Mládkovo ministerstvo vyzradilo obchodní tajemství ze smlouvy s General Electrics

motor H80 vyráběný v pražských Letňanech firmou GEA. zdroj: www.leteckemotory.cz

Citlivá data, jež mají být předmětem obchodního tajemství u velké mezinárodní smlouvy, unikla úředníkům. V materiálu jsou citlivé pasáže označeny hvězdičkami k vymazání. Tlačítko „delete“ však někdo na ministerstvu průmyslu a obchodu nezmáčkl před tím, než odeslal návrh smlouvy do připomínkového řízení před projednáním vládou.

Počátkem tohoto roku oznámila společnost General Electric Aviatiton (GEA), divize letectví společnosti General Electric International (GE), svůj plán vystavět novou centrálu pro vývoj, testování a výrobu turbovrtulových motorů v České republice (Turboprob COE). Svůj záměr stvrdila ve společném memorandu s  českou vládou. Nyní se redakci Ekonomického deníku dostala do rukou smlouva o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu, agenturou CzechInvest a GEA, kde jsou dopodrobna rozebírány práva a povinnosti smluvních stran. Úředníkům však unikly i pasáže, které jsou označeny jako předmět obchodního tajemství.

Ta jsou ve smlouvě vymezena takto: „Obchodní tajemství jsou obchodní tajemství GE, která v souladu s Příslušnými zákony (a) představují informace a/nebo fakta, (i) která jsou významná s ohledem na konkurenci; (ii) která jsou identifikovatelná; (iii) která jsou hodnotná; (iv) která jsou běžně nedostupná v příslušných obchodních kruzích; a (v) jejichž důvěrnost zajišťuje GE ve svém vlastním zájmu a která (b) mohou být anonymizována/vyňata z této Smlouvy před jejím zveřejněním, aby bylo zajištěno, že tyto informace/fakta zůstanou důvěrnými. Veškerá Obchodní tajemství v této Smlouvě byla jasně označena jako obchodní tajemství prostřednictvím symbolu ** a kurzívou.“ Ve smlouvě jsou tyto pasáže tedy označeny takto: [**OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ – VYMAZAT PŘED JAKÝMKOLI ZVEŘEJNĚNÍM].

Zodpovědný úředník ji však zapomněl vymazat a tak se dozvíme, že se „GE se zavazuje zahájit výrobu v závodě Turboprop COE do 31. prosince 2022**. Na základě současných předpovědí se může objem výroby motorů GE v České republice zvýšit na vice než 400** exportovaných motorů do roku 2022**, a toto číslo se může zvýšit až na 600** motorů ročně do roku 2026 a dále. GE dále předpokládá  20letý** prodejní cyklus pro program ATP, s podporou služeb, která bude pokračovat dalších 20**let,“ uvádí se ve smlouvě, kterou má redakce k dispozici. Podle dalšího článku označeného hvězdičkami se uvažuje o celkových investicích do projektu „ne nižších, než 350 milionů Eur“. Stejně jako to, že pokud se bude do konce roku 2026 vyrábět nejméně 400 moderních turbovrtulových motorů ATP, vznikne 500 nových pracovních míst. Českých dodavatelů by se na projektu mohlo podílet až 150 s ročním objemem zakázek 90 milionů euro.

Z české strany se předpokládají investice prostřednictvím státního rozpočtu. V roce 2016 rozpočet MŠMT o 100 milionů. V letech 2017 a 2018 až do částky 2 mld. Kč, které budou využity na rozvoj znalostí a dovedností Fakulty strojní ČVUT v oboru letectví. Doprava by měla dostat přidáno 375 milionů ještě letos a příští rok stejnou sumu pro vytvoření programu podpory rozvoje letectví a kosmických aktivit.

Celkový objem veřejné podpory může být podle stávajících pravidel maximálně 25% způsobilých nákladů vynaložených na projekt.

GEA už v ČR působí – její základna je v pražských Letňanech. Turbovrtulové motory H80 začala společnost GE Aviation v České republice sériově vyrábět v červnu 2012. Na vývoji motoru spolupracovali inženýři firmy GE Aviation s českým Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem. Podle prezidenta a výkonného ředitele BGA Turboprops, GE Aviation Jima Stokera v současné době motory H80 fungují ve Spojených státech, Kanadě, Ekvádoru a Argentině a v příštích několika měsících firma vyrobí motory pro letouny dodávané do Číny, Ruska, Jižní Afriky, Uruguaye a Brazílie.

Navrhovaný harmonogram projektu pro Turboprob COE

Výběr lokace                                                                                                  2017
Návrh/Povolení                                                                                               2017
Zahájení výstavby                                                                                           2018
Dokončení fáze 1 (kancelářské prostory)                                                             2019
Dokončení fáze 2 (montáž/testovací buňky)                                                         2021
Dokončení fáze 3 (výroba komponent)                                                                2022

Jiří Reichl