Neděle, 17. října, 2021

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR: 400 AKCÍ

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Více než 400 akcí se uskutečnilo v letošním Roce průmyslu a technického vzdělávání, který se svými partnery vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) zastupující souhrnně 10,5 tisíce firem.

Právě o nich, o efektech v oblasti systémových změn i při ovlivňování veřejnosti a o pokračování letošních životaschopných aktivit v příštím roce jednalo 200 účastníků Závěrečné konference kampaně. Uskutečnila se 3. prosince v Kongresovém centru Praha za účasti významných osobností podnikatelské sféry, akademiků, zástupců škol, státní a veřejné správy. Na konferenci v diskusi vystoupili vedle dvou desítek mluvčích i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Do kampaně Roku průmyslu a technického vzdělávání se partnersky přihlásilo svými akcemi 150 významných subjektů včetně odvětvových svazů a asociací, firem, škol, státních organizací jako jsou TA ČR, CzechInvest, NÚV, NIDV a také jednotlivé kraje. Osobní záštitu převzal a v průběhu roku aktivitu podporoval předseda vlády Bohuslav Sobotka, do kampaně se zapojila také ministerstva – MŠMT, MPO, MPSV a MK.

Generálním partnerem byla Česká spořitelna, a.s. a její Nadace Depositum Bonum, která dlouhodobě spolupracuje s propagátorem matematiky a odborníkem na didaktiku matematiky prof. Milanem Hejným. Ten byl v průběhu kampaně pozitivně přijímán mnohými partnery. Na konferenci mu proto jako výraz poděkování za celoživotní přínos předal prezident SP ČR Jaroslav Hanák speciální ocenění Roku průmyslu a technického vzdělávání.

 „Bylo moudré, vyhlásit letošní rok Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Vyvolali jsme zájem a diskusi odborné a částečně i laické veřejnosti. Podařilo se nám získat vládu k podpoře této aktivity, přihlásila se k ní řada významných subjektů. Nedostatek technicky vzdělaných pracovníků, vysokoškoláků, středoškoláků s maturitou i učňů, je chronickou a zvětšující se bariérou omezující konkurenceschopnost našich firem vůči světu. Proto budeme i v příštích letech pokračovat v našich snahách, jeden rok nestačí k systémové změně tak konzervativní oblastí jakou je vzdělávání,“ uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

„Oblast podpory průmyslu, posilování hospodářství, rozvoj technického vzdělávání a vytváření nových pracovních míst považuji za jedny ze svých klíčových priorit. Letošní Rok průmyslu a technického vzdělávání jednoznačně potvrdil, že průmysl byl a je hospodářským srdcem naší ekonomiky. A toto srdce potřebuje zdravý tep – potřebuje rozumné zákony, fungující stát i mezinárodní vztahy, potřebuje kvalifikované zaměstnance,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka ve svém prohlášení, které zaslal účastníkům konference.

„Vláda v letošním roce prosadila několik důležitých opatření – mimo jiné jsme otevřeli novou finanční perspektivu eurofondů a vypsali první výzvy, zlepšili jsme zákony pro investiční pobídky, máme efektivnější podporu exportu, díky obnově rozumné investiční politiky státu se také znovu začalo dařit našemu stavebnictví. Mimořádně důležité bylo také schválení aktualizace Státní energetické koncepce a rozhodnutí o podobě územně ekologických limitů,“ konstatoval Bohuslav Sobotka.

„Oceňuji spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a aktivity Roku průmyslu a technického vzdělávání. Osobně usiluji o podporu kvalitního technického vzdělávání i dalších oblastí vzdělávání, které jsou významné i pro uplatnění na trhu práce. Na MŠMT se snažíme i o podporu intenzivnější spolupráce firem a škol a principů duálního vzdělávání,“ uvedla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

„V letošním roce se nám podařilo udělat pokrok a zorganizovat pro popularizaci technických oborů řadu prospěšných akcí. Pokud ale chceme, aby měl náš průmysl skutečně perspektivní budoucnost, byl konkurenceschopný a měl dostatek vzdělaných odborníků, měl by pro nás i každý další rok být v určitém smyslu rokem průmyslu a technického vzdělávání, ač jim tak již nebudeme říkat,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

„Pro Českou republiku, nejprůmyslovější stát Evropy, jsou technicky vzdělaní odborníci klíčem k budoucí prosperitě. Abychom se ale nestali pouhou montovnou a orientovali se na produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou, musí začít spolupracovat školy, vědci, firmy a státní správa. V rámci Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, které předsedám, jsme proto zřídili výbor pro technické vzdělávání, a připravujeme opatření na zlepšení této oblasti. Jedná se například o nové výzvy z evropských fondů, zatraktivnění technických oborů pro žáky základních škol nebo podporu oborů, které dlouhodobě chybí na trhu práce,“ zaslal své vyjádření místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

„Jsme státem s nejvyšším podílem zaměstnaných v průmyslovém sektoru v EU. Je to dáno historicky a je jen na nás, zda to bude výhoda či naopak. Investoři nás vyhledávají kvůli kvalitní pracovní síle. Z mého pohledu je to tedy nejen výhoda, ale i nezbytnost dalšího vývoje. Proto technické vzdělávání maximálně podporujeme a proto v něm vidíme budoucnost. Fakt, že již více než rok jsme ve srovnání míry  nezaměstnanosti na druhém nejlepším místě v EU za Německem, tyto trendy jen potvrzuje,“ řekl náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro zaměstnanost a nepojistné sociální dávky Jan Marek.

„Myslím, že se jednalo o nejúspěšnější akci SP ČR za řadu posledních let,“ řekl na adresu Roku průmyslu a technického vzdělávání viceprezident SP ČR Zbyněk Frolík. „Povedlo se zapojit vládu, ministerstva a řadu podniků a celá akce vyznívá jako celonárodní aktivita. Stálo by za to z roku udělat Pětiletku průmyslu a technického vzdělávání, protože se v této oblasti mění věci velmi pomalu,“ konstatoval.

„Prosazujeme rozšíření technického vzdělávání. Chceme zavést celou řadu technických prvků i do předškolního vzdělání, aby děti už od školky měly k technice pozitivní vztah. Na druhou stranu chceme zavést i ‚dovzdělávací‘ procesy, protože turbulence v potřebách profesí je obrovská a někteří lidé se za krátkou dobu nestačí připravit – získat všechny potřebné kompetence. Je potřeba, aby i po třicítce nebo čtyřicítce měli možnost si rozšířit své horizonty,“ uvedl viceprezident SP ČR Jiří Cienciala.

Rok průmyslu a technického vzdělávání se vedle snahy změnit vzdělávací systém zaměřil na širokou veřejnost a na změnu vnímání průmyslu. SP ČR se svými partnerskými firmami z Moravskoslezského kraje a ve spolupráci se Světem techniky v Dolních Vítkovicích uspořádal 1. května Den s průmyslem v Ostravě, který přilákal na 12 tisíc návštěvníků. Zaštítil Dny techniky Kopřivnice (20 tisíc návštěvníků) či Vědecký jarmark v Praze – Dejvicích (16 tisíc návštěvníků), Jarmark řemesel a služeb, Den techniky a řemesel a další velké akce.

Významnou akcí bylo vytvoření společné expozice dvanácti subjektů s bohatým doprovodným programem pod názvem „Průmyslový ostrov“ na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Součástí aktivit byly odborné semináře k aktivitě Průmysl 4.0, společenské setkání Industry Night či kvíz pro studenty SŠ a VŠ. Průmyslový ostrov navštívili i prezident republiky Miloš Zeman, premiér Bohuslav Sobotka a mnozí členové jeho vlády.

Svaz průmyslu a dopravy ČR, tisková zpráva

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter