Pondělí, 1. března, 2021

Svatý Martin řešil i Dawn raids čili místní šetření prováděné antimonopolním úřadem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na závěr tradiční Svatomartinské konference, kterou pořádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém brněnském sídle, se řešila tématika místních šetření, ke kterým mají zaměstnanci úřadu oprávnění.

Mimořádně významným vyšetřovacím oprávněním, kterým disponuje Úřad pro hospodářskou soutěž, je tzv. šetření na místě v obchodních prostorách firem, kdy vybraní pracovníci jsou oprávněni vstupovat do obchodních prostor šetřených soutěžitelů (“dawn raids”). V průběhu let 2001 až 2014 realizovali úředníci z ÚOHS přibližně deset takových šetření ročně.

Šetření na místě je podle místopředsedy ÚOHS Hynka Broma jedním z důležitých nástrojů realizace dohledu nad řádným dodržováním soutěžního práva. Použití procesního nástroje ze strany ÚOHS je vždy pečlivě zvažováno. Jeho zákonný rámec je vymezen v ustanovení § 21f a 21g zákona 143 /2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže.

Ředitel odboru kartelů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Igor Pospíšil připomněl, že v posledních letech podstatně přibylo předem neoznámených místních šetření v podezřelých firmách a institucích. V roce 2015 jich bylo 18, o rok později již 28 a v letošním roce je jich prozatím 21.

Při místních šetřeních mohou úředníci nahlížet do obchodních záznamů, nacházejících se v těchto prostorách ve fyzické i elektronické podobě. Mohou si přitom také pořizovat jejich kopie, a jsou rovněž oprávněni zapečetit obchodní prostory  na nezbytně nutnou dobu. Šetření v obchodních prostorách konkrétního soutěžitele probíhá na základě pověření, vystaveného předsedou ÚOHS, a není k tomu potřeba předchozího soudního povolení. To je vyžadováno jen v případě, pokud by se jednalo o jiné než obchodní prostory, jako např. byty členů statutárního orgánu podezřelé obchodní společnosti.

Podívejte se na fotogalerii z obou dnů Svatomartinské konference

Nárůst zmíněných šetření zdůvodňuje ředitel Pospíšil vyšší efektivitou pracovníků antimonopolního úřadu. “Máme více případů využití leniency programu. To je jeden zdroj informací a domnívám se, že jsme rovněž schopnější odhalovat větší množství případů protisoutěžního jednání,” konstatoval Igor Pospíšil. V rámci Leniency programu může být ze strany ÚOHS nabídnuta účastníkům kartelů shovívavost a případně i možnost neudělení pokuty. Pokud soutěžitel kartel ohlásí a poskytne k němu veškeré jemu dostupné informace a důkazy, může se kompletně vyhnout postihu či dosáhnout alespoň podstatného snížení pokuty. Více o pravidlech Leniency programu najdete na tomto linku

Pokuta milion korun za nezpřístupnění počítače

Antimonopolní úřad je oprávněn vyžadovat od soutěžitelů informace a podklady potřebné pro správní řízení. Může jít například o jakékoliv obchodní záznamy, jako jsou seznamy dodavatelů či odběratelů, obchodní smlouvy, údaje o obratech a podobně. Za nesplnění povinnosti poskytnout informace a podklady může úřad uložit soutěžiteli pokutu až do výše jednoho procenta z čistého obratu, dosaženého za poslední ukončené účetní období.

V této souvislosti ředitel Pospíšil připomněl, že v červnu 2015 prováděli úředníci ÚOHS neohlášené místní šetření, týkající se možné kartelové dohody v oblasti přebírání a skladování zboží. V rámci inspekce chtěli zástupci soutěžního úřadu prověřit také obchodní záznamy jednatele společnosti CZECH FROST. Z důvodu, že jednatel jmenované společnosti společně s dalšími zaměstnanci i přes varování neumožnil kontrolu požadovaných dat  nacházejících se v počítači, byla firmě uložena pokuta přesahující 1 000 000 korun. Krajský soud v Brně pořádkovou pokutu uloženou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil letos v červnu.

O podobné zkušenosti během panelu věnovaného “dawn raids” na Svatomartinské konferenci hovořila Zuzana Šabová ze slovenského Protimonopolního úřadu. Zmínila společnost Tesco, která rovněž odmítla poskytnout údaje potřebné k šetření. Případ řeší nyní příslušný slovenský soud.

Zástupce advokátní kanceláře VKS Legal Tomáš Tyll konstatoval, že ÚOHS – pokud jde o délku šetření na místě – postupuje vždy velmi korektně. Ředitel odboru kartelů Pospíšil dodal, že místní šetření je většinou antimonopolním úřadem ukončeno téhož dne.

Kristián Chalupa

O Svatomartinské konferenci jsme již psali:

ÚOHS do konce roku pravděpodobně uzavře další správní řízení v oblasti významné tržní síly 

Narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy: on-line přenos z konference 

Aby Penta mohla koupit nemocnici v Topolčanech, musela prodat dopravu 

Mezinárodní konference ÚOHS začala v Brně – sledujeme online 

ÚOHS loni pokutoval a po procesu narovnání i „odpouštěl“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter