Vítkovice žalují Komerční banku. Chtějí, aby soud rozhodl o neexistenci pohledávky

Nosná hřídel, neboli "hřebík"pro větrné elektrárny z dílny Vítkovice Heavy Machinery. Foto: VHM

Napjaté vztahy mezi firmami z holdingu Vítkovice s Komerční bankou, která úvěrovala podnikání této skupiny a nyní je stále věřitelem i dceřiných firem vyústilo v podání žaloby Vítkovic, a. s. na tento bankovní ústav. Firma se u soudu domáhá uznání neexistence pohledávky banky. Tvrdí, že své závazky již splatila a banka jen blokuje další restrukturalizační kroky. To se ostatně projevilo u Vítkovic Heavy Machinery, kde Komerční banka jako jediná ze všech 192 věřitelů zablokovala schválení reorganizačního plánu. Pro plán přitom byly i všechny ostatní banky.

Spory vyústily v podání žaloby ze strany Vítkovic, a. s. na Komerční banku, která byla podána na konci loňského roku. Zástupci strojírenské firmy jsou přesvědčeni, že z prodeje svého majetku již uhradili jistinu hlavního úvěru, který sjednali v roce 2014 přes svou firmu Vítkovice Power Engineering, která se později dostala do konkurzu. S tím však Komerční banka nesouhlasí a trvá na tom, že prostředky pocházející z prodeje majetku Vítkovic oprávněně započítala na jiné pohledávky než jistinu rozhodujícího úvěru (úvěr KTK), zejména na pohledávky z krátkodobého úvěru. „Z toho důvodu má podle dosavadních vyjádření žalovaná za to, že pohledávka na zaplacení jistiny KTK úvěru dosud existuje, a to dle posledních informací dostupných žalobkyni v částce ve výši zhruba 196,5 milionů Kč,“ píše se v žalobě na Komerční banku, kterou má Ekonomický deník k dispozici.

„Přes veškerou snahu žalobkyně, řadu osobních jednání mezi ní a žalovanou a vzájemnou korespondenci stran nebyla dosažena shoda o tom, zda byl postup žalované při započítávání peněz z prodeje majetku žalobkyně na různé pohledávky správný (a pohledávka na zaplacení jistiny KTK úvěru tak v nenulové výši stále existuje), nebo nikoli (a pohledávka na zaplacení jistiny KTK úvěru tak již byla zcela splacena),“ píše dále v žalobě právní zástupce Vítkovic Rostislav Doleček s tím, že firmě nezbývá nic jiného, než se obrátit s žalobou na určení neexistence pohledávky na soud.

Podle Dolečka je nastolená právní otázka aktuální a naléhavá, neboť Komerční banka tvrdí, že má právo požadovat po Vítkovicích  plnění, a to mimo jiné právě úhradu jistiny úvěru (kterou Vítkovice považují za uhrazenou), přičemž se má jednat o již splatnou pohledávku.

„Nemáme jinou reálnou možnost, jak nastolenou otázku vyřešit, ,“ píše se dále v odůvodnění žaloby s tím, že požadované určení má preventivní význam, neboť může vyřešit otázku významnou i pro budoucí vztahy mezi účastníky a předejít tak možnému sporu o plnění.

Zamítnutá reorganizace Heavy Machinery

Vzájemné – ne příliš přátelské vazby – podle všeho nyní komplikují situaci i nástupnickým firmám například Vítkovice Heavy Machinery (VHM), které jsou nyní v insolvenci, ale hlásí dobré hospodářské výsledky (například jsme psali o tom, že Vítkovice Heavy Machinery mají čtyřnásobný objem zakázek, nebo že dodají španělskému zákazníkovi díly do větrných elektráren za 100 milionů korun, narazily se svým reorganizačním plánem právě u Komerční banky, která jako jediná  ze všech věřitelů odmítla tento plán s poukazem na to, že by ze svých pohledávek nezískala nic.  Zástupci Komerční banky vytýkali VHM, že bance údajně nabízí nulové uspokojení. Banka ústy svých právních zástupců také tvrdila, že VHM a znalci manipulovali s hodnotami majetku podniku ve znaleckém posudku. Bance se nelíbí ani plán splátek jejích pohledávek a prý nevěří, že jí VHM vůbec něco splatí.

Firma s námitkami bankéřů nesouhlasí

Zástupci VHM všechny námitky Komerční banky hned na místě u soudu odmítli. „Ohrazujeme se proti tomu, že by reorganizační plán nebyl spravedlivý pro všechny věřitele a že by Komerční banka měla dostat ze svých pohledávek nulu,“ reagoval generální ředitel VHM Daniel Kurucz. „Tato tvrzení samozřejmě odmítám. Podle reorganizačního plánu by první peníze mohla Komerční banka dostávat už příští rok,“ řekl. Manipulaci se znaleckým posudkem odmítli jak sami znalci, tak také krajský státní zástupce. Posudek schválila schůze věřitelů. Obdobně se do spisu vyjádřil i insolvenční správce Lukáš Zrůst. Ten si navíc myslí, že VHM celý proces reorganizace zvládne. Investor, kterým je pro VHM společnost SPV VTK Jaroslava Strnada pak soudu jasně napsal, že hodlá reorganizaci financovat a firmě už poskytl přes 800 milionů korun. Stejně tak je připraven hradit další náklady.
Podle Michaely Žvakové, generální ředitelky a předsedkyně představenstva společnosti Vítkovice, původní mateřské firmy VHM, mohou být za kroky Komerční banky skryty i jiné zájmy, především vztahy banky s celým koncernem Vítkovice. O schválení reorganizačního plánu nyní musí – kvůli postoji Komerční banky – rozhodnout soud, kdy však rozhodnenení jisté. Přitom co nejrychlejší vyřešení situace by bylo ve prospěch VHM. „Současná situace nám ztěžuje pozici na trhu a bere možnost uzavírat smlouvy ve vyhraných tendrech, i když naše nabídka byla nejlepší. Potřebujeme tedy co nejdříve proces ukončit,“ vysvětlil Kurucz.

Krok Komerční banky v každém případě vyvolal týdny trvající polemiky. Do nich zasáhlo i Krajské státní zastupitelství v Ostravě, které sice ve svém veřejně dostupném vyjádření v zásadních věcech dává za pravdu VHM, na druhou stranu ale pohrozilo možností poslat firmu do konkurzu. A to pokud VHM nějak nevyřeší pochybnosti, které do procesu vnesla Komerční banka. Složité rozhodnutí je na soudci. Reorganizaci firmy se snaží uhájit i odbory ze svazu KOVO.

Reorganizace je pro věřitele lepší než konkurz

Reorganizační plán počítá se zachováním chodu výroby a snížením nákladů na ni. Na výrobu jsou zajištěny peníze formou půjčky ve výši 76,5 milionu korun od zmíněné společnosti SPV VTK Jaroslava Strnada. Další peníze přicházejí prostřednictvím vlastnicky propojené tollingové firmy Vítkovice Machinery Trade. Na výrobu VHM je tak k dispozici 1, 3 miliardy korun.

Vedle toho je nejpodstatnější, že někteří věřitelé odpustí Heavy část dluhu a zbytek vymění za nové akcie firmy, když ty původní zaniknou. Nové akcie pak získá především strategický investor v podobě SPV VTK. Smyslem celého dění je vyšší procento uspokojení věřitelů. Nezajištění věřitelé by v konkurzu dostali podle znalců zhruba 3,6 procenta ze své pohledávky. Reorganizace jim má vrátit sedmiprocentní uspokojení. Věřitelům by se peníze měly vyplácet každoročně už po prvním roce. „Ve druhé polovině příštího roku bychom měli být první měsíc v zisku a na zhruba dvojnásobné hodnotě tržeb,“ avizoval generální ředitel VHM. Firma má už nyní na příští rok zajištěny zakázky za 800 milionů korun.

Jiří Reichl

Tématu strojírenského gigantu Vítkovice se věnujeme pravidelně. Přečtěte si některý ze starších textů:

innogy koupila síť plniček CNGvitall 

Vítkovice Heavy Machinery hlásí čtyřnásobný objem zakázek 

Vítkovice Heavy Machinery dodají Španělům „hřebíky“ za 100 milionů 

Strojírenské Vítkovice se chtějí nově zaměřit na správu majetku 

Vítkovice Power Engineering začínají prodávat majetek. Souhlasí s tím insolvenční správce 

Firma ze skupiny Vítkovice bude spolupracovat s Brity na ukončování „jaderek“ 

Vítkovice Gearworks mají nové zakázky a hledají i nové zaměstnance 

Vítkovice nemusí platit ČEZ stamiliony za neodebranou energii 

Vítkovice dokončily lodní výtah v Německu 

Vítkovice se podílejí na stavbě elektráren v USA a Kanadě 

Vítkovice vymýšlejí, jak vyřešit „turecký problém“. Chtějí na něj založit novou firmu 

Další bitva o Vítkovice – schází se věřitelské výbory Engineering a Gearworks 

Vítkovice Power Engineering na sebe podaly návrh na insolvenci 

Bitva o Vítkovice Machinery pokračuje 

Světlíkovy Vítkovice ostře útočí na miliardáře Berana