Češi udávají směr v Evropském parlamentu: žebříčky vlivu

Do našich životů občas zasahuje Evropská unie, ale totéž platí také obráceně. Čeští, demokraticky zvolení zastupitelé hlasují o předpisech, které následně ovlivňují půlmiliardovou populaci. Naši europoslanci přitom patří mezi vůdčí osobnosti například v energetice, digitální agendě nebo ochraně životního prostředí.

Ve francouzském Štrasburku a belgickém Bruselu zasedá 751 zákonodárců, kteří během roku absolvují stovky hlasovacích procedur. Většinou rozhodují spíše ideje a příslušnost ke stranické frakci, než národnost. Ale porovnejme vliv 21 českých europoslanců.

Pomůže nám portál votewatch.eu, na kterém pracují politologové například z London School of Economics and Political Science a New York University. Pomocí algoritmů analyzují dění v parlamentu, především všechna hlasování a sumarizují, jak často a ve kterých oblastech patří každý poslanec mezi vítěze, nebo poražené. Vypíchněme oblasti, kde v posledních letech bodují Češi.

Pro úplnost přitom uvedeme také stranickou příslušnost každého názorového vůdce, přičemž zkratky v závorkách znamenají: Evropská lidová strana (EPP), Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (S&D), Evropští konzervativci a reformisté (ECR), Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), Zelení – Evropská svobodná aliance (Greens-EFA), Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD).

V energetice vyniká Poche

Český europoslanec Miroslav Poche (ČSSD, S&D), zdroj: Facebook.com
Český europoslanec Miroslav Poche (ČSSD, S&D), zdroj: Facebook.com

Pokud jde o elektřinu, plyn, obecně teplo a pohonné hmoty, mezi názorové vůdce pronikl český sociální demokrat Miroslav Poche.

 1. Jerzy Buzek (Polsko, EPP)
 2. Claude Turmes (Nizozemsko, Greens-EFA)
 3. Morten Helveg Petersen (Dánsko, ALDE)
 4. Krišjānis Kariņš (Lotyšsko, EPP)
 5. Dario Tamburrano (Itálie, EFDD)
 6. Ian Duncan (Británie, ECR)
 7. Miroslav Poche (Česko, S&D)
 8. Zdzisław Krasnodębski (Polsko, ECR)
 9. Werner Langen (Německo, EPP)
 10. Patrizia Toia (Itálie, S&D)

V telekomunikacích vede Charanzová

Česká europoslankyně Dita Charanzová (ANO, ALDE), zdroj: Charanzova.cz
Česká europoslankyně Dita Charanzová (ANO, ALDE), zdroj: Charanzova.cz

Chcete poděkovat, anebo naopak vyčinit našinci, který nejvíce ovlivňuje digitální agendu a telekomunikace? Běžte za Ditou Charanzovou, kterou nominovalo hnutí Ano.

 1. Julia Reda (Německo, Greens-EFA)
 2. Sabine Verheyen (Německo, EPP)
 3. Michał Boni (Polsko, EPP)
 4. Vicky Ford (Británie, ECR)
 5. Pilar del Castillo Vera (Španělsko, SPP)
 6. Kaja Kallas (Estonsko, ALDE)
 7. Axel Voss (Německo, EPP)
 8. Dita Charanzová (Česko, ALDE)
 9. Carlos Zorrinho (Portugalsko, S&D)
 10. Nicola Danti (Itálie, S&D)

V otázkách životního prostředí má úspěch Poc

Český europoslanec Pavel Poc (ČSSD, S&D), zdroj: Twitter.com
Český europoslanec Pavel Poc (ČSSD, S&D), zdroj: Twitter.com

Pokud jde o environmentální politiku, tedy ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj, potom s parlamentními výstupy poměrně dobře souzní sociální demokrat Pavel Poc.

 1. Giovanni La Via (Itálie, EPP)
 2. Miriam Dalli (Malta, S&D)
 3. Gerben-Jan Gerbrandy (Nizozemsko, ALDE)
 4. Karl-Heinz Florenz (Německo, EPP)
 5. Simona Bonafé (Itálie, S&D)
 6. Julie Girling (Británie, ECR)
 7. Bas Eickhout (Nizozemsko, Greens-EFA)
 8. Nils Torvalds (Finsko, ALDE)
 9. Pavel Poc (Česko, S&D)
 10. Ian Duncan (Británie, ECR)

Celkový trend udává především Pavel Poc

Nakonec seřaďme nejúspěšnější české poslance podle souhrnného vlivu, který mají v Evropském parlamentu. Stejně jako v environmentálních tématech, také celkově vede sociální demokrat Pavel Poc.

 1. Pavel Poc (ČSSD, S&D)
 2. Petr Ježek (ANO, ALDE)
 3. Pavel Svoboda (KDU-ČSL, EPP)
 4. Jan Zahradil (ODS, ECR)
 5. Dita Charanzová (ANO, ALDE)

Češi chybějí v celkovém TOP 10 Evropského parlamentu, kde výrazně převažují muži (9) nad ženami (1). Mezi stranickými frakcemi jasně vedou lidovci (5), následovaní socialisty (3) a reformisty (2). Zastoupení tam mají následující národnosti: Němci (4), Poláci (3), Italové (2) a Britové (1).

Petr Woff