Pondělí, 15. srpna, 2022

Advokáti se připravují na směrnici o ochraně osobních údajů, ČAK je musí zabezpečit

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Příští rok na konci května nabude účinnosti evropská úprava osobních údajů v podobě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

„Vzhledem k tomu, že stávající legislativa neřeší některé otázky ochrany osobních údajů advokáty (zejm. otázku střetu povinnosti mlčenlivosti advokáta a oprávnění ÚOOÚ provádět u advokátů kontrolu), hodlá ČAK navrhnout předkladateli, kterým je Ministerstvo vnitra řešení, které by tyto otázky řešilo tak, aby účel právní úpravy zůstal zachován, ale zároveň byla zohledněna specifika právních služeb poskytovaných advokáty. ČAK v tomto směru hodlá aktivně spolupracovat s MV a ÚOOÚ,“ komentuje dosavadní vývoj v této oblasti tisková mluvčí Iva Chaloupková.

V České republice nařízení z větší části nahradí dosud platný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a směrnici 95/46/ES. I přesto, že jde o přímo vykonatelný právní akt EU, který není potřeba adaptovat do právních řádů členských států, obsahuje v sobě řadu požadavků na změnu národních právních řádů a dává možnost národním legislativám některé otázky řešit individuálně.   Podle Johana Justoně, vedoucího odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK nařízení má dopad na advokacii jako takovou, tedy jak na činnost Komory, tak na výkon advokacie jednotlivými advokáty. Jednou ze zásad, jež je nařízením uplatňována, je zásada nezávislého dozoru, tj. dozoru,…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit