Úterý, 2. března, 2021

Řídí Světlík a jeho lidé insolvenci vlastních firem?

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Desítky, možná stovky milionů korun v prvním sledu, v druhém pak stovky až miliardy jsou ve hře v boji o významnou strojírenskou společnost Vítkovice. Z vnějšku to vypadá na souboj dvou miliardářů, jenže téma má mnoho vrstev.

Zatímco insolvence těžařské OKD, která je největším zaměstnavatelem na severní Moravě a jsou na ní navázány další tisícovky pracovních míst plnila přední stránky médií a jednala o ní i vláda, u insolvence firem ze skupiny Vítkovice je relativní klid po pěšině. Česká justice a Ekonomický deník se pokusily zmapovat co se pod zdánlivě klidnou hladinou děje. Přinášíme první část.

Zatímco problémy OKD byly tématem i v „Praze“ o Vítkovicích se moc nemluví, i když půjde o stamiliony až miliardy korun. Hejtmanovi moravskoslezského kraje Miroslavu Novákovi (ČSSD) se samozřejmě problémy strojních gigantů před volbami vůbec „nehodí do krámu“ a tak je víceméně přechází. „Pokud jde o Vítkovice, není situace v našem regionu vůbec dramatická. Potíže má jen větev v dceřiné společnosti firmy Vítkovice Power Engineering, která je nepřenáší na ty ostatní. Jedná se o běžné problémy, do kterých se firmy dostávají, a podle mého názoru jsou v budoucnu řešitelné bez intervence státu, přesto s ministerstvy o této situaci komunikujeme,“ uvedl na dotazy Ekonomického deníku po několika týdnech váhání.

Problémy Vítkovic významně prohloubily jejich turecké aktivity. Zejména výstavba  elektrárny Yunus Emre v Turecku, již zaručila Česká exportní banka 12 miliardami korun, se ukázala jako velmi problematická.  S dokončením stavby byly dlouhodobě problémy, nakonec byla elektrárna spuštěna letos na jaře, jenže po několika dnech musela být odstavena. Manažeři zadavatelského holdingu Naksan byli navíc po neúspěšném puči v létě zatčeni a někteří z nich skončili ve vazbě. Podle zástupců Vítkovice Machinery Group, která stavbu měla na starosti, je hlavním viníkem zdržení turecká strana, která údajně měla problémy s plněním podmínek vyžadovaných Českou exportní bankou.

Boj o Vítkovice

Dalším dlouhodobým problémem holdingu Vítkovic jsou neshody s minoritními akcionáři. Např. skupina KKCG podnikatele Karla Komárka – konkrétně KKCG Industry kritizuje Světlíkův postup: Dlouhodobě z pozice minoritního akcionáře upozorňujeme na to, že Vítkovice jsou řízeny špatně a současná situace je jen výsledkem chybné strategie firmy a bohužel i manipulace s jejími výsledky. Už jenom to, jak v poslední době jedná vedení Vítkovic považuje KKCG Industry za velmi znepokojivé,“ uvedla na dotaz Ekonomického deníku šéfka komunikace skupiny KKCG Dana Dvořáková.

Podivná insolvence

Problémy vyvrcholily před několika týdny, na konci prázdnin, kdy „spadly“ do insolvence dvě firmy ze Světlíkova holdingu – Vítkovice Power Engineering a Vítkovice Envi. Dne 29. 4. 2016 bylo zahájeno insolvenční řízení se společností VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Na den 19. 8. 2016 bylo nařízení jednání, kde měl padnout verdikt – jevilo se jako pravděpodobné prohlášení konkurzu a určení insolvenčního správce. Podle zjištění sesterského portálu Česká justice nicméně dne 18. 8. 2016 dostal soud návrh reorganizace ze strany dlužníka s tím, že žádá mimo jiné o odvolání jednání a prodloužení lhůty k dodání reorganizačního plánu. Jednání mělo proběhnout druhý den, bylo ale odročeno, ačkoliv k tomuto postupu  vznesla řada věřitelů zásadní výhrady. Např. Komerční banka, a.s. a Wetag invest, a.s., nsamítaly, že jednou z hlavních zásad insolvenčního řízení je rychlost rozhodování, aby mohl být zajištěn majetek a uspokojeni věřitelé.

„Několik měsíců šéf Vítkovic Jan Světlík prohlašoval, že se společnost Vítkovice Power Engineering v úpadku nenachází a označoval insolvenční návrhy za neoprávněné a šikanózní. Najednou – jediný den před jednáním soudu pan Světlík prozřel a vedení firmy se připojilo k insolvenčnímu návrhu. Nabízí se otázka, do jaké míry je například toto promyšlené, protiprávní jednání. Poslední kroky vedení Vítkovic totiž naznačují, že jsou účelově poskytovány nepravdivé informace akcionářům, bankám, obchodním partnerům i zaměstnancům,“ uvedla Dvořáková z KKCG Industry.

Na stejný podivný postup poukazuje také jeden z největších věřitelů a to Komerční banka. Jak vyplývá z dokumentů doručených soudu, právníci Komerční banky se domnívají, že jednání VPE vyvolává podezření, že insolvence byla navržena uměle s cílem dosadit předem vybraného insolvenčního správce.

Vítkovice Holding jsou druhou nejvýznamnější firmou v regionu severní Moravy a jak je dobře známo, ovládá ji podnikatel Jan Světlík. Celá skupina zahrnuje více než 30 společností, které jsou vzájemně majetkově i personálně propojeny a také si vzájemně půjčují a tedy i dluží nemalé částky. Ve skutečné hierarchii firmy a jejich obchodních vazbách je velmi složité se vyznat. Stejně jako jsou rozsáhlé ekonomické propletence, jsou rozsáhlé a velmi dobré kontakty a vazby Jana Světlíka na místní politiky. Zřejmě i pro to, že Světlík je „místní“,  fabrikou si prošel od píky, a v regionu stále působí a zaměstnává tisíce a v návazných provozech desetitisíce lidí. Podle znalců místního prostředí je Jan Světlík prostě vnímán jako „Ostravak“. Žádný finanční manažer, který přišel, aby se obohatil a pak utekl.

Jiří Reichl, Ekonomický deník
Dušan Šrámek, Česká justice

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter