Nový rozpočet EU je vyjednán: víc peněz na soudržnost, méně na bezpečnost

Úspěšné jednání Rady EU a Evropského parlamentu o rozpočtu na rok 2018. Zdroj fotografie: eu2017.ee

Klíčové instituce Evropské unie našly kompromis ohledně rozpočtu na rok 2018. Dlouhodobé závazky i aktuální platby podle očekávání stoupnou, především kvůli vyšším investicím do ekonomické, sociální a územní soudržnosti. Naopak klesnou výdaje v bezpečnostní a zahraniční kapitole, přestože Rada národních ministrů jmenuje mezi prioritami taky ochranu občanů a řešení migrační krize.

Po většinu listopadu hrozilo, že Evropská komise neuspěje s návrhem nového rozpočtu a bude muset připravit zcela novou verzi. Dvě instituce, které mohou, ale nemusejí koncept schválit, totiž měly odlišné názory. Nakonec se však dohodly, přičemž Evropský parlament ustoupil a výsledek odpovídá spíše spořivější představě, kterou prosazovali ministři národních států, tedy Rada Evropské unie: Oproti původnímu návrhu Komise budou výdaje nižší asi o 0,4 %.

Proklamace a účetní realita

“Rozpočet pro rok 2018 silně zaostřuje na priority, jako je zvyšování ekonomického růstu a tvorba pracovních míst, posilování bezpečnosti a řešení výzev, které souvisejí s migrací,” řekl Märt Kivine z estonského Ministerstva financí, který vyjednával za Radu. (Nejmenší pobaltský stát do konce letošního roku předsedá sjezdům národních ministrů, než štafetu převezme Bulharsko.)

Kapitola, věnovaná růstu a soudržnosti, skutečně zůstává nejdražší. Evropský parlament nakonec vyjednal vyšší rozpočet například pro následující programy: výzkumný Horizont 2020, vzdělávací Erasmus+ a COSME (podpora malých a středních firem).

Avšak celkově nižší výdaje půjdou na kapitoly “Bezpečnost a občanství” a “Globální Evropa”. Utlumena bude například finanční pomoc Turecku, kde se údajně “zhoršuje situace ve vztahu k demokracii, právnímu řádu a lidským právům”. Evropský parlament naopak prosadil vyšší výdaje například pro následující instituce: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, Europol a jednotku pro soudní spolupráci Eurojust.

Dlouhodobé závazky a aktuální platby

“Rozpočet musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů,” říká Smlouva o fungování EU (článek 310). A Rada rozhodla, že výše vlastních zdrojů nesmí překročit 1,23 % (v aktuálních platbách), respektive 1,29 % (v dlouhodobějších závazcích) hrubého národního důchodu všech členských států. Převedeno na tuzemské měřítko, celkové roční výdaje (144,7 miliardy eur v platbách) představují většinu hrubého domácího produktu České republiky.

Vysvětleme dvě hlavní účetní kategorie, než přejdeme k souhrnné tabulce: Například pro “inteligentní růst” uzavírá Unie nejenom jednoleté, ale taky víceleté smlouvy a granty, takže v této kapitole jsou podepsané závazky vyšší, než platby ve stejném roce. Zatímco správní výdaje (administrativa) zahrnují pouze průběžný provoz institucí, takže uzavřené závazky bývají rovny platbám ve stejném roce.

Rozpočet Evropské unie na roky 2017 a 2018 v milionech eur
2017 2018
Oblast Závazky Platby Závazky Platby
1. Inteligentní růst podporující začlenění 74.899 56.522 77.534 66.624
– 1a. Konkurenceschopnost 21.312 19.321 22.001 20.097
– 1b. Soudržnost 53.587 37.201 55.532 46.527
2. Udržitelný růst 58.584 54.914 59.285 56.084
3. Bezpečnost a občanství 4.284 3.787 3.493 2.981
4. Globální Evropa 10.162 9.483 9.569 8.906
5. Správní výdaje (všechny orgány EU) 9.395 9.395 9.666 9.666
6. Zvláštní nástroje (pro katastrofy apod.) 534 390 567 420
Celkem 157.858 134.490 160.114 144.681

Petr Woff