„Erasmus pro starosty“: Samosprávy chtějí, aby EU dotovala studijní cesty zastupitelů

Českou republiku v Evropském výboru regionů zastupuje i pražská primátorka Adriana Krnáčová, zde zachycená na akci, věnované digitalizaci a modernizaci měst a krajů. Zdroj fotografie: Evropská unie

Evropský výbor regionů navrhuje, aby vznikl “Erasmus pro místní představitele”, inspirovaný studentskými zahraničními pobyty. Chce tak navázat na pilotní projekt, ve kterém byli obecní a krajští zastupitelé pozváni, aby navštívili svoje protějšky, navazovali kontakty a sdíleli pracovní zkušenosti. Náklady má pokrýt především rozpočet Evropské unie. Ekonomický deník se zeptal českých a moravských starostů, jestli by takový program přivítali. Převažují pozitivní reakce.

Evropský výbor regionů, který v Evropské unii zastupuje kraje a obce, chce rozšířit vzdělávací programy Erasmus a Erasmus+. Podobně jako vysokoškolští studenti, ale taky učni a mladší žáci, čerství absolventi, nezaměstnaní nebo dobrovolníci, rovněž zastupitelé místních samospráv mají dostat možnost, aby podnikli cestu do jiného členského státu.

Podle Výboru účastníci zjistí, jak lépe využívat investiční a dotační fondy (jmenovitě například EFSI a Horizont 2020) a navážou “konstruktivní mezilidské kontakty”. Svoje sousedy v místě bydliště potom mohou taky “účinněji informovat o prospěšnosti spolupráce s lidmi z jiných zemí, a rozvíjet tak evropské smýšlení”.

“Erasmus pro místní a regionální představitele” proběhl jako pilotní projekt už v letech 2012 a 2013, kdy organizátorům přišlo 1.000 přihlášek, ačkoli bylo pouze 100 volných míst. Výbor navrhuje, aby probíhaly další testovací pobyty. V následujícím dlouhodobém rozpočtovém období Evropské unie, tedy v letech 2021 až 2027, očekávají plný provoz. Mezi potenciálními účastníky přitom jmenují profesionální politiky, ale taky “osoby, které se politikou zabývají jakožto vedlejší činností”. A požadují “rovné zastoupení žen i mužů”.

Výdaje podle návrhu půjdou především z rozpočtu Evropské unie, dále “z rozpočtů orgánů, v nichž zvolení představitelé účastnící se tohoto programu působí, a popřípadě z rozpočtů vzdělávacích zařízení, jimž jsou v některých členských státech přidělovány veřejné prostředky”. Podporu očekávají od “evropských univerzit a prestižních vysokých škol”.

Čeští a moravští starostové nejsou proti

Ekonomický deník se zeptal několika tuzemských starostů, jak navržený projekt vnímají: “Jde podle Vás spíše o dobrý, nebo problematický nápad a kdyby za rozumných podmínek prošel, myslíte, že byste se Vy nebo někdo z Vašich kolegů zastupitelů rádi zúčastnili (například jeli na týdenní, Unií hrazený služební pobyt do zahraniční partnerské obce, anebo naopak přijali hosta z opačné strany)?”

Jan Tecl, Havlíčkův Brod (Vysočina): “Tuto nabídku pro mne osobně nepovažuji za příliš důležitou. Osobně se zajímám o praktické zkušenosti kolegů  starostů a zastupitelů jiných obcí v rámci ČR. K těmto informacím využívám zejména aktivit Svazu měst a obcí České republiky. Zkušenosti ze zahraničí získávám já i moji kolegové zastupitelé prostřednictvím našich partnerských měst. Věřím však, že pro některé mé kolegy starosty může být tato iniciativa velmi přínosná.”

Pavel Kohout, Opatovice nad Labem (Pardubický kraj): “Já osobně si myslím, že je to velice dobrý nápad, neboť když jsem na dovolené, vždy se doptávám, jak to u nich vlastně chodí. Je to už u mě asi profesní deformace. Vždy se dozvídám něco nového a je na posouzení, zda něco je možné aplikovat do našich podmínek. Rozhodně to bude ku prospěchu celé věci, neboť se i dozvíme, jak to chodí s čerpáním dotací v jiných zemích, jak se tam vlastně žije. Někdy jim opravdu moc závidím.”

Jakub Haluza, Výšovice (Olomoucký kraj): “Dle mého názoru se jedná o dobrý nápad, ale nevím, jak moc je reálné ho uskutečnit na malých obcích. Dle mého názoru bude problém jazyková bariéra. Netvrdím, že vždy, ale často. Jinak se jistě jedná o dobrý nápad, jak načerpat inspiraci.”

Eva Kubíčková, Křtomil (Olomoucký kraj): “Mně se to líbí a pokud by to vyšlo, ráda bych se zapojila.”

Petr Woff

O dění s dopadem na samosprávy píšeme dlouhodobě, výběr článků z poslední doby:

Města a obce mohou přihlásit své zpravodaje do soutěže Zlatý středník. Ekonomický deník je mediálním partnerem této kategorie 6.2.2018

Zemětřesení v platových třídách zasáhne i samosprávy 2.2.2018

Premiér Babiš po jednání s hejtmany: Vláda navštíví postupně všechny kraje a bude řešit problémy přímo na místě 4.1.2018

Obce a města nejvíce trápí stav silnic, velká města brownfieldy, malá nedostatek práce 5.12.2017

Kraje a obce bojují s nedostatkem peněz a lidí ve zdravotnictví. Vláda musí konat 23.11.2017

Předseda Svazu měst a obcí Lukl: Obce jsou nejlepšími hospodáři, ale potřebujeme změnit Ústavu, aby na to nedoplácely 22.9.2017

Vnitro v tichosti vydalo manuál pro obce k GDPR: Pověřence musí mít všechny obce! 8.9.2017