Neděle, 9. května, 2021

ARC equity services doplnila svoji žalobu na náhradu škody pro nájemníky bytů OKD a předvolala k výslechu soudu Bakalu i zástupce vlády

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Společnost ARC equity services doplnila svoji žalobu podanou za účelem dosažení náhrady škody, která vznikla nájemníkům bytového fondu OKD nedodržením závazků privatizační smlouvy.

ARC equity services patřící do portfolia finančníka Pavola Krůpy (Arca Capital) doplnila žalobu a návrhy na provedení důkazů, konkrétně o doplnění tvrzení spočívající v úmyslném porušení dobrých mravů a možném bezdůvodném obohacení na straně žalovaných osob – společností RESIDOMO a RPG Industries Limited. Zároveň podala společnost ARC equity services návrh na předvolání a výslech svědků, osob podílejících se na privatizaci bytového fondu OKD. Ústní soudní jednání je nařízeno na den 22. 2. 2018 u Okresního soudu v Ostravě.

Dne 19.8.2016 byla ze strany společnosti ARC equity services podána žaloba ve věci náhrady škody, která vznikla nájemníkům bytového fondu OKD tím, že nájemníkům nebylo přiznáno právo na odkup těchto bytů za zvýhodněných podmínek 40 tisíc korun za byt stanovených v privatizační smlouvě z roku 2004. Na den 22.2.2018 je u Okresního soudu v Ostravě nařízeno ústní jednání, přičemž ze strany ARC equity services došlo k doplnění žaloby a návrhů důkazů, konkrétně o doplnění tvrzení spočívajícího v úmyslném porušení dobrých mravů. Žalovanými osobami jsou společnosti RESIDOMO jako vlastník bytového fondu zapsaný v katastru nemovitostí  a RPG Industries Limited, jakožto právní nástupce společnosti KARBON INVEST, která se zavázala zajistit převod bytů do vlastnictví nájemníků. Žaloba byla také doplněna o tvrzení spočívající v možném bezdůvodném obohacení na straně žalovaných v důsledku toho, že bytový fond OKD získala společnost KARBON INVEST za zvýhodněnou cenu, ale současně dle podmínek stanovených v privatizační smlouvě nebyl nájemníkům bytů nabídnut odkup těchto bytů za zvýhodněných podmínek. Společnosti KARBON INVEST proto zůstal prokazatelně neoprávněný majetkový prospěch. ARC equity services také podala k soudu podnět, aby byl ze spisu Evropské komise a General Court of the European Union vyžádán a doplněn další důkaz, a to komunikace mezi Pavlem Teličkou, poslancem Evropského parlamentu, a Alexander Italianerem, v té době generálním ředitelen DG Comp. Tato komunikace má dokázat možné přesvědčování  orgánů EU o nevymahatelnosti nedovolené veřejné podpory poskytnuté v souvislosti s privatizací většinového podílu ve společnosti OKD včetně bytového fondu OKD v roce 2004 a tudíž odpovědnost za škodu v důsledku úmyslného porušení dobrých mravů.

Vybraní svědci byli předvoláni v rámci soudního řízení ve věci bytů OKD za účelem prokázání projevu vůle při uzavírání privatizační smlouvy, kde bylo zakotveno přednostní právo nájemníků bytů OKD k odkupu těchto bytů za zvýhodněných podmínek. Tento smluvní závazek však nebyl dodržen, ačkoliv byl i opakovaně veřejně deklarován opak. Jedná se o osoby, které se podílely na privatizaci státního podílu ve společnosti OKD zahrnující právě i bytový fond OKD, a to jak osoby zastupující stát, tedy členy vlády, tak zástupce KARBON INVEST jakožto společnosti, která privatizací nabyla většinový podíl v OKD, tak osoby Zdeňka Bakaly, který bezprostředně společnost KARBON INVEST ovládl a který ještě před uzavřením privatizační smlouvy jako předseda představenstva Charles Capital, a.s. prokazatelně dával písemné pokyny zástupcům KARBON INVEST k jednání s FNM.

Předvolané osoby jakožto svědci v žalobě ve věci náhrady škody způsobené nájemníků bytů OKD:

  • Bohuslav Sobotka –    Jan Juchelka                –    Roman Macháček
  • Milan Urban –    Pavel Telička
  • Marie Součková –    Viktor Koláček
  • Cyril Svoboda –    Zdeněk Bakala
  • Libor Ambrozek –    Danuše Frolová

Společnost ARC equity services dlouhodobě zastupuje nájemníky bytů OKD a bude nadále postupovat všemi dostupnými kroky k dosažení náhrady škody, která byla nájemníkům způsobena.

-red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter