CzechInvest: Podíl hi-tech investic se více než zdvojnásobil

CzechInvest
CzechInvest

Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest se v letech 2014-2015 dařilo. Investic bylo více, mířily často i do hi-tech oborů.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny se včera zabýval tématem podpory investic. Generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera na jednání výboru prezentoval souhrnnou zprávu o efektivitě realizovaných akcí agentury za roky 2014 a 2015. CzechInvest zprostředkoval v období 2014-2015 celkem 253 investic, bylo jich tak výrazně více než v období 2012-2013 (189). Vzrostl ale především jejich finanční objem z 68,3 miliard na 131,9 miliard korun. Podle CzechInvestu stojí za růstem úspěšná politika vlády.

2016-03-17 00_21_26-Fotky

V letech 2014-2015 také došlo ke vzniku 30,9 tisíc pracovních míst, v období 2012-12 jich přitom vzniklo „jen“ 18,9 tisíc.  Zatímco počet nově vytvořených pracovních míst v období 2014-2015 vzrostl o 62 %, objem finančních investic se zvýšil o 92 %. Svědčí to o tom, že vznikají „dražší“ pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou. Potvrzují to také údaje CzechInvestu – zatímco v roce 2014 dosahoval podíl hi-tech investic jen 12 %, v roce 2015 už byl 30 %.

Vysoký růst v období 2014-2015 však byl zapříčiněn především tím, že došlo ke snížení pobídek pro investory. Ve druhém pololetí 2014 klesly ze 40 na 25 %. Investoři tak logicky chtěli stihnout období s vyššími pobídkami, proto investovali více. Vliv vlády na zvýšení investic je tak zde značně diskutabilní.

Od druhé poloviny 2014 také nastává prudký útlum investic zahraničních investorů, který pokračoval i v roce 2015. V roce 2015 už bylo meziročně zprostředkováno téměř o polovinu méně investic. Jejich souhrnná hodnota přesto dosáhla slušných 45 miliard Kč a vzniklo díky nim 14 040 pracovních míst.

Jaké investice přinesl CzechInvest?

Do Česka zamíří díky CzechInvestu například společnost FOXCONN s centrálou v Pardubickém kraji. Plánuje investovat 2,5 miliardy. Peníze mají směřovat do výzkumu a datových center. Podobnou investici chystá také nástrojářská společnost INA Lanškroun, která chce rozšířit svou výrobu zaměřenou na automobilový průmysl. Výrobce turbín Solar Turbines zase bude rozšiřovat výrobu ve Středočeském kraji. Plánuje investovat přibližně 1,9 miliardy korun.

2016-03-17 00_24_09-Fotky

V současné době se CzechInvest chlubí tím, že má rozjednaných 106 projektů a 14 z nich je dokonce strategického charakteru. Jedná se například o letectví (GE Aviation) či elektronický průmysl, což jsou obory se s vyšší přidanou hodnotou. Podle Kučery se realizuje z rozjednaných investic přibližně třetina.

66 % projektů nakonec došlo do cíle a získalo investiční pobídky. Zbylých 34 % nikoliv. Mnoho podniků spěchalo s realizací investic natolik, že nechtěly čekat na procedurální úkony vládní agentury, které se týkaly investičních pobídek. Často však CzechInvest pomohl jinou formou.

CzechInvest také spouští interní projekt na období 2016-2020, který by měl být zaměřen na podporu startupů. „Naší ambicí je stát se koordinátorem aktivit podporujících českou start-upovou scénu,“ tvrdil v minulém roce generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera. „Začínajícím podnikatelům chceme na jednom místě nabídnout to, co jim v jejich aktivitách pomůže – informace, kontakty, poradenství zkušenějších, stejně jako možnosti financování. Proto se chceme dohodnout a koordinovat spolupráci s jak soukromými, tak veřejnými a státními organizacemi, které se podpoře start-upů věnují. Cílem je, aby podpora byla systematičtější a programy na sebe navazovaly,“ dodává.

Bude dost pracovníků?

Předseda hospodářského výboru a člen ANO Ivan Pilný vyjádřil pochybnosti, zdali bude dostatek pracovních sil na obsazení nových pracovních míst: „Například Škodovce v Kvasinách chybí 1200-1500 pracovníků. Tyto pracovní místa budou muset být zaplněna zahraničními pracovníky,“ uvedl Pilný.

Podle Kučery je problém především v nízké mobilitě pracovní síly. Agentura proto spolupracuje s kraji. Cílem je najít možnosti, které umožní dostat pracovníky ze vzdálenějších oblastí do práce a tím zvýšit jejich mobilitu.

Pilný také řekl, že zahraniční pracovníci mohou brát práci těm domácím. Na to Kučera reagoval: „Pracovní místa vznikají v České republice, lidé svou mzdu utrácejí taktéž v České republice,“ uvedl s tím, že na některá pracovní místa je navázáno několik dalších. V současnosti podle něj CzechInvest řeší problémy s kapacitou některých průmyslových zón, které přestávají stačit.

Je na tom Slovensko lépe?

Poslanec ČSSD Milan Urban připomněl, že Slovensko v posledních letech hospodářsky dohánělo Česko. Podle něj za tím můžou stát i lépe rozdělované pobídky. Kučera informoval, že Slovensko má jiný model poskytování pobídek: „Zatímco Česko nabízí investorům především daňové pobídky, tedy daňové prázdniny, na Slovensku se investorům dává hotovost,“ uvedl Kučera. Podle něj je na tom Česká republika stále ekonomicky výrazněji lépe než Slovensko.

Arsen Lazarevič