Úterý, 17. května, 2022

Víme, které IT zakázky generálního finančního ředitelství pokutoval ÚOHS

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Pokuty v celkové výši 4,3 milionů korun udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Generálnímu finančnímu ředitelství za tendry v jednacím řízení bez uveřejnění. Rozhodnutí je prozatím prvostupňové. Podařilo se nám získat jejich seznam.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil zatím prvostupňově v několika správních řízeních sankce Generálnímu finančnímu ředitelství za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacích řízeních týkajících se informačních systému a služeb s nimi spojených. Ekonomickému deníku to potvrdil tiskový mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda.

Podle zjištění Ekonomického deníku jde o všechny IT zakázky, které Generální finanční ředitelství vypsalo v roce 2016 v režimu tzv. jednacího řízení bez uveřejnění (podrobně jsme psali například v textu (podrobně jsme psali v červencovém textu Firmy „zamykají“ úřady do vlastních produktů a služeb. Pak musí vypisovat JŘBU). O tom, že se na zakázky zadávané v tomto režimu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zaměří, již před časem informoval předseda Úřadu Petr Rafaj v našem textu

Podle vyjádření Gabriely Štěpanyové z tiskového oddělení finanční správy byly pokutovány tyto smlouvy:

  1. ADIS – Hot-line konzultační služby a technická podpora v roce 2016
  2. Základní pozáruční servis a aplikace ADIS v r. 2016
  3. Zhodnocení ADIS v rámci pozáručního servisu v roce 2016
  4. Vývoj IS CEDR II v roce 2015
  5. Poskytnutí technické a provozní podpory IS CEDR II do 31.12.2016
  6. Technická podpora IS VEMA 2016
  7. Technická podpora AVIS ME 2016-2017

Proti všem pokutám podalo finanční ředitelství rozklad.

O některých smlouvách, které byly pokutovány jsme v minulosti psali

Již v únoru jsme upozornili na to, že předposlední den roku 2016 byly na GFŘ podepsány smlouvy za téměř 500.000.000 korun, které měly zajistit fungování systému ADIS. Jedna zakázka byla na 115,3 milionu korun bez DPH a druhá pak na 141,2 milionu. Dodavatelem těchto smluv je IBM Česká republika, které vyvíjelo také systém ADIS. Podle názoru některých odborníků z IT oblasti je právě tento příklad typickou ukázkou technologické závislosti uživatele systému na dodavateli – tzv. Vendor Lock In. Podrobně jsme psali v textu Prosincové smlouvy pro IBM na EET? 434,5 milionu korun

Celková výše pokuty má činit 4.300.000 korun. K výši sankce a počtu případů, kterých se šetření antimonopolního úřadu týkalo, se však Švanda odmítl vyjádřit. Dodal ale, že zadavatel se dopustil neoprávněného použití jednacího řízení bez uveřejnění, což odůvodňoval technickými důvody a ochranou výhradních práv původního dodavatele IT systému.

Rozšíření systému ADIS provázely pochybnosti již dříve. V dubnu 2016 jsme upozornili na skutečnost, že si tehdejší ministr financí Andrej Babiš písemně stěžoval ministru vnitra Milanu Chovancovi na „liknavost“ „vnitráckých“ úředníků. „S ohledem na skutečnost, že spuštění EET je vládní prioritou, si Vás dovoluji požádat, abyste věnoval veškeré možné úsilí a stanovil maximální prioritu plnění tohoto úkolu,“ napsal 24. března ministr financí Andrej Babiš ministru vnitra Milanu Chovancovi. Důvodem byla skutečnost, že jeden z „vnitráckých“ odborů nedal doporučení pro schválení státní zakázky nutné pro pokračování přípravy spuštění EET. Nebyla totiž podle všeho řádně připravena a tuto skutečnost odhlasovat i zástupce „financí“ v hodnotící komisi.

Michal Bláha – analytik a provozovatel serverů Hlídač státu a Hlídač smluv se vývojem kolem IT řešení EET dlouhodobě zabývá. Své poznatky shrnuje v obsáhlém textu

Je vznik a provoz EET v souladu se zákonem?

Celková hodnota smluv podepsaných v prosinci 2016 na provoz systému ADIS v letech 2017-2019 je 434.981.319,64 milionů korun bez DPH.

Další smlouva na 161 milionů bez daně byla podepsána na začátku listopadu loňského roku. Jejím předmětem je Vývoj aplikace ADIS – Legislativní a procesní změny v roce 2016 a 2017 na tuto smlouvu před časem upozornil Michal Bláha, provozovatel serverů Hlídač smluv a Hlídač EET.

Právě listopadová smlouva má velmi podobný předmět plnění jako dvě smlouvy podepsané v prosinci (Základní pozáruční servis ADIS 2017-2019 a  Zhodnocení ADIS v rámci pozáručního servisu v roce 2017 – 2019) jde o aktualizaci a údržbu systému ADIS. „Vypadá to, jako kdyby tuto část rozdělili do tří zakázek, aby to nebylo tak nápadné,“ řekl Ekonomickému deníku Bláha.

Podrobnosti o smlouvách:

1) Základní pozáruční servis ADIS 2017-2019 JŘBÚ – podepsáno 30. 12. 2016

Číslo smlouvy o dílo: CES015N Evidenční číslo GFŘ: 17280/16/7500-40175-050417
Cena: 115 364 672,64 Kč bez DPH

„Předmětem této Smlouvyje základní údržba aplikace ADIS, která zabezpečuje činnosti a odborné služby v oblasti základní pozáruční údržby aplikačního programového vybavení v projektu ADIS, které je provozováno jako součást aktuální verze ADIS k datu podpisu této Smlouvy a bylo dodáno v posledních 10 letech před podpisem této Smlouvy a nevztahuje se na ně již přísluŠná záruka. V rámci základní údržby je požadováno zabezpečení trvalé fůnkčnosti komplexu aplikačních programů a databází po skončení záruky, které byly dodány v posledních 10 letech před podpisem této Smlouvy,“ uvádí se v bodě 2. této smlouvy (text je v původním znění vč. překlepů – pozn. red.)

 2) Zhodnocení ADIS v rámci pozáručního servisu v roce 2017 – 2019 – JŘBÚ –

podepsáno 30. 12. 2016

Číslo smlouvy o dílo: CES016N, Evidenční číslo GFŘ: 4638/16/7500-40175-050417
125 530 153,20 Kč bez DPH rozšířená údržba aplikace ADIS
Realizace nového vývoje aplikačních programů ADIS – max. 15.270.000 Kč bez DPH

Celkem 141 250 153 bez DPH

Generální finanční ředitelství u této smlouvy nezveřejnilo přílohu A, což je v rozporu se zákonem a není tedy možné zjistit, co je skutečným předmětem smlouvy.

Adis zhodnoceni_cena a predmet

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Servisní podpora HW_2017 – podepsána 30. 12. 2016

119 841 880,- Kč bez DPH

„Předmětem plnění veřejné zakázky (dále též „VZ“) je provádění servisu hardware, na kterém je provozován informační systém ADIS na Generálním finančním ředitelství (dále též „GFŘ“) a finančních úřadech a jehož Seznam servisovaných zařízení je specifikován v Příloze č. 1 ZD. V rámci servisu hardware budou prováděny: a. servisní zásahy, na základě nahlášení pověřených pracovníků GFŘ, jejichž výsledkem bude plně funkční hardware, na kterém je provozovaný informační systém ADIS, b. instalace aktuálních verzí firmware na jednotlivá konkrétní zařízení, např. na disková pole a servery, c. vzdálená proaktivní podpora s garantovanou dobou odezvy do 30min 7×24 pro kritické problémy, prováděná dedikovaným týmem specialistů se znalostí instalovaného prostředí, který pomáhá také s izolací problémů v daném prostředí, d. dodávky náhradních dílů dle potřeb servisu,“ uvádí se ve smlouvě.

 

ADIS servisni podpora_HW

 

 

 

 

 

 

4) ADIS – Hot-line, konzultační služby, technická podpora
Číslo smlouvy: CWT104 Evidenční číslo GFŘ: 181729/16/7500-40175-050402) – podepsána 30. prosince 2016 58 524 614,00 Kč -bez DPH

„Předmětem této smlouvy je organizační, technické a komunikační zabezpečení služby Hot-line a služba technické a konzultační podpory na veškeré technické a systémové vybavení IS ADIS. Poradenská/expertizní služba je v rozsahu technického a programového vybavení systému ADIS. Zhotovitel poskytne Objednateli technickou, programovou a poradenskou podporu, která bude sloužit k odstranění chyb/poruch v systému ADIS v jakékoliv lokalitě, kde je systém provozován, pokud daná chyba/porucha nebude předmětem záručního servisu,“ uvádí se v předmětu smlouvy.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter