Unie převádí silniční dopravu na železnici, Česko proto přijalo pět právních předpisů

Vize bruselských komisařů: Občané Evropské unie cestují po sjednocené vysokorychlostní železnici, kde můžou vybírat mezi dopravními firmami, často mají k dispozici bezplatnou WiFi a ani v jiném členském státě nemusejí platit za roaming. Zdroj fotografie: europa.eu
Vize bruselských komisařů: Občané Evropské unie cestují po sjednocené vysokorychlostní železnici, kde můžou vybírat mezi dopravními firmami, často mají k dispozici bezplatnou WiFi a ani v jiném členském státě nemusejí platit za roaming. Zdroj fotografie: europa.eu

Evropská komise má jasnou vizi, jak budeme cestovat v následujících dekádách: většinou po železnici, která se otevře volnému trhu. Europoslanci a ministři členských států společně vydali směrnice, kterými vytyčují konkrétní pravidla. Ale Česká republika údajně přijímá unijní legislativu pomalu nebo nesprávně, takže teoreticky může dostat pokuty.

“Chceme dodržovat politiku takzvané bílé knihy, tedy místo silnice upřednostňovat železnici, zvláště v nákladní dopravě. Příkladem je plánovaná modernizace trati mezi Prahou a Mnichovem,” říká europoslanec Pavel Svoboda (KDU-ČSL, EPP). Koleje označuje jako “efektivnější a udržitelnější”. Odkazuje přitom na Plán jednotného evropského dopravního prostoru, který předpovídá vlakům velkou budoucnost:

  • Odstraníme technické, správní a právní překážky, které brání vstupu na vnitrostátní železniční trhy, aby probíhala otevřená soutěž mezi dopravci.
  • Správce infrastruktury bude “strukturálně oddělený” od poskytovatelů služeb (v ČR Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře )
  • I veřejné zakázky na poskytování služeb budou povinně zadávány formou konkurenčních nabídkových řízení.
  • Potřebná povolení a osvědčení bude zaštiťovat Evropská agentura pro železnice (ERA).
  • Do roku 2030 bude ztrojnásobena délka vysokorychlostní železnice a vyroste Transevropská dopravní síť (TEN-T).
  • Vznikne evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS), který propojí svoje národní předchůdkyně.
  • Do roku 2050 budou občané na delší vzdálenosti (300 kilometrů a více) cestovat převážně vlakem, většina dálkové nákladní dopravy bude převedena ze silnice na koleje nebo vodu.
  • Všechna hlavní letiště budou napojena na železniční, pokud možno vysokorychlostní síť a všechny hlavní mořské přístavy budou napojeny na nákladní železnici.

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) již dříve varovala: “Nezapomínejme na méně rozvinuté nové členské země. Nejdříve musíme vyrovnat zcela rozdílné úrovně dopravní infrastruktury a teprve potom můžeme plánovat, jaká bude situace v roce 2020, nebo dokonce 2050…“  Ale unijní legislativa příliš dlouho nepočká a Evropská komise vede vůči České republice dvě “řízení o nesplnění povinnosti”, právě kvůli vlakům.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Woff

O tématu jsme psali: