Sobota, 27. listopadu, 2021

Vnitro sníží pokuty za porušení GDPR pro obce I. a II. a jejich školy a školky. Z 5 milionů na 15 tisíc

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo vnitra částečně vyhovělo tlaku organizací zastupujících obce a města a kraji Vysočina a navrhuje snížení pokut za případné porušení povinností vyplývajících z Evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Týká se to i škol a dalších školských zařízení. Pokuta klesla z milionů na 5 respektive 15 tisíc u přestupků.

Obrovský kámen ze srdce spadne všem, kdo se pohybují v komunální politice, pokud vláda zítra schválí Návrh zákona o zpracování osobních údajů. Ten totiž nově počítá s tím, že by snížil pokuty, které hrozily obcím a jimi zřizovaným organizacím za případné přestupky při aplikaci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR. 

V materiálu, který bude zítra projednávat vláda je v § 59 uvedeno, že výjimka snížených sankcí se bude týkat obce, která nevykonává přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, dobrovolného svazku takových obcí, příspěvkových organizací zřizovaných takovou obcí nebo právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení zřizovaných obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Za porušení zákona (zveřejnění osobních údajů) dostane pokutu 5 tisíc korun, respektive 15 tisíc v případě, že takové zveřejnění bude v rozhlasu, tisku či televizi. Ostatní právnické osoby, či jednotlivci mohou za porušení tohoto paragrafu dostat pokutu 1 milion respektive 5 milionů korun. Důvodem pro razantní snížení je podle zástupců vnitra ohled na hospodářské poměry malých obcí a společenskou závažnost případných přestupků spáchaných těmito subjekty.

Podle výkonného ředitele Svazu měst a obcí Pavla Drahovzala je návrh na snížení pokut pozitivním krokem, nastavuje však precedent rozdělení obcí podle jejich typu. „Do této výjimky nejsou zahrnuty obce III. typu, což se nám nelíbí. Podle našeho názoru by mělo stanoveno, že tyto nižší pokuty budou platit všechna města a obce, které vykonávají veřejnou správu,“ řekl Ekonomickému deníku Drahovzal. Nejlepší by podle něj bylo přistoupit k rakouskému modelu, kde zpracovatelé osobních údajů z řad veřejné správy nejsou sankcionováni vůbec. „Ten rozdíl, mezi obcemi nižšího a vyššího typu není podle našeho názoru zdůvodnitelný,“ dodal Pavel Drahovzal.

Přečtěte si celý návrh zákona o GDPR

https://ekonomickydenik.cz/wp-content/uploads/2018/03/Navrh-zakona-o-zpracovani-osobnich-udaju-Vlada-21.3.2018.pdf

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Ministerstvo vnitra tak částečně vyhovělo připomínkám, které jednotlivá místa k zákonu vznesla. Odmítlo však zcela odstranit pokuty za porušení Obecného nařízení. „Připomínková místa zde požadují, aby se pokuty za přestupky v oblasti ochrany osobních údajů podle nařízení 2016/679, potažmo podle § 61 návrhu, orgánům veřejné moci a veřejným subjektům již neukládaly,“ uvádí se v materiálu pro ministry Babišova kabinetu. „Návrh Ministerstva vnitra vychází ze současného platného právního stavu, kdy lze obcím a krajům dle platné úpravy pokutu do výše 10 000 000 Kč uložit (§ 45 zákona o ochraně osobních údajů). Není tedy dán žádný věcný důvod pro vyhovění připomínce, neboť při ukládání sankcí správní orgán postupuje dle zásad ukládání sankcí, které nesmí být likvidačního charakteru. Navíc uložení povinnosti bez sankce by vedlo k poklesu úrovně ochrany osobních údajů v ČR, což by bylo zcela proti smyslu Obecného nařízení,“ píší autoři předkládací zprávy z Ministerstva vnitra ČR s tím, že s vypořádáním této zásadní připomínky se ztotožňuje i Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), spolupředkladatel zákona a orgán dozoru nad ochranou osobních údajů v ČR.

Druhý rozpor je se Svazem místních samospráv ČR a Krajem Vysočina a týká se § 61 odst. 5 návrhu, podle kterého lze orgánům veřejné moci a veřejným subjektům ukládat pokuty za přestupky proti nařízení 2016/679 až do výše 10 000 000 Kč. Připomínková místa zde požadují, aby se pokuty za přestupky v oblasti ochrany osobních údajů podle nařízení 2016/679, potažmo podle § 61 návrhu, orgánům veřejné moci a veřejným subjektům již neukládaly.

Vnitro ale neustoupilo z dalšího požadavku Svazu místních samospráv, aby nadále nebyly za „veřejný subjekt“ ve smyslu Obecného nařízení nadále považovány obce I. a II. typu. „Přestože Ministerstvo vnitra rozumí tomuto požadavku, nelze připomínce vyhovět, neboť obce zůstávají vždy orgánem veřejné moci a nelze na úrovni zákona tvrdit, že se povinnost jasně formulovaná Obecným nařízením na ně nevztahuje. Vyhovění této připomínce by se tak Česká republika dostala do rozporu s právem EU,“ vysvětlují zástupci vnitra.

Jiří Reichl

 

O tématu GDPR jsme již psali:

MŠMT uklidňuje školy ohledně GDPR: Jen pár nových povinností 

Jak na GDPR? Základní školení je na internetu k dispozici zdarma 

Spravedlnost bude mít sdíleného pověřence GDPR. Bude zaštiťovat 96 soudů a rejstřík trestů 

Evropská komise spustila on-line nástroj k GDPR pro malé a střední podniky 

Úřad na ochranu osobních údajů začíná zveřejňovat dotazy k GDPR 

Zákon o GDPR: vnitro dostalo stovky připomínek. Chvojka normu označil za hranou srozumitelnosti 

Anketa mezi obcemi o GDPR: Některá města nevědí, o co jde 28.9.2017

Tuzemské pokuty nemohou být výrazně nižší než v západní EvropěPetr Woff –  21.9.2017

I na fotky dětí na školním webu bude kvůli GDPR potřeba povolení rodičů Jiří Reichl –  15.9.2017

Starostové o GDPR: Kvůli novému nařízení často najmou “sdíleného pověřence”Petr Woff – 13.9.2017

Vnitro v tichosti vydalo manuál pro obce k GDPR: Pověřence musí mít všechny obce! Jiří Reichl –  8.9.2017

GDPR změní praxi i v trestní a soudní oblasti Jiří Reichl – 25.8.2017

Vnitro posílá do „meziresortu“ české GDPR. Očekávají se stovky připomínek Jiří Reichl – 24.8.2017

GDPR – pověřenec pro ochranu osobních údajů bude nedostatkové zboží Petr Maličovský – 21.8.2017

Miliardový dopad GDPR na obce a města Jiří Reichl – 4.8.2017

Obce a města musejí shánět odborníky na IT a právo v jednom. Kvůli implementaci… Jiří Reichl – 24.7.2017

Vnitro připravuje manuál pro obce k GDPR, vznikající paniku mírní Jiří Reichl – 19.7.2017

Senátoři vracejí sněmovně zákon o kontrole, argumentují zájmem malých obcíJiří Reichl – 30.8.2017

Vnitro a ÚOOÚ chtějí snížit hranici pro souhlas se sběrem dat nezletilých na 13…Jiří Reichl – 24.8.2017

Advokáti se připravují na směrnici o ochraně osobních údajů, ČAK je musí zabezpečit – 10.7.2017

Unie posílí ochranu osobních údajů. Ludvík: Bude to stát strašné peníze Petr Woff – 25.5.2017

EET má další problém. Nemohou ho využívat tisíce zrakově postižených Jiří Reichl – 29.3.2017

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit