MPSV hledá dodavatele „multifunkcí“ pro celý resort za 295 milionů na dva roky

Multifunkční tiskárna. Ilustrace: www.pixabay.com

Téměř pět tisíc (4.927) multifunkčních tiskových a multifunkčních zařízení hodlá nakoupit Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Je ochotno zaplatit 295 milionů korun bez daně.

Další obří zakázka se chystá na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a záruční servis tiskových a multifunkčních kopírovacích zařízení včetně dodávky spotřebního materiálu a poskytnutí souvisejících služeb pro zajištění tvorby písemné dokumentace MPSV jako centrálního zadavatele a subjektů resortního systému centralizovaného zadávání. Vyplývá to z informací uveřejněných ve věstníku veřejných zakázek a na portálu zadavatele.

Maximální hodnota zakázky je 295 milionů korun bez DPH a jediným hodnotícím kritériem bude cena. Ministerstvo stanovilo objektivní podmínky, za nichž je možná změna výše nabídkové ceny

 • V průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změně výše sazby daně z přidané hodnoty, která se uplatňuje na předmět veřejné zakázky ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 • Jednotková kupní cena může být také snížena podle aktuálního zlevnění dodávaného zařízení či originálního spotřebního materiálu či dodatečných slev uplatněných až v době aktuálně uzavírané dílčí smlouvy na základě uzavřené rámcové dohody.
 • Nabídkovou cenu lze dále změnit v souladu s § 222 zákona, např. pokud v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na výši ceny.

MPSV hodlá zařízení pořídit jako centrální zadavatel, tedy jde o zakázku, která v dané oblasti pokrývá i potřeby dalších organizací v resortu Konkrétně jde o:

 • Úřad práce České republiky
 • Státní úřad inspekce práce
 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
 • Technická inspekce České republiky
 • Centrum sociálních služeb Tloskov
 • Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
 • Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích
 • Centrum Kociánka
 • Centrum sociálních služeb Hrabyně
 • Fond dalšího vzdělávání
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
 • Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

„Zadáním veřejné zakázky budou naplněny potřeby MPSV jako centrálního zadavatele a potřeby zapojených subjektů resortního systému centralizovaného zadávání spočívající v zajištění nových technických prostředků, které budou pokrývat jejich aktuální potřebu zařízení pro tisk a kopírování dokumentů po období nejméně 2 let, a dodávek originálního spotřebního materiálu. Specifikace nových zařízení respektuje záměry na zavádění komplexní správy tisku a požadavky na zpracování textových a obrazových informací s uplatněním požadavků na zabezpečený tisk, jakož i jeho efektivitu a úsporu nákladů na tisk,“ uvádí se v oznámení o veřejné zakázce.

Celkem hodlá MPSV nakoupit téměř 5 tisíc multifunkčních kancelářských zařízení. Přesný počet je 4.927. Jejich rozdělení je následující:

 • A4 Černobílá tiskárna – počet kusů   2802
 • A4 Černobílá multifunkce –               1404
 • A4 Barevná multifunkce –                  497
 • A3 Barevná multifunkce –                  286
 • A3 Barevná multifunkce –                  194
 • A3 Černobílá multifunkce-                104

Součástí tendru je i požadavek na dodávku spotřebního materiálu, který je kalkulován na 100 tisíc kopií u každého poptávaného zařízení, což při zcela aritmetickém průměru vychází na 137 vytištěných stran každý den, včetně svátků a dovolených na každém dodaném zařízení. Přihlášky do veřejné zakázky je možné podávat do 24. května.

Jiří Reichl