Úterý, 24. května, 2022

ÚOHS potvrdil pokutu pro vnitro za JŘBU

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad Ministerstva vnitra ČR a potvrdil uložení pokuty ve výši 90.000 korun za IT zakázku zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění.

Ministerstvo vnitra podle názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách použilo při zadávání veřejné zakázky „Autorský dohled a servisní služby pro Informační systém o informačních systémech veřejné správy a Informační systém o datových prvcích pro roky 2015 až 2018.“  v rozporu se zákonem jednací řízení bez uveřejnění. Ministerstvo přitom uvedlo, že vybraný uchazeč – šumperská společnost ASD Software – je výhradním vlastníkem autorských práv k oběma informačním systémům (k ISoISVS a k ISDP), které vyvinula a implementovala. Firma je tedy seznámena s jejich architekturou, souvisejícími metodickými dokumenty i požadavky na provoz. Z uvedeného důvodu tento typ činnosti nemohl podle názoru zadavatele vykonávat jiný subjekt. Zakázka byla proto zadávána formou jednacího řízení bez uveřejnění.

O této situaci, odborně nazývané „vendor lock-in“ jsme několikrát psali. Zadávání IT zakázek v JŘBU posuzuje speciální pracovní skupina, kterou zřídila Sobotkova vláda na konci roku 2014. V textu Firmy „zamykají“ úřady do vlastních produktů a služeb. Pak musí vypisovat JŘBU jsme popsali výtky, které komise k veřejným zadavatelům měla v loňském roce.

S těmito argumenty ale nesouhlasí úředníci z orgánu dohledu. V prvostupňovém rozhodnutí ÚOHS se kromě jiného píše, že „zadavatel nedodržel postup stanovený v § 21 odst. 2 citovaného zákona, když předmětnou veřejnou zakázku z důvodu ochrany výhradních práv zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by k tomu byly splněny podmínky stanovené v § 23 odst. 4 písm. a) citovaného zákona.“

V rozhodnutí antimonopolního úřadu se dále uvádí, že důvod spočívající v nutnosti ochrany výhradních práv vybraného uchazeče byl zaviněně vytvořen předchozím postupem právního předchůdce současného zadavatele při uzavření smlouvy o dílo na vývoj a implementaci projektu „Informační systém o datových prvcích informačních systémů veřejné správy“ ze dne 6. září. 2005 a také smlouvy o dílo na vývoj a implementaci projektu „Informační systém o informačních systémech veřejné správy“ z 2. května 2006. Právním předchůdcem současného zadavatele bylo někdejší Ministerstvo informatiky.

Ministerstvo vnitra ČR nemohlo tedy citovanou veřejnou zakázku zadat v jednacím řízení bez uveřejnění s odkazem na důvod ochrany výhradních práv vybraného uchazeče. V rozhodnutí antimonopolního úřadu se rovněž připomíná, že tento postup zadavatele, který 1. března loňského roku uzavřel s vybraným uchazečem o smlouvu, mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Sankce ve výši 90 000 korun je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které ve druhém stupni potvrdil jeho předseda, je již pravomocné.

Kristián Chalupa

 

O JŘBU jsme psali:

Víme, které IT zakázky generálního finančního ředitelství pokutoval ÚOHS 

Pokuty od ÚOHS za zakázky pro jednoho dodavatele bez tendru dostaly Vnitro a Obrana 

Typický příklad technologické závislosti na dodavateli: celní „eDovoz“

Celní správa chystá další IT zakázky v režimu JŘBU. Za téměř půl miliardy

Firmy „zamykají“ úřady do vlastních produktů a služeb. Pak musí vypisovat JŘBU 

SERIÁL – rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek – JŘBU 

SERIÁL – rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek – „JŘBU forever“

Soud rozcupoval žalobu Krajské zdravotní ve věci veřejných zakázek 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter