Úterý, 24. května, 2022

FN Ostrava koupí léky za 2,8 miliardy – SERIÁL VÝZNAMNÉ ZAKÁZKY – ZDRAVOTNICTVÍ

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Letos budou v rezortu ministerstva zdravotnictví (MZ) realizovány tři tzv. významné veřejné zakázky, tedy ty, jejichž předpokládaná cena činí minimálně 300 miliónů korun. Pokračujeme tak v našem seriálu mapujícím významné zakázky.

Podle sesterského Zdravotnického deníku je nejzajímavější zakázkou ta, v níž Fakultní nemocnice Ostrava připravuje nákup léků za 2,8 miliardy korun. Samotné ministerstvo pak zakázku na provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu s předpokládanou hodnotou 1,2 miliardy korun a zakázku nákupu bezpečnostních služeb.

Nejzajímavější je zřejmě ostravský dynamický nákupní systém, protože se kolem něj vyrojily fámy, že tak velká částka jde pouze na „nějaké“ IT řešení, ve skutečnosti zahrnuje nákup léků na čtyři roky.

FN Ostrava bude pilotní nemocnicí v DNS

Fakultní nemocnice Ostrava připravuje významnou veřejnou zakázku s názvem „Dodávka léčivých přípravků II. – zavedení dynamického nákupního systému“ (nákup léčivých přípravků) v předpokládané hodnotě 2,8 miliardy korun. Až dosud nemocnice postupovala tak, jako ostatní, zakázky řešila formou otevřeného řízení po určitých ucelených skupinách. Smlouvy uzavírala dle výsledků jednotlivých veřejných zakázek s různými subjekty.Výhodou nového systému je jeho otevřenost, kdy do dynamického nákupního systému (DNS) mohou po celou dobu vstupovat další dodavatelé a řízení o jednotlivých dílčích zakázkách je pak značně administrativně a časově jednodušší. Předpokládaná hodnota celé zakázky je proto tak vysoká, protože se do ní zahrnou veškeré nákupy léčiv, které by jinak spolu nebylo nutné sčítat a byly by to jednotlivé zakázky zadávané v otevřeném řízení,“ vysvětlil Zdravotnickému deníku ředitel nemocnice David Feltl. Tuto veřejnou zakázku plánovali vyhlásit již dle nového zákona o veřejných zakázkách, tedy v měsíci květnu či červnu 2016. „V zamýšleném řízení by bylo zavedení dynamického nákupního systému v počátku realizováno formou užšího řízení a následně by navazovaly DNS cykly. Vzhledem k tomu, že účinnost nového zákona o VZ se pravděpodobně zpozdí a je reálné, že budeme vypisovat VZ dle aktuálního zákona č. 137/2006 Sb., bude změna jen v tom, že na počátku bude forma otevřeného řízení,“ doplnil. Hodnota veřejné zakázky je stanovena s ohledem na předpokládané uzavření jednotlivých smluv na dobu neurčitou. Suma 2,8 miliardy korun vychází z pravidel pro výpočet předpokládané hodnoty veřejné zakázky a je tedy počítána za 4 roky plnění.

To, že se ve vládním materiálu objevila pouze jedna nemocnice, neznamená, že by ty ostatní nenakupovaly léky ve výběrových řízeních. Zavedením dynamického nákupního systému, ale ve FN Ostrava došlo k překročení limitu, stanoveném zákonem a z „obyčejné“ veřejné zakázky se stala „významná“, kterou musí projednat vláda.  „MZ podporuje uskutečnění této veřejné zakázky tímto dosud nepříliš využívaným způsobem a vnímá ji jako svým způsobempilotní projekt. Pokud se ukáže, že se jedná o funkční a efektivní řešení, budou získané zkušenosti poskytnuty k využití ostatním přímo řízeným nemocnicím,“ uvádí se v podkladech pro vládu.

Nešťastné vrtulníky

O tom, že ministerstvo zdravotnictví připravuje významnou veřejnou zakázku s názvem„Provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu“ s předpokládanou hodnotou1,2 miliardy korun jsme ve Zdravotnickém deníku psali. Vláda sice zúžila počet stanovišť vrtulníků, které mají provozovat soukromníci právě na základě veřejné zakázky, zkrátila dobu na kterou je provoz poptáván a deklarovala, že už pak o soukromníky vůbec nestojí. Jeden ze dvou současných soukromých provozovatelů společnost Alfa Helicopter již proto oznámila konec své činnosti. Vláda je už dnes s tendrem ve skluzu oproti plánu a hrozí, že nestihne nakonec nikoho vybrat. Armáda ani policie nejsou schopny okamžitě převzít další stanoviště, nemají dostatek vrtulníků a personálu. Existuje reálné riziko, že nebude letecká záchranná služba po 1. lednu 2018 plnohodnotně zajištěna. Celý cirkus a rozbití stávajícího systému LZS byl spuštěn ministrem financí, kterému se nelíbila cena tendru. Výsledkem je ztráta času, nejistá budoucnost LZS a zhruba stejná cena (v přepočtu), za jakou se létá dnes. Články Zdravotnického deníku na toto téma najdete zde.

Centralizovaná bezpečnost

Cílem třetí významné veřejné zakázky je prý dosáhnout centralizací bezpečnostních služeb (ostrahy objektů) snížení nákladů a částečně též sjednotit způsob a standardy poskytování těchto služeb. „Nákup bezpečnostních služeb v resortu Ministerstva zdravotnictví ČR“ má předpokládanou hodnotu, která nepřesáhne 500 miliónů korun.

Kolem nákupu bezpečnostních služeb je poněkud nepřehledná situace. Příprava centrálního zadávání v této oblasti v resortu ministerstva zdravotnictví byla zahájena již v roce 2014. Probíhala dle tehdy platného usnesení vlády o minimálním povinném seznamu komodit povinně nakupovaných s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek. Mezi tyto komodity patřily i bezpečnostní služby, jenže usnesením vlády ze dne 18. 1. 2016 byly vyjmuty z povinného seznamu. Mezitím ale příprava pokročila. V současné době již probíhá vyhodnocení sběru dat k fyzické ostraze v jednotlivých přímo řízených organizací a je zpracována verze zadávací dokumentace, jejíž součástí je i rámcová smlouva centrálního zadavatele s potencionálními uchazeči. „S ohledem na skutečnost, že nelze s jistotou zaručit, od kdy bude možné postupovat prostřednictvím dodavatelů vzešlých z centrálního výběrového řízení, byl ve vztahu k uvedeným komoditám vydán přímo řízeným organizacím pokyn soutěžit je způsobem, který umožní kontrakt kdykoliv vypovědět. Není tak vyloučeno aby jednotlivé organizace i nyní soutěžily samostatně,“ dodává ministerstvo zdravotnictví. Předpokládaný termín realizace září 2016.

Tomáš Cikrt, Zdravotnický deník

O významných zakázkách jiných resortů čtěte níže:

Odstranění ekologických zátěží za stamiliony – „SERIÁL VÝZNAMNÉ ZAKÁZKY“
Regulace toků za stamiliony – „SERIÁL VÝZNAMNÉ ZAKÁZKY“
Další vládní miliarda na IT služby – „SERIÁL VÝZNAMNÉ ZAKÁZKY“
100 miliard na rozvoj dopravy v Česku. SERIÁL VÝZNAMNÉ STÁTNÍ ZAKÁZKY – Ministerstvo dopravy

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter