Sobota, 25. června, 2022

Vládním koordinátorem pro digitální agendu se má stát Tomáš Prouza

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Návrh Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na zřízení vládního zmocněnce pro digitální agendu doznal zásadní obrat.

Podle zjištění Ekonomického deníku totiž nebude zřízena nová funkce, jak původně navrhovalo MPO, ale roli „digitálního zmocněnce“, nově „vládního koordinátora pro digitální agendu“, má převzít vládní zmocněnec pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

Jak vyplývá z materiálů, které má Ekonomický deník k dispozici, jedná se o návrh, který vládě předloží na základě dohody s MPO sám premiér Bohuslav Sobotka. Jde tak o změnu, která vychází vstříc například požadavkům Svazu průmyslu a dopravy, o nichž již Ekonomický deník informoval. Jak se v samotném matriálu uvádí, jedná se o výsledek vyhodnocení připomínek k návrhu, který již vládě předložilo MPO.

Důvodem této změny, tj. sloučení funkce vládního zmocněnce pro digitální agendu s funkcí vládního zmocněnce pro evropské záležitosti, je zejména fakt, že „podřízenost koordinátora předsedovi vlády zajistí této agendě adekvátní prioritu a dostatečnou váhu koordinátora při kooperaci se všemi dotčenými resorty a dalšími ústředními orgány státní správy“.

Dalším důvodem pro jmenování vládního zmocněnce pro evropské záležitosti vládním koordinátorem pro digitální agendu je „evropský rozměr digitální agendy“. „Zásadní je kromě přípravy vládních iniciativ na národní úrovni také evropský rozměr digitální agendy, resp. vliv debaty v EU na národní aktivity. EU se této tématice věnuje velmi intenzivně, na základě přijetí Strategie jednotného digitálního trhu jsou v orgánech EU postupně projednávány dílčí unijní legislativní a nelegislativní návrhy. Tyto iniciativy mnohdy zásadně mění regulatorní prostředí pro rozvoj digitální ekonomiky v EU (viz např. obecné nařízení o ochraně údajů a dojednání nové rámcové dohody EU s USA o předávání osobních údajů). ČR by měla být na takto důležité diskuse řádně připravena“, stojí v návrhu, který do vlády předkládá Úřad vlády ČR.

Podle návrhu navíc „ČR mnohdy nedisponuje k těmto návrhům dostatečně propracovanými a vyargumentovanými stanovisky a v některých případech není vedena hlubší expertní meziresortní debata“. Naproti tomu „Úřad vlády (Sekce pro evropské záležitosti) se koordinaci politik na národní úrovni dlouhodobě věnuje a má značné zkušenosti s komunikací jak s národními gestory, tak s orgány Evropské unie a dalšími členskými státy“.

Posledním z důvodů, proč premiér Bohuslav Sobotka navrhuje vládě jmenování Prouzy je to, že „státní tajemník pro evropské záležitosti se digitální agendou dlouhodobě zabývá nejen z pohledu aktivit EU, ale i na národní úrovni“ a „je v rámci Úřadu vlády ČR gestorem Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu“.

Nový koordinátor digitální agendy ČR má také za úkol předložit do 31. ledna 2017 aktualizaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu, schváleného vládou ČR dne 26. srpna 2015. „Do této aktualizace promítne výsledky revize platných koncepčních dokumentů vlády ČR pro digitální agendu a zhodnocení efektivity existujících poradních a pracovních orgánů vlády ČR pro digitální agendu. Zároveň v dokumentu navrhne základní národní priority na podporu digitální agendy pro další období“, stojí v předkládací zprávě k návrhu, který má Ekonomický deník k dispozici.

Koordinátor digitální agendy má být podle návrhu přímo podřízený předsedovi vlády a získat funkce místopředsedy Rady vlády pro informační společnost a Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Pro realizaci úkolů koordinátora digitální agendy ČR se zřídí v rámci Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády pět systematizovaných služebních míst. Tato změna systematizace platná od 1. července 2016 bude vyžadovat navýšení rozpočtové kapitoly Úřadu vlády pro rok 2016 o 2 022 624 Kč. Celkové roční náklady pro další roky budou činit 4 058 883 Kč.

Redakce

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter