Evropští investoři mohou dostat podporu ve výši 10 státních rozpočtů České republiky

Mapa znázorňuje, jak jednotlivé státy doposud využily Evropský fond pro strategické investice (EFSI), v relaci vůči svému hrubému domácímu produktu. Čím tmavější je barva, tím vyšší je poměr načerpané podpory vůči místnímu HDP. Zdroj: Evropská investiční banka

Inovátoři a vizionáři mohou část svého podnikatelského rizika přenechat na Evropském fondu pro strategické investice (EFSI). Vedle digitálních, dopravních, energetických nebo vzdělávacích firem možná dostanou příležitost také zemědělci. Rada Evropské unie, přesněji ministři financí (Ecofin) totiž navrhují zesílení fondu.

“Unie trpí nedostatkem investic zejména kvůli fiskálním omezením, která musí dodržovat  členské státy, a pomalému růstu, což vede k nejistotě ohledně budoucnosti ekonomiky,” píše Evropský parlament a Rada EU v Nařízení 2015/1017. Důvěra v nové projekty zůstává podstatně nižší, než před poslední hospodářskou krizí (zhruba o 15 %). Proto vznikl Evropský fond pro strategické investice (EFSI), který podporuje v následující oblasti:

  • digitální, dopravní a energetická infrastruktura
  • vzdělávání, výzkum, vývoj, inovace
  • obnovitelné zdroje energie a energetické účinnosti
  • malé a střední podniky

Fond přebírá za vybrané soukromé investory část podnikatelského rizika, obvykle formou záruky za “první ztrátu”. Cílem je, aby veřejná podpora vytvořila několikanásobnou hodnotu: Rozpočet Evropské unie přispěje ze svého rozpočtu 16 miliardami eur, Evropská investiční banka dalšími 5 miliardami eur, aby přilákané investice dosáhly celkem aspoň 315 miliard eur (zhruba 8,5 bilionů Kč).

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit