Úterý, 2. března, 2021

Spravedlnost bude mít sdíleného pověřence GDPR. Bude zaštiťovat 96 soudů a rejstřík trestů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti bude mít sdíleného pověřence pro GDPR. Snaží se tak ulehčit vedení soudů. Některé soudní instituce, například Nejvyšší soud ČR a Nejvyšší správní soud budou mít pověřence vlastní.

Možnost, o které se dosud mluví jen v odborných kruzích a na nejrůznějších seminářích se rozhodlo vyzkoušet Ministerstvo spravedlnosti ČR. Podle zjištění Ekonomického deníku vytvoří služební místo sdíleného pověřence pro GDPR – tedy Evropské nařízení o ochraně osobních údajů. MSp se tak snaží ulehčit vedení soudů, které by muselo hledat pověřence pro ochranu osobních údajů pro každý soud zvlášť.

„Činnost pověřence by v rámci celostátní působnosti pokrývala rozsahově  97 organizačních složek – správců osobních údajů (86 okresních soudů, všech 8 krajských soudů, 2 vrchní soudy a Rejstřík trestů),“ uvedl mluvčí ministerstva Jakub Říman s tím, že ministerstvo již hodnotí přihlášky uchazečů, kteří se na toto místo přihlásili.

Z požadavků na pověřence, které ministerstvo požadovalo lze vyzdvihnout pouze požadavek na vzdělání právnického charakteru (s ohledem na oblast působení). Jinak platí obecné předpoklady přijetí do státní služby. Jedná se o místo zařazené do 13. platové třídy s označením „klíčové“  – tedy umožňující přiznání platového tarifu až ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího stupně dané platové třídy.

Říman upřesnil, že zástupci ministerstva spravedlnosti jednali jak s Úřadem pro ochranu osobních údajů, který bude na dodržování pravidel pro GDPR dohlížet, tak s ministerstvem vnitra, které připravuje český zákon o ochraně osobních údajů. Tématem jednání byla právě možnost ustanovit pověřeného správce pro většinu resortu spravedlnosti. Říman podotkl, že pověřenec bude samozřejmě vykonávat svoji funkci mimo výkon justičních pravomocí.

MSp navrhlo kvůli GDPR novelu zákona o soudech a soudcích

„Na základě těchto jednání navrhlo ministerstvo novelizaci zákona o soudech a soudcích, která zavádí institut pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato novelizace je součástí tzv. doprovodného zákona o zpracování osobních údajů (tj. je obsažena v návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů). Tento doprovodný zákon je v současné době projednávaný Legislativní radou vlády společně s návrhem zákona o zpracování osobních údajů,“ dodal Říman.

Novela vychází z toho, že je-li správce nebo zpracovatel orgánem veřejné moci nebo veřejným subjektem, může být s přihlédnutím k jejich organizační struktuře a velikosti jmenován jediný pověřenec pro ochranu osobních údajů pro několik takových orgánů nebo subjektů. „V tomto ohledu novela určuje mechanismus, kterým bude tento jediný (společný) pověřenec určován. Především se tak bude dít na základě dohody soudů. Dále, protože ústředním orgánem státní správy soudů je Ministerstvo spravedlnosti ČR, novela navrhuje, aby jediného (společného) pověřence na základě dohody se soudy mohlo také určit Ministerstvo spravedlnosti ČR,“ dodal Jakub Říman. Správce bude moci určit pověřence pro ochranu osobních údajů,…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Jiří Reichl

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter