Vezme nám EU svobodný internet? Jak se k nové směrnici o autorských právech staví čeští europoslanci

Zdroj obrázku: goo.gl/4HGp7a

Evropská směrnice, která si dává za cíl chránit autorská práva na jednotném digitálním trhu, je mnohými označována jako konec svobodného internetu. Druzí se dle svých slov snaží přizpůsobit ochranu autorských práv podmínkám 21. století. Europarlament dnes rozhodne o její budoucnosti. Stanoviska českých europoslanců se však různí.

Náročný boj, který se vede bezmála 2 roky, se dostává do finále. Celá legislativa se potýkala s problémy již od začátku. Dalo by se skoro říct, že se zrodila na Výboru pro právní záležitosti (JURI) v těžkých porodních bolestech. Nicméně i přesto prošel návrh přes výbor 14 hlasy pro, 9 proti a 2 europoslanci se zdrželi hlasování. Cesta na projednání na půdě Evropského parlamentu byla tak volná. I tam se však celá věc zadrhla ve chvíli, kdy se proti nové směrnici vyslovilo 318 europoslanců a pro pouze 278. Z českých europoslanců hlasovali pro pouze Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) a Stanislav Polčák (Starostové a nezávislí). Ostatní buď byli proti, nebo se zdrželi hlasování. Pro nebo proti čemu ale vlastně europoslanci hlasovali?

Europoslanci svým hlasováním rozhodli o tom, zda se návrh bude dále projednávat standardním transparentním procesem na plénu, nebo se dovolí projednávání v trialogu (uzavřená jednání zpravodajů Parlamentu a zástupců Komise a Rady). Hlasy proti tak ve zkratce znamenají hlasy pro transparentnější projednávání na půdě Evropského parlamentu.

Druhé kolo

Směrnice se dnes vrací na další kolo hlasování do Evropského parlamentu. Celkem se k ní nashromáždilo 252 pozměňovacích návrhů. O původním návrhu jsme psali již dříve. Nejvíc změn by se mělo týkat kontroverzních článků 11 a 13, kdy článek 11 má zaručit vydavatelům nárok na spravedlivý podíl za použití jimi vlastněného díla a článek 13 ukládá internetovým platformám jako třeba YouTube povinnost řešit obsah, který by autorská práva porušoval. Právě tyto články jsou například podle Pirátské strany začátkem konce svobodného internetu.

Co na to Češi?

Zeptali jsme se všech českých europoslankyň a europoslanců, jak se k celé záležitosti staví a zdá návrh podpoří. Evžen Tošenovský návrh podpoří (konkrétně článek 3 a 11), ale bude hlasovat proti článku 13. Celkově z nové směrnice není příliš nadšený a nepovažuje ji za dobře připravenou. Ještě o něco kritičtější byl Jiří Payne, který k celé záležitosti uvedl: „EU dělá vše pro to, aby zaostávala. Opět vychází z principu: my víme co je pro vás dobré a my vám to přikážeme! Sebeobrana proti EU je obtížná.“ Europoslanec potvrdil, že bude hlasovat proti.

Na druhé straně se naopak nachází Michaela Šojdrová, která hlasovala pro i u prvního návrhu. „Považuji za důležité, aby autoři dostali za autorsky chráněná díla odměnu a to i za jejich zveřejňování na internetu. To je hlavní záměr nové směrnice a proto ji podporuji,“ uvedla paní europoslankyně. Europoslanec Tomáš Zdechovský bude opět hlasovat proti návrhu a zároveň uvedl, že díky množství pozměňovacích návrhu, které přesahují standardní počet 50, kdy se návrh vrací na dopracování na výbor, se nedá očekávat postoupení směrnice do dalšího legislativního procesu.

A právě množství pozměňovacích návrhů může celé hlasování zvrátit. „Hlasování bude poměrně náročné, k materiálu se sešlo zhruba 200 pozměňovacích návrhů, a já některé z nich určitě podpořím. V principu ty, které přispívají k zachování svobody slova na internetu. V zájmu ušlechtilých cílů, mezi něž ochrana autorských práv určitě patří, nesmíme vylít s vaničkou i dítě, jinými slovy ničit či cenzurovat to dobré, co nám internet přináší a posílat studenty a vědce zpátky do knihoven,“ uvedla například europoslankyně Dita Charanzová.

Množství pozměňovacích návrhů zohlednil ve svém vyjádření i Pavel Telička. „Pokud předseda Tajani nevrátí návrh rovnou zpět do výboru. Při zítřejším hlasování podpořím pozměňovací návrhy své kolegyně Marietje Schaake, jelikož vznikaly v součinnosti se mnou. Mohu tedy říci, že reprezentují i moji pozici a představují kompromis, pro který mohu zvednout ruku,“ uvedl europoslanec ve svém prohlášení, které je celé dostupné zde.

Skončí tedy svobodný internet?

Hlasování o nové úpravě směrnice přijde na řadu dnes odpoledne po vystoupení Jean-Claude Junckera, který zahájí plenární zasedání tradičním projevem o stavu Unie. Dá se očekávat, že směrnice bude opět zaslána výboru na přepracování, ale jisté to není. Celou situaci se tak určitě vyplatí sledovat.

Filip Hanka