018 – obdržel Úřad rozklad zadavatele z téhož dne. Rozklad byl podán v zákonné lhůtě.
25. 10. 2018 – MPSV rozhodlo o zpětném zařazení OKsystemu do soutěže
7.12. 2018 – ÚOHS zastavuje řízení na základě toho, že zadavatel (MPSV) zrušilo rozhodnutí o vyloučení OKsystemu ze soutěže
28. 1. 2019 – MPSV vybralo vítěze soutěže IS DAV II – společnost DXC Technology
28. 2. 2019 – původní termín, kdy měla vypršet smlouva uzavřená 22. 12. 2016
31.12.2020 – konec dodávky stávajících systémů od OKsystem
1. 1. 2021 – nyní (leden 2019) předpokládaný začátek nového systému od DXC Technology – dodavatel má na zpracování systému a otestování 28 měsíců od podpisu smlouvy

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter