Vítkovice Power Engineering začínají prodávat majetek. Souhlasí s tím insolvenční správce

Výroba ve Vítkovice power engineering. Foto: Vítkovice Holding

Do 21. srpna mají možnost přihlásit se zájemci o část majetku Vítkovice Power Engineering (VPE). Insolvenční správce souhlasil s prodejem divize Mosty a ocelové konstrukce a Divize energetické strojírenství.

Insolvenční správce David Vandrovec dnes vyzval zájemce o koupit dvou divizí Vítkovice Power Engineering (VPE), aby podali své nabídky do 21. srpna. Stalo se tak jen tři dny poté, co manažeři VPE podali u Krajského soudu v Ostravě návrh na konkurs jimi vedené firmy.

Vandrovec se v úterý setkal s vedením firmy i zaměstnanci a řešil situaci ve VPE. Po setkání uvedl, že zájemci o koupi podniku i po návrhu na konkurs zájem o firmu opět potvrdili. Podrobně jsme o tom psali v textu Manažeři VPE mají zakázky, nemají však na jejich financování. Situace okolo firmy je složitá. Tři dny poté však svolil, aby byla prodána část firmy.

VPE se do úpadku dostaly loni v srpnu. Zabývají se hlavně výstavbou a dodávkami elektráren a patřily k nejdůležitějším firmám strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka. Do insolvence je přivedla mimo jiné problémová stavba hnědouhelné elektrárny Yunus Emre společnosti Adularya v Turecku, která dosud nefunguje o problémech jsme podrobně psali v textech Miliardový průšvih v Turecku nemá jasné řešení. Zapojí se vláda? či Vítkovice vymýšlejí, jak vyřešit „turecký problém“. Chtějí na něj založit novou firmu

Věřitelé, kteří přihlásili k soudu pohledávky za více než 71 miliard korun, firmě loni schválili reorganizaci. Dva týdny před vypršením lhůty pro předložení reorganizačního plánu ale představenstvo firmy podalo návrh na změnu reorganizace na konkurz a soud tento týden tomuto návrhu vyhověl. Při konkurzu se majetek firmy rozprodá a výtěžek rozdělí mezi věřitele.

Insolvenční správce nyní vyhlásil prodej několika částí závodu. Prodává se divize mosty a ocelové konstrukce, která se zabývá výrobou těžkých konstrukcí pro mosty, hangáry, stadiony a podobně, a divize energetické strojírenství, jež vyrábí například zařízení pro klasickou a jadernou energetiku.

VPE nyní podle dostupných údajů vytvářejí každý měsíc ztrátu několika desítek milionů korun, což snižuje hodnotu majetku firmy i potenciální výnosy pro věřitele. „Insolvenční správce upozorňuje, že s ohledem na hospodářskou situaci dlužníka bude muset být případná transakce vypořádána nejpozději v průběhu měsíce září. Z toho důvodu předpokládá velice rychlý průběh jednání o případném prodeji uvedených částí závodu,“ uvedl Vandrovec.

VPE nyní mají asi 800 zaměstnanců. Ve skupině Vítkovice Machinery Group je přes 20 firem, které mají dohromady téměř 4000 zaměstnanců. Do finančních potíží a úpadku se kromě VPE dostaly ještě Vítkovice Gearworks, Vítkovice Envi a Vítkovice Revmont.

-chl-, -čtk-

O tématu jsme v minulosti psali:

Manažeři VPE mají zakázky, nemají však na jejich financování. Situace okolo firmy je složitá  

Vítkovice vymýšlejí, jak vyřešit „turecký problém“. Chtějí na něj založit novou firmu  

Česká exportní banka hledá právníky. Zaplatí až 150 milionů  

Miliardový průšvih v Turecku nemá jasné řešení. Zapojí se vláda?

Další bitva o Vítkovice – schází se věřitelské výbory Engineering a Gearworks