Úterý, 28. září, 2021

Polčák: Výbor EP ENVI odhlasoval výsledek trialogu odpadové legislativy. Výsledná podoba by mohla být již v březnu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) dnes odhlasoval výsledek trialogu v rámci 1. čtení odpadové legislativy. Lze předpokládat výsledné schválení na plénu EP v březnu či dubnu. Informoval o tom europoslanec Stanislav Polčák.

Za zásadní by se dalo označit dnešní hlasování Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) vzhledem k městům a obcím ve všech členských zemích. Členové výboru totiž odhlasovali výsledek  trialogu v rámci 1. čtení odpadové legislativy. Podle českého europoslance a člena výboru Stanislava Polčáka, lze předpokládat výsledné schválení legislativy již v březnu na plenární schůzi ve Štrasburku (nejpozději pak v dubnu). „Legislativa EU k odpadovému hospodářství by měla být hotova v řádu několika málo týdnů,“ řekl Ekonomickému deníku Stanislav Polčák (STAN), který je předsedou Sdružení místních samospráv. Podle něj tím pozbývají veškeré národní legislativní iniciativy smyslu a Ministerstvo životního prostředí by mělo začít připravovat zákony pro splnění těchto nových směrnic EU.

Dohody prostřednictvím trialogu bylo dosaženo v prosinci loňského roku, nyní ji odhlasoval výbor ENVI, zbývá tedy hlasování celého pléna Evropského parlamentu. Česká republika podle Polčáka dlouhodobě usilovala o přijetí dostatečně ambiciózního balíčku.

Shodou náhod a okolností vyšlo hlasování výboru ENVI na den, kdy členské organizace Svazu měst a obcí diskutovali na Dni starostů o tématice odpadového hospodářství a budoucího nakládání s odpady. Informovali jsme například o tom, že podle Ondřeje Beneše ze Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK), že národní legislativa ČR upravující využívání odpadních kalů po roce 2020 je daleko přísnější, než evropská směrnice. Více se dozvíte v textu Beneš (SOVAK): Zákaz využití kalů v zemědělství od 2020 nenařizuje Brusel, ale naši legislativci

Co obsahuje předběžná dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou obsahuje (vybrané body):

Směrnice o odpadech

 • Definice komunálního odpadu – podle Rady – podpora ČR.
 • Cíl pro recyklaci komunálních odpadů:

o             55% v roce 2025 – podpora ČR
o             60% v roce 2030 – podpora ČR
o             65% v roce 2035 (cíl bude předmětem revize) – pro ČR akceptovatelné
o             Výjimka – dalších 5 let pro státy, které recyklovaly méně než 20% nebo                            skládkovaly více než 60% v roce 2013 – pro ČR akceptovatelné v rámci celého kompromisu

 • Třídění bioodpadu – od 31. 12. 2023 – pro ČR akceptovatelné v rámci celého kompromisu
 • Třídění textilu – od 2025 – pro ČR akceptovatelné
 • Třídění nebezpečných složek komunálních odpadů – od 2025 – pro ČR akceptovatelné
 • Započítávání bioodpadu z MBÚ – do 2027 – pro ČR akceptovatelné
 • Výpočet recyklace – přístup Rady – dvě možnosti měření recyklace (výstup z třídění nebo vstup do finální recyklace) – podpora ČR

  Revize cílů a nové cíle:

 • 2022 – odpadní olej – pro ČR akceptovatelné v rámci celého kompromisu k balíčku
 • 2023 – potravinový odpad – pro ČR akceptovatelné v rámci celého kompromisu k balíčku
 • 2028 – započítávání minerálů do cílů recyklace – pro ČR akceptovatelné
 • 2024 – všechny ostatní potenciální nové cíle (stavební odpady, bioodpady, komerční odpady, průmyslové odpady atd.) – pro ČR akceptovatelné
 • Možnost stanovení cíle pro redukci množství odpadů –  pro ČR akceptovatelné
 • Potravinový odpad – indikativní cíl pro 2025 a 2030 v recitálu – pro ČR akceptovatelné v rámci celého kompromisu k balíčku
 • Rozšířená odpovědnost výrobců – nastavení minimálních kritérií – pro ČR akceptovatelné

Směrnice o skládkování odpadů

 • Cíl pro skládkování komunálních odpadů – 10% z produkce komunálních odpadů v roce 2035 – pro ČR akceptovatelné v rámci celého kompromisu, přestože ČR usilovala o přísnější podobu cíle
 • Výjimka: dalších 5 let pro státy, které skládkovaly více než 60% v roce 2013. V roce 2035 snížit skládkování na 25% produkce komunálních odpadů – pro ČR akceptovatelné v rámci celého kompromisu, přestože ČR usilovala o přísnější podobu výjimky

Směrnice o obalech a obalových odpadech

 • Právní základ – vnitřní trh – pro ČR akceptovatelné
 • Výpočet recyklace – přístup Rady – dvě možnosti měření recyklace (výstup z třídění nebo vstup do finální recyklace) – podpora ČR

  Cíle (2025/2030):

o             Celkový cíl: 65%/70% – podpora ČR
o             Plasty: 50%/55% – podpora ČR
o             Dřevo: 25%/30% – podpora ČR
o             Železné kovy: 70%/80% – podpora ČR
o             Hliník: 50%/60% – pro ČR akceptovatelné (s použitím výjimky)
o             Sklo: 70%/ 75% – podpora ČR
o             Papír a lepenka: 75%/85% – podpora ČR
o             Výjimka: 15% z cíle – které se dají použít pro jeden nebo rozdělit mezi dva cíle (cíle nesmí klesnout pod 30%, u papíru ne pod 60%) – pro ČR akceptovatelné
o             Nezapočítávání přípravy k opětovnému použití do recyklace (u opravených dřevěných palet možnost započítání do cíle pro dřevo) – pro ČR akceptovatelné

Petr Woff

O dění na Dni starostů pořádaným Svazem měst a obcí jsme informovali v těchto textech:

Pořiďte si hlavního energetika, vyzývá MPO města 

Den starostů SMO ČR: Odpady, voda a energetika a jak s nimi v budoucnu…  

Beneš (SOVAK): Zákaz využití kalů v zemědělství od 2020 nenařizuje Brusel, ale naši legislativci 

Starostové budou dnes řešit tři zásadní témata – vodu, energetiku a odpady 

Starostové budou na konci února řešit tři zásadní témata – vodu, energetiku a odpady 

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter