100 miliard na rozvoj dopravy v Česku. SERIÁL VÝZNAMNÉ STÁTNÍ ZAKÁZKY – Ministerstvo dopravy

Ekonomický deník mapuje plánované „významné“ zakázky jednotlivých resortů. Tentokrát Ministerstvo dopravy ČR.

V našem seriálu mapujícím plánované „významné“ zakázky, které ze zákona musí být projednány ve vládě jsme již informovali o záměrech ministerstva zemědělství a podřízených organizací, přede dvěma dny jsme informovali o zakázkách ministerstva financí na odstranění ekologických zátěží. Ministerstvo dopravy pro letošní rok plánuje podle svého tvrzení 53 zakázek nad 300 milionů korun v souhrnné hodnotě překračující 101 miliardu korun (101 201 206 000 Kč).

Největším zadavatelem v resortu dopravy je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s plánovanými zakázkami za 48.759.500 Kč bez DPH, následuje samotné ministerstvo (32.100.000 Kč) a Správa železniční dopravní cesty s 20.341.706 korunami.

Největší zakázkou letošního roku by mělo být doprojektování, výstavba financování, provozování a údržba dálnice D4 o délce cca 32 km. Podle záměru ministerstva dopravy by tato dálnice měla být dostavěna formou PPP projektu, tedy Public Private Partnership (Partnerství veřejného a soukromého sektoru) a měla by přijít na 24,9 miliardy korun. Pokusu o soukromé financování výstavby dálnic už tu bylo několik. Někdejší ministr Bárta chtěl přivést Číňany, Miloš Zeman coby premiér zase izraelce na dálnici do Ostravy (r. 1999) a našla by se řada dalších záměrů. Žádný z nich však nebyl dotažen do konce. Celým projektem se podrobně zabývala poradenská společnost PWC, která vypracovala „Analýzu proveditelnosti a výhodnosti zajištění projektu R4 formou PPP ve srovnání s klasickými veřejnými zakázkami“

z ní vyplývá, že tento záměr je výhodnější oproti klasické veřejné zakázce. Zejména z těchto důvodů:

  • dosažení a udržování požadované kvality infrastruktury a služeb s tím souvisejících po celou dobu
  • smluvního vztahu, s tím souvisí i vyšší uživatelský komfort a nižší nehodovost
  • realizace Projektu ve stanoveném časovém horizontu
  • veřejný sektor nenese riziko případného překročení rozpočtu
  • vyšší efekt podpory hospodářského růstu vzhledem k uvolnění veřejných investičních zdrojů pro
  • další rozvojové investice
  • možnost mimobilanční evidence aktiv, v důsledku čehož nedojde k negativnímu dopadu na dluh
  • vládního sektoru.

„PPP Projekt je koncipován tak, aby byl plně v souladu se systémem výkonového i časového zpoplatnění. Provoz systému elektronického mýtného a výběr mýtného bude (tak jako u jiných zpoplatněných komunikací) provozován ze strany Ředitelství silnic a dálnic. Peněžní prostředky získané z výkonového i časového zpoplatnění budou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury, nikoliv příjmem Koncesionáře,“ uvádí se v analýze. Podle ní bude veřejný sektor platit za služby poskytnuté provozovatelem až po uvedení infrastruktury do provozu, a to po dobu 25-ti let od zprovoznění všech úseků. Jejich výše by se měla v prvním roce uvedení do provozu (2022) pohybovat mezi 796,6 a 908,2 mil. Kč dle zvolené varianty.

Druhou nejvyšší zakázkou zahájenou v letošním roce by mělo být zahájení zadávacího řízení na pokračování dálnice D11 Hradec Králové – Smiřice v předpokládané výši 8,95 miliard korun. Stavba je rozdělena na dvě části:

  • 1106-1 Hradec Králové – Předměřice n.L v délce 7,63 km
  • 1106-2 Předměřice n.L – Smiřice v délce 7,58 km

Součástí stavby jsou dvě mimoúrovňové křižovatky a také devět mostů z toho dva velké přes údolí Trotiny a Jordánu, kde kvůli dopadům na ekologii a předpokládaným protestům nejrůznějších ekologických sdružení lze očekávat značné zpoždění stavby.

Dalšími významnými zakázkami jsou především zakázky Ředitelství silnic a dálnic na dostavbu silnic nejrůznějších kategorií – celkem 23 zakázek. Nejnižší z nich je zakázka za 290 milionů korun na plošný monitorovací telematický systém, který bude poskytovat Národnímu dopravnímu informačnímu centru informace v reálném čase o aktuální dopravní situaci např. aktuální rychlost, kolony, délku zdržení na strategické síti komunikací ČR po dobu 5 let.

Správa železniční dopravní cesty chce utratit 2,5 miliardy za optimalizaci trati mezi Českým Těšínem a Dětmarovicemi, 1,3 miliardy by měla stát rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze, nového nádraží by se měli dočkat cestující v Kuřimi u Brna a v Praze-Vysočanech. Modernizována bude řada dalších úseků.

Jiří Reichl