Zemětřesení v platových třídách zasáhne i samosprávy

Michaela Marksová-Tominová, tedy minulá ministryně práce a sociálních věcí, je ještě podepsaná pod novými platovými třídami. Zdroj fotografie: oficiální osobní profil na Facebook.com

Mnoha zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, ale taky účetním a dalším zaměstnancům ve veřejném sektoru počínaje lednem stoupla platová třída. A některým úředníkům naopak klesla. Od Nového roku 2018 totiž vešla v účinnost nová nařízení vlády, podle kterých jsou odměňováni. Změny musejí respektovat taky obce, kraje nebo běžné příspěvkové organizace, jako například veřejné nemocnice.

Zaměstnanci mají většinou uzavřenou pracovní smlouvu v soukromém sektoru: typicky s obchodní společností (s.r.o., a.s.), eventuálně s neziskovou organizací. Takže podle zákoníku práce nedostávají plat, nýbrž mzdu. Konkrétní částku většinou vyjednali se zaměstnavatelem předem – buďto individuálně, anebo kolektivně prostřednictvím odborů. Podle Sbírky zákonů ovšem mají právo aspoň na takzvanou zaručenou mzdu podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., respektive podle odpovědnosti konkrétní pozice. Existuje celkem 8 “skupin prací”, přičemž nejdůležitější zaměstnanci musejí dostávat aspoň dvojnásobek minimální mzdy, plus případně ještě příplatky (za ztížené pracovní prostředí apod.).

Přísnějším pravidlům podléhá platový sektor, tedy například obecní a krajské úřady, ale obvykle taky jejich příspěvkové organizace, městská i státní policie apod. Rovněž tady musíme respektovat přinejmenším sazby zaručených mezd, avšak směrodatné bývají spíše platové tabulky, kterých existuje několik, pro různé profesní skupiny nebo oblasti. Do loňského roku bylo základem nařízení vlády č. 564/2006 Sb., od letošního roku musíme respektovat nové nařízením vlády č. 341/2017 Sb. Například samosprávám patří tarifní stupnice (tabulka) v příloze č. 2. Platový tarif (tedy základní hrubý měsíční plat) konkrétního zaměstnance najdeme jako průsečík správného platového stupně (podle započitatelných let praxe) a platové třídy (podle odpovědnosti).

Nový katalog prací pro určení platové třídy

Právě identifikace správné platové třídy bývá nejtěžší. Vycházíme z takzvaného “katalogu prací” a “katalogu správních činností”, které najdeme ve dvou nařízeních vlády: Při běžném pracovním poměru jde o č. 222/2010 Sb., při služebním poměru státních zaměstnanců (například vysokých úředníků na ministerstvech) otevřeme č. 302/2014 Sb. Oba tyto katalogy byly novelizované, s účinností od 1. ledna 2018.

Například pokud zkušená účetní na obecním úřadě vloni patřila do 5. platové třídy, letos má minimálně 6. platovou třídu. Při celoživotní praxi tedy mezi prosincem a lednem poskočil její základní hrubý měsíční plat z 18 920 Kč na 20 460 Kč, eventuální příplatky dostane ještě navíc.

Účetním totiž stoupla minimální platová třída. Totéž potkalo taky justičního pracovníka a řadu zdravotníků: například všeobecnou sestru, sanitáře, porodní nebo radiologickou asistentku, ergoterapeuta, laboranta, zdravotně sociálního pracovníka, optometristu nebo ortoptistu atd.

Maximální platová třída naopak klesla mnoha referentům, kteří mají na starosti například správu osobních údajů, nebo finanční kontrolu územních samosprávných celků.

Rovněž přibyla řada nových profesí: například dva různí odborníci na tradiční čínskou medicínu (terapeut a specialista), tlumočník českého znakového jazyka, přepisovatel pro neslyšící, referent mimosoudního řešení sporů na finančním trhu, nebo referent pro vnitrozemskou plavbu a vodní cesty atd.

Zastupitelé obcí, ale taky příslušníci bezpečnostních sborů (například Policie ČR), vojáci Armády ČR, soudci, poslanci nebo prezident republiky mají svoje vlastní platové tabulky a vzorce, stanovené podle jiných právních předpisů.

Petr Woff