Regulace toků za stamiliony – „SERIÁL VÝZNAMNÉ ZAKÁZKY“

Fotografoval: Libor Svacek, Kaplicka 447, Cesky Krumlov, 381 01 CZ

Ekonomický deník mapuje plánované „významné“ zakázky jednotlivých resortů. Začínáme Ministerstvem zemědělství ČR. Významnými zakázkami jsou ty nad 300 milionů korun, které musí být projednávány ve vládě.

Rokycany a Olomouc by se mohly v příštím roce dočkat dalších protipovodňových opatření. „Ochrana města Rokycany je řešena zkapacitněním toku Klabavy a Holoubkovského potoka úpravou vlastního koryta toku, snížením stupňů ve dně, rozšířením koryta a vybudováním pevných protipovodňových liniových opatření, vybudováním hrází a zídek,“ píše se ve zprávě ministerstva zemědělství, která je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Cena této zakázky, která bude zahrnovat i přeložení všech podzemních sítí v místě uvažovaného rozšíření, má být téměř půl miliardy korun bez DPH.

Je ale více než jisté, že jedno připomínkové místo bude mít výhrady. Ministerstvo životního prostředí totiž v druhé polovině vyhovělo ekologům a zrušilo výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Tu udělil Povodí Vltavy Krajský úřad Plzeňského kraje loni v červenci. Podle mluvčího povodí Vltavy, která akci navrhuje Hugo Roldána znamená rozhodnutí MŽP odklad akce nejméně o další rok.

O protipovodňových opatřeních v Rokycanech se přitom jedná od ničivých záplav v roce 2002. Místní aktivisté však od začátku proti záměru protestují a požadují začlenění řeky do města a přizpůsobení města řece s možností aktivně využívat její přírodní kouzlo.

Ještě o 380 milionů více pak má stát druhá etapa protipovodňových opatření v Olomouci. První etapa, kdy bylo upraveno koryto v centru města v necelé délce dvou kilometrů je již ukončena. Kromě přeložení inženýrských sítí se počítá také s demolicí a nahrazením dvou mostů. Celý rozsáhlý projekt, na nějž MZe hodlá vydat 879.294.000 Kč má podrobné webové stránky.