Beneš (SOVAK): Zákaz využití kalů v zemědělství od 2020 nenařizuje Brusel, ale naši legislativci

Ondřej Beneš ze sdružení SOVAK na konferenci Den starostů v Praze - 27. 2. 2018. Foto: Jiří Reichl

Od roku 2020 nebude možno využívat upravené odpadní kaly v zemědělství jako dosud. Přísná národní legislativa však není dopadem „bruselské direktivy“, ale národní iniciativy. Na Dni starostů na to upozornil zástupce Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK) Ondřej Beneš.

Další příklad iniciativy národních politiků, kteří jsou mnohdy iniciativnější, než eurounijní zákonodárci, uvedl na konferenci Den starostů organizované Svazem měst a obcí Ondřej Beneš ze Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK), který působí i ve společnosti Veolia.

Beneš upozornil na skutečnost, že nová vyhláška 437/2016, která nabyde platnosti od 1. 1. 2020 prakticky znemožňuje využívat upravené odpadní kaly v zemědělství jako dosud. „Dosud cca 160 čistíren odpadních vod produkuje takové množství kalů, které musí být centrálně řešeny. Hlavní způsob likvidace je aplikace do zemědělství přes komposty apod. Je to stejné, jako ve většině evropských států. Jenže od roku 2020 nám vyhláška znemožní kaly dále tímto způsobem zpracovávat,“ řekl na konferenci Beneš.

Upozornil na to, že SOVAK byl jedním z míst, kde se připomínkovala nová legislativa a jeho zástupci se ptali, kdo na zpřísňování limitů trvá. „Pak jsme se dozvěděli, že nějaké dvě dámy na Státním zdravotním ústavu, jejichž jména jsou Zímová a Tůmová, mají představu, že kaly jsou něco, co vůbec do zemědělství nepatří a to se jim nakonec podařilo prosadit. Ono se tady sice mluví o tom, že je to transpozice evropské legislativy, ale to vůbec není pravda. Ty limity, které jsou u nás velmi nízké nejsou v evropské směrnici stanoveny. Když jsme zjišťovali, jak jsou na tom ostatní státy, tak jsme zjistili, že přísnější normy si zavedli jen v Německu a Rakousku. Ostatní evropské státy kaly dál budou využívat,“ upozornil Beneš.

 

Upozornil tak na skutečnost, na kterou v dnešním rozhovoru poukazoval Miroslav Kalousek (TOP 09). „Novela daňového řádu je typickým příkladem toho, co jsem popsal. Máme tady směrnici DAC 5 směrnice DAC 5, ta byla jednomyslně odsouhlasena v rámci velké priority, tedy boje proti terorismu a praní špinavých peněz. Týká se mezinárodní spolupráce daňových orgánů. Kdyby byla implementována tak, jak byla napsána, mohla klidně projít bez diskusí zrychleným řízením bez jediného pozměňovacího návrhu a nebyl by žádný problém. Když se však projednával tento návrh v Rozpočtovém výboru Sněmovny, tak jsem řekl, že podle mne je hlavním cílem zneužít tuto implementaci k nepřiměřenému navýšení pravomocí finanční správy nad rámec a mimo účely této směrnice. Je to učebnicový příklad toho, co považuji za velmi nebezpečné. Tedy, že je sváděno na EU něco, za co vůbec nemůže,“ řekl Kalousek.

O dalším průběhu konference Den starostů jsme informovali v dnešních textech Den starostů SMO ČR: Odpady, voda a energetika a jak s nimi v budoucnu…Pořiďte si hlavního energetika, vyzývá MPO města

Jiří Reichl