Nepravomocná půlmilionová pokuta pro Děčín

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 499 000 korun statutárnímu městu Děčín za porušení § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže, který zapovídá orgánům veřejné správy zvýhodňovat určité soutěžitele.

Město Děčín svou obecně závaznou vyhláškou č. 3/2013, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, účinnou od 8. června 2013 do 7. října 2016, povolilo provozování určitých sázkových her, loterií a jiných podobných her pouze v kasinech na adresních místech uvedených v Příloze č. 1 této vyhlášky a provozování čtyř výherních hracích přístrojů na adresních místech uvedených v Příloze č. 2 vyhlášky.

„Výběr adresních míst a stanovení maximálního počtu povolených výherních hracích přístrojů přitom nebylo provedeno na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií,“ uvedl k rozhodnutí antimonopolního úřadu jeho předseda Petr Rafaj. Zdůraznil zároveň, že tímto svým postupem tak statutární město Děčín na svém území bez objektivně ospravedlnitelných důvodů narušilo hospodářskou soutěž na trhu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a na trhu provozování provozoven, v nichž mohou být sázkové hry a loterie provozovány. K narušení soutěže došlo jednak zvýhodněním společností, jejichž adresní místa provozování byla zařazena do Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2, a dále znemožněním soutěžitelům zařazeným do Přílohy č. 2 provozovat jiný druh herního zařízení než maximálně čtyři výherní hrací přístroje.

Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci a účastník řízení může v zákonné lhůtě, tedy do patnácti dnů od jeho doručení, podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

V září 2014 vydal ÚOHS stanovisko týkající se možného omezování hospodářské soutěže v souvislosti s regulací loterií ze strany obcí a měst. Praví se v něm mj., že zákon o loteriích dává obcím možnost omezit či zcela vyloučit činnost heren na svém území. ÚOHS tuto pravomoc obcí a plně si uvědomuje její společenskou důležitost. Na základě řady obdržených podnětů považuje za nutné představitele místní samosprávy upozornit na skutečnost, že i při této regulaci musí postupovat v souladu s pravidly hospodářské soutěže. „Konkrétně by předmětná regulace měla být koncipována tak, aby stanovila podmínky pro všechny potenciální provozovatele loterií a podobných her,“ praví se ve zmíněném stanovisku ÚOHS. Zároveň antimonopolní úřad ve svém stanovisku upozorňuje, že zcela bezproblémový je úplný zákaz heren nebo taková omezení, která stanoví obecná pravidla pro umístění dotčených podniků.  Ze soutěžního hlediska jsou naopak nepřípustná ta řešení, která zvýhodňují určitého provozovatele loterií a podobných her.

Kristián Chalupa