Pořiďte si hlavního energetika, vyzývá MPO města

Vladimír Sochor, ředitel, Odbor energetické účinnosti a úspor, MPO

MPO chce podpořit energetický management ve městech a obcích. Současný stav i představy o budoucnosti na Dni starostů, který sledujeme online, představil Vladimír Sochor. Podle MPO totiž v obcích a městech chybí koncepce a komplexní strategie energetických úspor. „V současnosti hlavní motivací pro úsporná opatření je buď možnost získání dotace nebo nabídka nějaké konkrétní firmy. Chce to ale komplexnější řešení a celkovou rozvahu toho, co se skutečně vyplatí,“ vysvětluje Sochor. Podle něj pak už forma financování konkrétních opatření není tak důležitá. Pomoci by tak mohli například specialisté v obcích, kteří by tuto agendu měli na starosti.

MPO se proto snaží podporovat mimo jiné studie proveditelnosti připravovaných energeticky úsporných projektů. Program EFEKT, který se na to zaměřuje, má rozpočet 150 milionů Kč ročně a platí zatím do roku 2021. Financovat se z něj dají rekonstrukce veřejného osvětlení, ale především neinvestiční projekty – třeba kurzy, semináře a publikace. Na rok 2019 bude ministerstvo přijímat projekty od září do poloviny prosince.

Ministerstvo tak dotuje například i zpracování analýzy vhodnosti EPC (mimochodem podle Sochora mají právě tyto projekty největší přínos na investovanou korunu). Zažádat o finanční prostředky mohou kraje a města s víc než 10 000 obyvateli, uvažuje se ale i o snížení tohoto limitu. Resort tak zaplatí studii, jaká opatření k šetření energií přicházejí v úvahu, odhad ceny i návratnosti. Obce se pak mohou rozhodnout pro nejvhodnější variantu. Podmínkou nicméně je, že vybrané opatření provede do 3 let.

Sochor také zdůraznil heslo Energy Efficiency First – tedy Energetická efektivitu první. Úspora energie by tak podle něj měla představovat hlavní energetický zdroj do budoucna. Důraz chce MPO klást hlavně na motivaci měst a obcí. „My se snažíme, i když se to možná někdy nezdá, výrazně vyjít vstříc municipální sféře,“ řekl hned na úvod své prezentace.

Připomněl také, že na Česko a jeho energetické potřeby tlačí i Evropská unie, kde aktuálně vzniká strategie na období 2020-2030. Ta by měla být hotová během letošního roku.

-VaK-