Stávající provozovatel městského mobiliáře nabízí vedení Prahy 300 nových zastávek zdarma, podle Hřiba to znamená, že firma dosud platila málo

Vizualizace zastávky Šumavská od Olgoj Chorchoj. Foto: http://www.olgojchorchoj.cz/project/73/prazske-zastavky-mhd

Denně vysypávat koše, opravovat poničené zastávky, zábradlí či další součásti mobiliáře, případně zasklívat to, co neukáznění lidé na zastávkách rozbili. K tomu udržovat veřejné záchodky v čistotě, odstraňovat podpisy sprejerů a řada dalších úkonů. To nezní jako práce snů. Jenže o to, kdo bude tyto činnosti vykonávat od zhruba poloviny roku 2021 se teď vedou složitá vyjednávání. Vedení hlavního města chce novou firmu, ta stávající, světová jednička v péči o mobiliář JCDecaux, nabízí, že pokud město uplatní opci na stávající smlouvu, firma na své náklady vybuduje dalších 300 zastávek v designu, které město již vysoutěžilo a předá je do majetku města. Navíc o ně bude po následujících pět let bezplatně pečovat. Vedení Prahy na nabídku zatím nereagovalo, tvrdí, že ji radní dosud nedostali.

Více než sto milionů korun hodlá stávající provozovatel pražského městského mobiliáře JCDecaux investovat do 300 zastávek MHD, které nabízí hlavnímu městu zdarma v případě, že jeho vedení uplatní opci na stávající smlouvu. Další desítky milionů bude stát jejich pětiletá údržba, kterou nabízí také zdarma v případě, že Praha uplatní zmiňovanou opci.

Vedení města však míní, že další prodloužení není možné. Podle radního Jana Chabra (TOP 09) stávající smlouva neobsahuje možnost jejího prodloužení.

Mediální zástupce JCDecaux Jiří Chvojka uvedl, že pokud by k uplatnění opce nedošlo, bude muset firma začít s demontáží zastávek už letos v srpnu, aby v době skončení smlouvy, což je 30. 6. 2021 nebyl mobiliář firmy v ulicích Prahy. „Nedokážu si moc představit, co bude vedení Prahy dělat například s prázdnými místy po veřejných záchodcích, které také spravujeme. My je odmontujeme, uzavřeme vodu a zajistíme elektrické přívody, ale ta díra tam prostě zůstane,“ řekl mj. Chvojka. Podle radního Chabra je takový postup nesprávný. Podle něj stávající provozovatel musí zajistit chod mobiliáře do konce smlouvy. Podle provozovatele je to tak, že po zmiňovaném datu mobiliář nesmí být v ulicích.

Provozní ředitel JCDecaux Václav Kuthan řekl, že podle odborných propočtů firmy by v případě neuplatnění opce vzniklo v Praze zhruba 400 stavenišť, z nichž některá by zasahovala do jízdních pruhů pro automobily, případně by hrozilo i omezení tramvajové dopravy, jelikož v některých místech mobiliář plní i bezpečnostní funkci. „Celkově jde o 1.500 prvků městského mobiliáře, jejichž odstranění bude pro obyvatele i návštěvníky Prahy velmi nepříjemné. Demontáže podle našich propočtů zaberou 375 dnů,“ řekl Kuthan.

Chvojka si také postěžoval, že od roku 2016, kdy minulé vedení města schválilo, že magistrát vypíše koncesní řízení na provozovatele zastávek na podobném principu, jako byl ten dosavadní, s firmou téměř nikdo nejednal. „Teprve v posledních měsících se situace trochu zlepšila, kdy jsme se stávajícím vedením dvakrát jednali. Na poslední schůzce nám byly nastíněny některé požadavky vedení Prahy, ale dosud jsme je nedostali písemně, abychom na ně mohli reagovat,“ řekl Chvojka. Ten také upozornil, že firma se snaží držet krok se zahraničními trendy. V říjnu například představila první zastávku se zelenou střechou, která by měla zlepšovat klima ve městě.

První zastávka se zelenou střechou v metropoli. Praha drží krok se světem

„Po dohodě s naší centrálou v Paříži jsme se nyní rozhodli učinit Praze nabídku, která jí umožní získat pro městské části nové zastávky a získat čas na postupnou výměnu zastávek současných. Upozorňuji, že jde o nabídku zastávek nereklamních. Zároveň zmizí riziko, že budou Pražané příští zimu na zastávkách moknout, k čemuž by při demontáži stávajících 900 zastávek bezpochyby došlo,“ řekl k nabídce generální ředitel JCDecaux Pavel Slabý.

Nabídka obsahuje tyto položky:

             město, respektive jeho městské části, získají 300 zcela nových zastávek, které JCDecaux postaví na vlastní náklady a poté převede do majetku města;

             zastávky budou bez reklam, což je v souladu se záměrem současného vedení města nezvyšovat množství reklamního smogu v ulicích Prahy;

             zastávky mohou být v novém designu, který si město vybralo v mezinárodní architektonické soutěži;

             JCDecaux využije svého celosvětového know-how při testování nových prototypů zastávek, aby mohly obstát v ostrém provozu, bude-li si to město přát;

             JCDecaux pomůže vypořádat historicky nepřehledné majetkové vztahy ke stávajícímu městskému mobiliáři a jeho přípojkám a pomůže vytvořit podrobný technický plán, který umožní bezproblémovou výměnu současných 900 zastávek po celém městě, a zároveň zajistí, že město získá přesnou představu o tom, kolik, kde a jakých zastávek i ostatního reklamního i nereklamního mobiliáře skutečně potřebuje.

Podle ředitele Slabého je tato nabídka zcela v souladu se stávající smlouvou, která umožňuje sjednání opce mezi oběma smluvními stranami.

Hřib: nabídka znamená, že dosud firma platila málo

Stávající vedení hlavního města uvažovalo o vypsání koncesního řízení, komise pro mobiliář však nakonec doporučila, aby si město přístřešky pořídilo samo. Celkem by jich podle návrhu mělo být 930 a stály by 325 milionů korun bez DPH. Radní dnes rozhodnutí o dalším postupu odložili kvůli dopracování harmonogramu. Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) je zásadní, aby město samo přístřešky vlastnilo a na jejich údržbu poté může vypsat soutěž. „Není možné, aby město bylo vydíratelné svými dodavateli,“ řekl. Město podle něj ve vztahu k JCDecaux jasně formulovalo svoje požadavky. Primátor také řekl, že pokud firma nabízí zdarma 300 zastávek zdarma, je jasné, že dosud Praze platila málo.

Nový prototyp zastávek provází zpoždění. Dosud stojí jenom jedna a to na Palackého náměstí. Její instalaci navíc provázely problémy především technického rázu. Nemohly být vykopány tak hluboké základy, jak se původně předpokládalo, protože to neumožňuje ochranná zóna vestibulu metra. Problémy jsou také s napojením na elektřinu, která je nutná pro zobrazování příjezdů tramvajových a autobusových linek. Firma to vyřešila tím, že vedle přístřešku MHD postavila krabici s baterií, která stánek napájí. Podrobně jsme o tomto tématu psali v polovině října.

Přečtěte si „trable“ nového typu zastávky:

Zastupitelé v Praze by měli řešit zpoždění v dodávce nového mobiliáře, jde o desítky milionů

Jiří Reichl