Úterý, 24. května, 2022

Další vládní miliarda na IT služby – „SERIÁL VÝZNAMNÉ ZAKÁZKY“

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ekonomický deník mapuje plánované „významné“ zakázky jednotlivých resortů. Začínáme Ministerstvem zemědělství ČR. Významnými zakázkami jsou ty nad 300 milionů korun, které musí být projednávány ve vládě.

Jak již Ekonomický deník informoval, Státní zemědělský a intervenční fond letos hodlá utratil za ICT služby 800 milionů korun. Nyní do vlády předkládá návrh na nákup ICT služeb za 930 milionů korun bez DPH. U této zakázky je vysoce pravděpodobné, že její plnění pokud začne letos, tak až ve třetím čtvrtletí. Nic to však nemění na faktu, že za služby spojené s ICT hodlá SZIF v nejbližší době vydat nebo zasmluvnit více než 1,7 miliardy korun.

To je obrovské číslo za pouhou správu informací pro zemědělce. Loni měl SZIF v rozpočtu na zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi 438 milionů korun. Další z organizací, spadající pod ministerstvo zemědělství, Lesy České republiky, plánovaly v loňském roce za IT utratit 349 milionů korun. Každoroční miliardové výdaje v rámci resortu ministerstva zemědělství na informační technologie budí svým gigantickým rozsahem vážné pochybnosti o účelnosti a hospodárnosti vynaložených prostředků.

Pokud tyto výdaje srovnáme například s v poslední době tolik diskutovaným tendrem na zajištění Letecké záchranné služby, je to opravdu zarážející. Bezchybné celoroční zajištění provozu letecké záchranky vrtulníky, při náročném nasazení lékařů a pilotů, zachraňujících lidské životy, stojí stát 400 milionů korun ročně. Správa zemědělských informací spolkne miliardy.

Informace o plánované významné zakázce na Informační technologie SZIFu vyplývají z materiálu, kterým se bude zabývat vláda. Prozatím je v připomínkovém řízení, které končí 18. března.

Zajímavé je, že původně byla zakázka vypsána již v loňském roce, ale musela být zrušena podle ustanovení § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., („Zadavatel může zrušit zadávací řízení až do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, pokud byla podána jenom jedna nabídka nebo pokud byly všechny nabídky kromě jedné vyřazeny.“ ) “ Zadavatel zároveň předpokládá, že realizací této významné veřejné zakázky dojde ke zjednodušení administrace provozu informačního systému SZIF, sjednocení SLA parametrů služeb spojených s IS SZIF, zjednodušení procesů technické podpory a snížení nákladů na provoz informačního systému,“ píše se v materiálu pro vládu

Vítězný dodavatel bude pro SZIF zajišťovat tyto oblasti:

  • OS01 – Provoz a správa prostředí SAP
  • OS02 – Provoz a správa infrastruktury IS SZIF
  • OS03 – Zálohování a obnova IS SZIF
  • OS04 – Dohled a monitoring IS SZIF
  • SS01 – Řízení odběru služeb
  • SS02 – Podpora IS SZIF
  • DS01 – Strategické řízení a návrh nových řešení
  • DS02 – Rozvoj IS SZIF
  • OTS01 – Řízené převzetí IS SZIF
  • OTS02 – Řízené ukončení poskytování služebZjednodušení administrace provozu informačního systému SZIF nebude podle předpokládané hodnoty veřejné zakázky rozhodně levné.Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter