Zastupitelé v Praze by měli řešit zpoždění v dodávce nového mobiliáře, jde o desítky milionů

Aktuální stav nástupiště tramvají na Palackého náměstí v Praze. Od konce srpna zde měla stát testovací zastávka nového mobiliáře. Foto: ED

První vzorová zastávka nového pražského mobiliáře podle návrhu renomovaného studia Olgoj Chorchoj už měla od léta stát na Palackého náměstí nedaleko ministerstva zdravotnictví. Místo ní je na nástupišti pouze oplocená zabetonovaná díra. Situací by se měli zabývat o zastupitelé „velké“ radnice na dnešním jednání.

Už více než dva měsíce měl na Palackého náměstí v Praze stát prototyp nové zastávky MHD, kterou bude dodávat studio Artěl, jež je součástí uměleckého sdružení Olgoj Chorchoj. Místo něj jsou na místě pouze vykopané mělké základy zalité betonem a ohraničené mobilními zábranami, aby se kolemjdoucí nezranili. Důvody, které vedly ke zpoždění stavby široce diskutovaného nového mobiliáře, který by měl začít zaplňovat Prahu v roce 2021 budou dnes zjišťovat zastupitelé na zasedání magistrátního zastupitelstva.

Smlouva, která byla podepsána 27. prosince loňského roku mezi hlavním městem Prahou a studiem Artěl (k nahlédnutí na Hlídači smluv) stanovuje, že první fáze, ve které zhotovitel „dodá prototyp v navrhovaném materiálu a vybavení a zajistí jeho montáž do předem připravených základů“ měla skončit do 8 měsíců od podpisu smlouvy. Tedy nejpozději do konce srpna.

Vzhledem k tomu, že je polovina října a na Palackého náměstí přístřešek MHD nestojí, mělo by město vymáhat sankce. Ty jsou v bodě VII smlouvy stanoveny takto: „Zhotovitel se zavazuje při prodlení s předáním jednotlivých fází Předmětu plnění oproti termínům sjednaným v čL 2.1. této Smlouvy uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny celého Předmětu plnění bez DPH (6.280.000 Kč), a to za každý den prodlení.“ Podle jednoduchého výpočtu je smluvní penále od konce srpna do dnešního dne téměř 300 tisíc korun bez daně.

Komplikace s elektřinou a informačním systémem

Ve smlouvě se také uvádí, že „Zhotovitel dodá Objednavateli zhotovený prototyp v navrhovaném materiálu a vybavení a zajistí jeho montáž do předem připravených základů. Stavebně-technickou část a s ním související inženýring bude provádět Objednatel (tj. vybudování základů, přívod a přeložky sítí, projednání s DOSS atd.).“ Dělníci, kteří na přelomu září a října (tedy měsíc po tom, kdy měla již zastávka stát), připravovali základy pro vzorovou zastávku narazili na konstrukci stropu podchodu stanice metra Karlovo náměstí zhruba ve 30 centimetrové hloubce. Podle projektu měly být základy pro ukotvení stanice 80 cm hluboko. Výrobce mobiliáře – firma mmcité musí tedy vymyslet, jak ukotvit zastávku do nižší hloubky.

Zarážející je také výběr lokace pro umístění nového prvku pražského mobiliáře. Byla stanovena na místo, kde nikdy žádná zastávka ani přístřešek nestály, důvodem byl nesouhlas Dopravního podniku hlavního města Prahy právě kvůli podchodu metra a jeho ochrannému pásmu.

Vizualizace nové zastávky MHD pro Prahu. Foto: http://www.olgojchorchoj.cz/project/73/prazske-zastavky-mhd

„Objednavatel předpokládá, že prototyp bude napojen na dopravní informační
systém, tj. že odjezdový elektronický panel bude plně funkční,“ uvádí se dále ve smlouvě. A to je další kámen úrazu, respektive jsou to rovnou dva problémy. Problém číslo 1 je přivedení elektrického proudu do zastávky. Podle projektu je vyřešen napojením na veřejné osvětlení, které ale nefunguje přes den a proto by ukazatel aktuální dopravní situace nefungoval. Druhým problémem, který je možná daleko podstatnější je fakt, že na „živé“ informace o pohybu vozidel v pražské MHD má již léta monopol soukromá firma a i když se jí snaží vedení dopravního podniku tohoto monopolu zbavit, není to tak jednoduché. Na celý případ upozornili v létě 2014 Reportéři ČT s tím, že na nevýhodnost smlouvy přišel dopravní podnik v rámci interního auditu v roce 2012. Podle tehdejšího ředitele Jaroslava Ďuriše z auditu vyplynulo, že dopravní podnik platil několik let zhruba milion korun měsíčně za správu systému společnosti Xanthusem. Smlouvou se zabýval také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který udělil pokutu 600 tisíc korun za to, že zakázku přidělil bez výběrového řízení Xanthusu a neprokázal, že se o projekt nemohla postarat jiná firma.

Vizualizace zastávky Šumavská od Olgoj Chorchoj. Foto: http://www.olgojchorchoj.cz/project/73/prazske-zastavky-mhd

I na takovou skutečnost myslí podmínky již zmiňované smlouvy. „V případě, že se
v průběhu výroby prototypu objeví skutečnost, díky níž nebude prototyp možné
napojit na celkový informační systém města, lze za na základě odsouhlasení
Objednavatele přistoupit k řešení, kdy odjezdový panel nebude napojen na celkový
informační systém a zobrazované informace o dopravě budou pouze ilustrativní –
v takovém případě bude obsah zobrazených informací zkonzultován mezi
Objednavatelem a zadavatelem v rámci pracovní konzultace,“ uvádí se v dalších detailech smlouvy pod samotnými podpisy. Zdá se tedy, že si vedení magistrátu už loni bylo vědomo, že není schopno zajistit předávání informací, které samo požaduje. Řešení tohoto problému bude tedy velmi zajímavé sledovat. Hrozí totiž praktické prodloužení monopolu společnosti Xanthus. To by nastalo v případě, že do první testovací zastávky bude zvoleno její řešení, které by zobrazovalo aktuální časy příjezdů tramvají a další informace.

Jiří Reichl