Sobota, 25. června, 2022

Expert: Ropné společnosti musí změnit obchodní model, jinak zkrachují

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Mezinárodní ropné společnosti Shell a BP musí zcela změnit svůj obchodní model, nebo můžou čelit svému konci do deseti let, varoval jeden z nejvlivnějších britských energetických expertů Paul Stephens.

Mezinárodní ropné společnosti Shell a BP musí zcela změnit svůj obchodní model, nebo můžou čelit svému konci do deseti let, varoval jeden z nejvlivnějších britských energetických expertů Paul Stephens

Paul Stephnes, pracovník a odborník ve známém think-tanku Chatham House uvedl ve své výzkumné zprávě, že ropné společnosti byly silně zasaženy nízkými cenami surovin, ale také zpřísněním předpisů v oblasti ochrany klimatu. Problémem je ale podle něj také špatná obchodní politika energetických firem.

Stephens ve své zprávě tvrdí, že jediný způsobpomocí kterého mohou ropné společnosti jít vpřed, spočívá v tom, že ropné firmy diverzifikují svou výrobu a zaměří se na zelenou energii. Musí také  drasticky snížit své provozní náklady a upevní svou pozici prostřednictvím mega-fúzí.

Prognóza pro mezinárodní ropné společnosti byla špatná už předtím, než se jednotlivé vlády rozhodly vzít vážně otázku klimatických změn. Cena ropy se také zhroutila a zdá se, že starý model podnikání umírá“ řekl Stephnes. „V tomto novém světě jediná reálná možnost spočívá v restrukturalizaci a realizaci prodeje mnoha oběžných aktiv, která poskytnou akcionářům peníze, dodal.

„Smrt“ těchto klíčových těžebních společností zaměřených na fosilní paliva by znamenal zvrat v šíření bohatství velkých společností, které dříve byly obviňovány z toho, že se spolupodílejí či rovnou tvoří zahraniční politiku vybraných zemí. Ropné firmy také čelí stále silnějšímu volání mnoha svých akcionářů, aby při investicích zohledňovaly životní prostředí, jedná se například o významné penzijní fondy.

Stephens se také domnívá, že velké společnosti strávily příliš mnoho času tím, aby maximalizovaly hodnotu pro akcionáře tak, že se snažily hledat rezervy při outsourcingu klíčových operací. Snížení cen na současných 45 dolarů za barel však ještě zhoršil problémy celého průmyslu. Expert Chatham House také tvrdí, že k zotavení cen ropy nemusí vůbec dojít. Firmy podle něj mají deset let na změnu strategie nebo zemřou.

To znamená, že se musí zmenšit a přesunout se do zbývajících geografických oblastí, kde mohou získat přijatelnou návratnost,“ uvedl a vzápětí dodal: „To vyžaduje zásadní změnu firemní kultury velkých ropných společností. Teprve se uvidí, zda-li tento přechod jejich manažeři zvládnou. Pak velké společnosti spadnou jen do mírného poklesu, ale nakonec přežijí. I když budou fungovat v podstatně menším měřítku. Pokud to však neudělají a nezmění svůj obchodní model, tak jejich konec bude brutální a rychlý.

Volání po převratných změnách přichází krátce poté, co think-tank  Carbon Tracker Initiative požádal ropné společnosti, aby zpomalily a svůj obchodní model přizpůsobily globálním cílům.

Budoucnost v mezinárodní strategii ohledně změny klimatu, a tedy i ve výší emisí uhlíků, bude záviset na tom, zda-li jednotlivé země budou provádět nezbytná opatření dohodnutá na jednání OSN v prosinci loňského roku.

Mimo jiné na to může mít také vliv i to, jakého prezidenta občané USA zvolí. Zatímco Barack Obama zavázal zemi k nízkouhlíkové politice, tak Donald Trump může zastávat opačné stanovisko.

Stephens však i přesto předpokládá, že dohoda z klimatického kongresu v Paříži, známá jako COP21, umožní světu, aby přešel do nové fáze s nižším obsahem uhlíku. Existují ojedinělé známky toho, že společnosti podnikají některé kroky ke změně svého obchodního modelu. Například Shell po sloučení s jeho konkurentem BG přerušil finančně a ekologicky nákladné vrtání v Aljašce.

Arsen Lazarevič

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter