Pondělí, 15. srpna, 2022

Studenti ČVUT získají data z testování turbovrtulového motoru GE vyvíjeného v ČR

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Dvě miliardy korun budou investovány do Centra pokročilého leteckého a kosmického výzkumu založeného na Fakultě strojní ČVUT v Praze. To je však „vedlejší“ efekt. Spojením ČVUT a letecké společnosti GE Aviation, které bylo potvrzeno podpisem smlouvy, přinese studentům Centra možnost studovat data z reálného vývoje nového typu leteckého motoru.

Unikátní spolupráce soukromého a akademického sektoru povede k rozvoji leteckého průmyslu v České republice a upevní postavení ČVUT v oblasti Průmyslu 4.0. Díky spojení speciálního softwaru GE a technického know-how ČVUT budou moci studenti v reálném čase zpracovávat terabyty dat z provozu a testování turbovrtulového motoru a porovnávat je s teoretickým modelem.

Společnost GE Aviation podepsala dohodu o spolupráci s ČVUT, která umožní Centru pokročilého leteckého a kosmického výzkumu založeného na Fakultě strojní získat znalosti a digitální modely – dvojčata moderních turbovrtulových motorů pro výzkum individuálního monitorovacího systému provozu a prediktivní údržby letadlových motorů. ČVUT, které tímto získává příležitost, aby při výzkumu výrobních technologií budoucnosti zdokonalilo vzdělávání svých studentů, je vůbec první vysokou školou v regionu střední a východní Evropy, kterou si GE pro takto úzkou spolupráci vybrala.

„Je to skvělý projekt, který propojuje vysoké školství s průmyslem. Spolupráce přinese rozvoj letectví a kosmických technologií a dojde i k propojení s postupy Průmyslu 4.0. Jsem rád, že je hned od vzniku partnerství smluvně zajištěna udržitelnost projektu ze strany firmy GE Aviation. Financování je zásadní věc,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš, který nezapomněl podotknout, že i na budovu, ve které se tisková konference odehrávala, coby ministr financí přispěl. „Dali jsme na to 900 milionů, jsem rád, že jste mne tehdy přesvědčil, protože jsem tomu projektu ze začátku moc nevěřil. Stejně tak jsem moc nevěřil tomu, že se povede projekt toho motoru. Ale vypadalo to zajímavě, tak jsme do toho šli. Navíc je velice přínosné, že jsou využívány kapacity domácích velice kvalifikovaných sil. Takže to není případ nějaké montovny, jak se často říká,“ dodal premiér v demisi.

V rámci dohody o spolupráci GE Aviation pomůže ČVUT s budováním a provozem nové infrastruktury pozemních a leteckých zkušeben. ČVUT tím posílí svoji experimentální kapacitu a lepší schopnost vyhodnocovat shromážděné poznatky s využitím Predixu, unikátního softwaru GE. Univerzita bude kooperovat s pražským Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem (VZLU) a českým leteckým podnikem Orbis Avia v Hradci Králové.

„Jsem velmi rád, že to bude právě ČVUT, která se bude moci jako první vysoká škola na kontinentu zapojit do Predixu a stát se tak hybnou silou, pokud jde o naši společnou snahu o posunutí Evropy na novou úroveň produktivity,” zdůrazňuje Peter Stračár, prezident GE Europe. Podotkl, že vývoj nového motoru je napříč třemi zeměmi – Českou republikou, Polskem a Itálií, přičemž v České republice bude probíhat veškeré testování.

Centru pokročilého leteckého a kosmického výzkumu založeného na Fakultě strojní „Spolupráce ČVUT a GE Aviation se odrazí nejenom ve výsledcích výzkumu, ale s jistotou nabídne našim studentům i šanci, aby se aktivně zapojili do velmi zajímavých aktivit, které povýší jejich dosavadní studijní zážitky na zcela nový stupeň,“ předpokládá rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Důležitost této dohody potvrzují i slova amerického ambasadora v České republice, Stephena Kinga: “Každý den vidíme výsledky našeho pevného ekonomického partnerství v pokračujícím odhodlání amerických firem investovat do české ekonomiky, univerzit a lidí. GE Aviation je příkladem toho nejlepšího, co Amerika nabízí.  GE prostřednictvím výzkumu a výroby s vysokou přidanou hodnotou investuje do slibné budoucnosti Čechů i Američanů.”

Odborníkům a studentům bakalářského, inženýrského a doktorského programu umožní GE přístup do své softwarové platformy Predix. Jde o celosvětově ojedinělou průmyslovou bázi na rozhraní cloudového úložiště. GE Aviation univerzitě poskytne školení a předá potřebné znalosti související s konstrukcí turbovrtulových motorů a jejich digitálním modelováním. Studenti budou shromažďovat a analyzovat tzv. big data na základě výstupů z provozu a testování motorů. Získané poznatky poslouží k včasné identifikaci potenciálních servisních zásahů ještě předtím, než nastanou. To umožní nastavení správného způsobu údržby a optimalizaci celkových nákladů na chod motorů. Na základě analýzy dat vyvinou z modelu digitální systém pro sledování provozu motorů. Kromě zajímavé práce pro své vývojáře získá ČVUT zároveň šanci, aby vedlo studenty k zájmu o letecký trh na špičkové technologické úrovni. Ze synergií GE a ČVUT může profitovat celý český letecký průmysl a celková konkurenceschopnost domácí ekonomiky.

Tím, že se vyvíjí zcela nový model motoru a zároveň jsou v pokročilém stadiu možnosti rozšířené a virtuální reality, může stávající spolupráce přinést také nové možnosti pro letecký opravárenský průmysl. „Chceme připravit digitální opravárenský manuál s rozšířenou realitou, který by usnadnil posádkám v terénu jejich práci,“ dodal Stračár.

O velmi důležitém historickém okamžiku hovoří rovněž děkan strojní fakulty ČVUT Michael Valášek. „Máme možnost provázat prvotřídní průmyslovou expertizu s naší univerzitní bází a vytvořit skutečně konkurenceschopné kapacity a dovednosti. Povede to k dalšímu rozvoji leteckého průmyslu v České republice. A už dnes pozoruji více než dvojnásobný nárůst zájmu studentů o výuku konstrukce leteckých motorů,“ dodává.

 „Je to poprvé, co bude mít GE Aviation spolupráci s univerzitou na takové úrovni. Věřím, že jde o exkluzivní příležitost pro celou leteckou branži v České republice. Vytváříme zde ojedinělou infrastrukturu pro společný vývoj a výzkum,“ říká k dohodě s ČVUT programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák.

ČVUT, které otevírá nový studijní program zaměřený na letectví a vesmír, chce vzdělat ročně zhruba 50 absolventů. Jeho součástí budou high-tech letecké poznatky, jež vzejdou ze spolupráce s GE Aviation.

 

O tématu jsme již psali:

GE Aviation postaví továrnu na letecké motory ve Středočeském kraji 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter