Komárkův konglomerát přitvrzuje: svolává valnou hromadu Vítkovic

Výroba oceli. Zdroj: Vítkovice machinery group

Firma minoritního akcionáře Vítkovic KKCG Industry hodlá svolat mimořádnou valnou hromadu akciové společnosti Vítkovice. Kvůli problémům některých koncernových firem.

Valná hromada Vítkovice, a. s. by se měla sejít na základě žádosti KKCG Industry jako menšinového vlastníka ještě před zasedáním věřících výborů firem patřících do holdingu, které jsou několik měsíců v insolvenčním řízení. Jde o firmy Vítkovice Power Engineering (VPE), které spadly do insolvence na konci dubna letošního roku a Vítkovice Envi, která je v insolvenci od konce srpna letošního roku. Navíc se objevují spekulace o tom, jestli insolvence nejsou účelové a neřídí je hlavní akcionář ostravského holdingu Jan Světlík se svými právníky.  

„KKCG Industry požádalo představenstvo o svolání valné hromady společnosti Vítkovice a.s. v reakci na prohlubující se špatnou finanční situaci některých členů skupiny Vítkovice. KKCG Industry v žádosti konstatovalo, že kroky, jimiž se management jednotlivých společností snaží vzniklou situaci řešit, odporují jak obvyklým standardům, tak i prohlášením členů orgánů společnosti činěných na valných hromadách,“ uvedla pro Ekonomický deník mluvčí Dana Dvořáková. Podle ní má KKCG Industry má obavu, že se aktuální vývoj ve skupině Vítkovice ocitl mimo kontrolu jejího managementu. „Snaží negativnímu vývoji čelit i za cenu velice nestandardních kroků, potenciálně poškozujících nejen věřitele skupiny, ale především její akcionáře,“ dodala Dvořáková. Termín valné hromady není znám, z logiky věci však vyplývá, že by se měl sejít před jednáním věřitelských výborů obou firem, které jsou v insolvenci.

Mluvčí Vítkovice Machinery Group Eva Kijonková na dotazy ohledně požadavku KKCG Industry reagovala s tím, že KKCG svolává valné hromady velmi často. „Cílem zcela jistě není stabilizace společností skupiny Vítkovice. Máme obsáhlou statistiku sporů, které KKCG proti skupině Vítkovice Machinery Group a jejímu hlavnímu vlastníkovi 13 let vede, včetně napadání usnesení valných hromad a žalob proti členům představenstev. To nesvědčí o objektivním zájmu o stav strojírenské části skupiny, tedy té pod společností Vítkovice, a.s. KKCG má jediný cíl: torpédovat značku Vítkovice a její vlastnickou strukturu. To se ostatně zjevně děje minimálně dva roky,“ uvedla pro Ekonomický deník Kijonková.

Naráží tak zřejmě na informace, které jsme popsali v textech Ekonomického deníku Řídí Světlík a jeho lidé insolvenci vlastních firem? a sesterského portálu Česká justice Podjatost nebo zpochybňovaní pohledávek: Insolvenční řízení Vítkovic provázejí námitky. Problémy Vítkovic významně prohloubily jejich turecké aktivity. Zejména výstavba  elektrárny Yunus Emre v Turecku, již zaručila Česká exportní banka 12 miliardami korun, se ukázala jako velmi problematická.  S dokončením stavby byly dlouhodobě problémy, nakonec byla elektrárna spuštěna letos na jaře, jenže po několika dnech musela být odstavena. Manažeři zadavatelského holdingu Naksan byli navíc po neúspěšném puči v létě zatčeni a někteří z nich skončili ve vazbě. Podle zástupců Vítkovice Machinery Group, která stavbu měla na starosti, je hlavním viníkem zdržení turecká strana, která údajně měla problémy s plněním podmínek vyžadovaných Českou exportní bankou.

Právě z Turecka se podle informací Ekonomického deníku před nedávnem vrátila speciální delegace složená ze zástupců České exportní banky a Exportní a garanční pojišťovací společnosti, jejíž členové v Turecku jednali o současné situaci okolo elektrárny a hlavního dodavatele stavby, společnosti Vítkovice Machinery Group. Po návratu do ČR zaslali do Ostravy dopis s několika dotazy právě ohledně situace ve Vítkovickém holdingu a výhledu do budoucnosti zejména s dodávkami na tureckou elektrárnu, kterou EGAP zajišťuje cca 12 miliardami korun. Existenci dopisu prozatím Vítkovice nepotvrdily a nemá o něm informace ani KKCG. Další „turecká“ mise státních úředníků by se měla konat v horizontu několika týdnů.

Jiří Reichl