Sobota, 25. června, 2022

Přestřelka mezi „vnitrem“ a „financemi“ kvůli EET

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Mohutná diskuse o nastavení systému Elektronické evidence tržeb (EET) pokračuje i mimo poslanecké lavice. Průtahy a spory mezi úředníky řeší jejich šéfové.

„S ohledem na skutečnost, že spuštění EET je vládní prioritou, si Vás dovoluji požádat, abyste věnoval veškeré možné úsilí a stanovil maximální prioritu plnění tohoto úkolu,“ napsal 24. března ministr financí Andrej Babiš ministru vnitra Milanu Chovancovi. Důvodem byla skutečnost, že jeden z „vnitráckých“ odborů nedal doporučení pro schválení státní zakázky nutné pro pokračování přípravy spuštění EET. Nebyla totiž podle všeho řádně připravena a tuto skutečnost odhlasovat i zástupce „financí“ v hodnotící komisi. Babiš v dopise mj. konstatuje, že celý projekt tlačí čas, jelikož je v zákoně nastavena sedmiměsíční legisvakanční lhůta (doba mezi okamžikem platnosti a účinnosti právní normy -pozn. red.) a „nedává prostor pro kompenzaci případných časových ztrát“. Babiš označuje zakázku, která neprošla schválením za marginální, co se týče objemu peněz. Jak však vyplývá z dostupných dokumentů, suma vyhrazená na realizaci této zakázky je jen do konce roku 50 milionů korun bez DPH a jde o „nadstavbu“ stávajícího systému, který používá Generální finanční ředitelství (GFŘ). Vnitro však pochybení či dokonce zdržování odmítá, což Chovanec napsal v odpovědi Babišovi o několik dní později.

50 milionů pro IBM

Zákon o elektronické evidenci tržeb před několika týdny prošel poslaneckou sněmovnou po mnohahodinových diskusích u řečnického pultíku. Na příslušných ministerstvech se však na přípravě zákona pro uvedení v praxi nepřestalo pracovat ani během těchto diskusí. Mohutná diskuse a obviňování z průtahů se strhly okolo výběrového řízení na doplnění „Automatizovaného daňového informační systém (ADIS)“, který provozuje Generální finanční ředitelství.To aby mohlo plnit úkoly, které na ně klade EET, musí získat rozšíření ADISu a celkem logicky chce, aby toto rozšíření dodal stávající dodavatel, tedy firma IBM. Proto se rozhodlo pro, v oblasti IT velmi oblíbené, Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBÚ) s tím, že zakázku poptá přímo u IBM.

Rada vlády pro informační společnost (RVIS) má zřízenu speciální pracovní skupinu, která se zabývá právě posuzování JŘBÚ a tím, jestli není možné vypsat otevřené výběrové řízení. Kromě projednání v této pracovní skupině musí mít předkladatel souhlasné stanovisko také Odboru hlavního architekta e-Governmentu, který spadá pod ministerstvo vnitra (stejně jako RVIS).

Právě tento souhlas chyběl a tak vypsání zakázky uvízlo na mrtvém bodě. Případem se na popud předsedy RVIS zabývalo také ministerstvo pro místní rozvoj, které zodpovídá za veřejné zakázky. „První schůzka na téma eGovernment a nová architektura ADIS mezi Ing. Jiřím Fridrichem z GFŘ a Ing. Pavlem Hrabě, PhD. z OHA proběhla již dne 7. října 2015. Další pak, zaměřená již na povinnost schvalování projektů nad 6 mil. Kč ročně, proběhla za přítomnosti Ing. Ladislava Urbánka z GFŘ a ředitele OHA Ing. Petra Kuchaře dne 1. února 2016. Na základě ústní dohody z tohoto jednání uspořádal OHA dne 5. února 2016 pro GFŘ individuální 3 hodinové školení na vyplňování formuláře OHA a tématu vyplnění formuláře již přímo k projektu EET se věnovaly dvě následné schůzky dne 16. února 2016 (2 hodiny, za GFŘ přítomni Ing. Urbánek a Ing. Vocetková a cca 6 lidí z IBM) a dne 25. února 2016 (3 hodiny, za GFŘ přítomny p. Strouhalová, p. Randová, p.Hrabětová),“ vyjmenovává Chovanec podporu svých podřízených lidem z GFŘ a IBM. Upozornil však na to, že i přes velmi pečlivou metodickou pomoc bylo podání dotazníku velmi nekvalitní. „Nejprve dne 2. března 2016 OHA obdržel vyplněný a řádně podepsaný dotazník Ing. Jiřím Fridrichem a generálním ředitelem GFŘ Ing. Martinem Janečkem. Bohužel kvalita jeho vyplnění se ukázala být nedostatečnou a některé skutečnosti zcela vyloučily možnost jeho schválení ve stavu, ve kterém byl předložen,“ doplnil Chovanec s tím, že v pracovní skupině, která materiál posuzovala je i zástupce „Babišova“ ministerstva financí.

„V současné chvíli Rada vlády pro informační společnost vyčká na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a poté nechá hlasovat o Zprávě o projednání RVIS o veřejné zakázce „ADIS – Integrace EET a daňového systému v oblasti přihlášení a evidence údajů a certifikátů o povinném subjektu (poplatníkovi), změny v údajích,“ dodává Chovanec. Celým materiálem a sporem dvou klíčových ministerstev by se měla na nejbližším zasedání zabývat vláda.

Čtěte také: Miliardový tendr pro IBM na vnitru a dopravě

Jiří Reichl

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter