Podpisy vedoucí k miliardové zakázce na MPSV byly učiněny za nestandardních podmínek

Podpis. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Hromadný odjezd vedoucích pracovníků mimo ministerstvo a málo vídaný příkaz k výkonu služby dle služebního zákona, tak byl podepsán dodatek na prodloužení opce smlouvy s miliardovou hodnotou. Ten posléze vyústil v podpis prodloužení současných dávkových systémů v hodnotě 1 miliardy korun. Jeho autorka, tehdejší vedoucí oddělení Lenka Bočková, povýšila na zastupující náměstkyni pro ekonomiku a IT.

Nestandardní okolnosti provázely přípravu podpisů dvou dokumentů, které umožnily Ministerstvu práce a sociálních věcí nadále využívat stávající počítačové systémy pro výplatu sociálních dávek od společnosti OKsystem. Nejprve musela být prodloužena doba, do které může být ze strany ministerstva uplatněna opce na tuto smlouvu. Ta původně měla vypršet na konci září loňského roku. Teprve o 9 dnů později, tedy 9. října MPSV a OKsystem byl podepsán „Dodatek č. 3 se smlouvě o zajištění služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací pro MPSV“, který umožňoval opci využít až do 30. listopadu 2018. O chystaném podpisu opce jsme psali na začátku loňského listopadu v textu Blamáž na MPSV. Chystá opci na smlouvu s OKSystemem za miliardu

Z registru smluv lze zjistit, že tento dodatek podepsal ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Jiří Károly. K podpisu však připojil málo vídanou doušku „(na základě příkazu k výkonu služby ve smyslu § 84 zákona č.234/2014 Sb.)“. To podle experta na služební zákon, bývalého soudce Ústavního soudu ČSFR a vysokoškolského pedagoga (Fakulta sociálně-ekonomická UJEP v Ústí nad Labem) Pavla Matese není příliš obvyklé. V daném případě by snad mohl mít jen informativní povahu, totiž sdělení, že jednání bylo učiněno v rámci plnění služebních povinností, což však nemá pro platnost smlouvy význam. Asi bych vše vyhodnotil tak, že jde o něco jako je mimořádná obava toho, kdo smlouvu uzavírá, aby byl krytý. Určitě bych situaci nehodnotil tak, že podpis ze strany jednajícího byl učiněn pod nátlakem,“ řekl Mates. Podle informací Ekonomického deníku byl Jiří Károly k podpisu donucen okolnostmi. Všichni jeho nadřízení totiž odjeli mimo ministerstvo a on byl jediný, kdo měl oprávnění dodatek podepsat.

Nezvyklá poznámka pod jménem jedné z podepisující stran. Zdroj: Hlídač smluv

Po prodloužení možnosti využít opci do konce listopadu 2018 bylo z rozhodnutí vedení MPSV potřeba podepsat další dodatek, tentokrát s číslem 4. Opce byla využita 29. listopadu a dodatek nepodepsal ředitel odboru ICT Jiří Károly, který měl podle informací Ekonomického deníku nahlášenou dovolenou, ani ministryně Jana Maláčová (ČSSD), ale úřednice Lenka Bočková. Ta vedla oddělení EESSI a datové základny. V den podpisu dodatku s OKsystemem se z ní stala zastupující náměstkyně ministryně Maláčové. Kdo bude regulérním náměstkem není jisté, místo je již od začátku listopadu loňského roku, kdy rezignoval politický náměstek a bývalý ředitel protikorupční policie Tomáš Martinec, neobsazené. Smlouvu podepsanou Bočkovou lze opět najít v registru smluv, případně ji vyhledat pomocí služby Hlídačsmluv.

Zastupující náměstkyně Bočková na podvýboru podle informací Ekonomického deníku uvedla, že vedení resortu uvažuje o návratu k Marksovou vypovězené zakázce na dodávku IT systému označovaného jako IS DAV I, kterou měla dodat společnst OKsystem. Důvodem je obava ze složité migrace dat mezi stávajícím systémem a tím, který má vytvořit společnost DXC Technology. Tato zakázka je označována jako IS DAV II a ministerstvo jejího vítěze oznámilo minulý týden. Celkové vystoupení zastupující náměstkyně vyvolalo nepřesvědčivý dojem. Vzbudilo pochybnosti, zda se problematika IT na MPSV řeší kompetentně.  I skutečnost, že je Bočková stále jen pověřenou náměstkyní svědčí o tom, že vedení resortu hledá osobu u které si bude jistější, že tak náročnou agendu, jako jsou IT systémy a ekonomika MPSV, zvládne. Dosud si na ní vylámala zuby řada předchůdců, včetně ministryně Michaely Marksové a jejího týmu.

Nestandardní okolnosti podpisu obou dokumentů neušly pozornosti zaměstnanců MPSV a posléze se dostaly i k uším poslanců. Včera se jimi zabýval podvýbor pro informační technologie a dávkové systémy, který spadá pod Výbor pro sociální politiku poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zastupující náměstkyně Bočková přiznala, že podepsala opci, jejíž hodnota je 1 miliarda korun. Do této situace by se ministerstvo pravděpodobně nedostalo, kdyby předcházející vedení resortu v listopadu 2017 nezrušilo smlouvu na přípravu nového informačního systému, který měl být zhruba 10x levnější a paradoxně ho měla dodávat stejná firma – tedy OKsystem. Podrobně jsme tuto anabázi popsali v lednovém textu Podpis za miliardu? Michaela Marksová podepsala zrušení zakázky. Důsledky NKÚ „ocenil“ na miliardu.

Výpověď smlouvy s OKsystem na MPSV nahrává do karet OKsystem

Poslanec Lukáš Kolářík (Piráti), který podvýboru pro informační technologie předsedá, po jednání výboru upozornil, že Lenka Bočková vedla na MPSV marginální odbor bez zaměstnanců. „V den podpisu opce však raketově povýšila na náměstkyni významné sekce, přes kterou proudí třetina státního rozpočtu. Podepsaná opce je v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ řekl Kolářík. „MPSV se dlouhodobě trápí s dávkovými systémy. Už dříve jsme ministerstvo upozorňovali na končící smlouvy a nutnost využít jejich prodloužení formou takzvané opce. Ministryně Maláčová však uzávěrky ignorovala a v momentě, kdy zjistila, že je pozdě, hledala osobu, která by opci podepsala a tím porušila zákon o zadávání veřejných zakázek. Bílého koně našla v Lence Bočkové, která díky tomu povýšila na náměstkyni pro ICT a ekonomiku,” komentuje postup ministerstva předseda podvýboru Lukáš Kolářík.

Situací na MPSV se bude zabývat zítřejší jednání výboru pro sociální politiku.

Jiří Reichl