Ministerstvo zemědělství řeší nouzový stav – provoz Informačního systému Národní dotace za 17 milionů Kč zadalo v JŘBÚ

dotace zemědělství
Ilustrační obrázek, zdroj: Pixabay

Informace o nadlimitní veřejné zakázce „Provoz a rozvoj informačního systému Národní dotace – řešení nouzového stavu“ teď ministr zemědělství dodatečně předložil vládě. Smlouvu získala společnost O2 IT Services už v polovině září. Cena zakázky je za dva roky 17 milionů korun.

Administrovat a vyplácet národní dotace bez tohoto informačního systému nejde. Zajistit, aby řádně fungoval, tak musí být jednou z hlavních priorit Ministerstva zemědělství. To co O2 IT Services teď bude podle smlouvy dělat zahrnuje zajištění provozu stávajícího Informačního systému Národních dotací v jednom testovacím a v jednom produkčním prostředí a ad hoc služby v nezbytném rozsahu. Bude tak mít na starosti jak optimalizaci procesů tak i doplnění nových dotačních programů. A dělat to bude „po dobu nezbytně nutnou do uzavření smlouvy s novým dodavatelem na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení, které bude zahájeno v době trvání Smlouvy,“ píše se v materiálu. Dohoda sice vyprší v září 2019, ministerstvo ji ale může předčasně ukončit, pokud vysoutěží nového partnera do té doby.

Předchozí poskytovatel – slovenská společnost Foresta SK – totiž podle ministerstva neplnila svoje povinnosti a ohrozila tím poskytování dotací z národních zdrojů Mze. „Jedná se o krajně naléhavou okolnost, přičemž MZe (zadavatel) má povinnost učinit vše pro odvrácení rizik z ní vyplývajících,“ uvádí materiál. Smlouvu ukončily strany dohodou k 18.9.2017.

Provoz a rozvoj systému může podle ministerstva z technických důvodů reálně zajistit jen původní dodavatel. A to je právě O2 Services – tedy firma, která dodala tuto aplikaci původně. Právě proto se MZ rozhodlo zadat veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění.

Z celkové částky 17 milionů Kč bez DPH půjde zhruba třetina na podporu provozu, dvě třetiny pak na rozvoj ve výši 1000 člověkodnů. Cenu strany domluvily na základě zkušeností zadavatele s podobnými veřejnými zakázkami.

Podle zákona platí, že zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním. Na správnost jeho využívání v praxi se teď zaměřuje ÚOHS – psali jsme o tom zde. A už padaly i pokuty – například pro Třinec nebo Ministerstvo vnitra.

-Vanda Kofroňová-