Pondělí, 21. června, 2021

Nová unijní pravidla pro elektromobily účinkují od 18. listopadu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Evropská komise zahájila vůči České republice další “řízení o nesplnění povinnosti”. Tentokráte jde o směrnici, která zaměstnává několik ministerstev najednou. Nová legislativa začne účinkovat 18. listopadu 2017, obsahuje například technické podmínky pro dobíjení elektromobilů.

“V Evropě je normální, že například veškeří ministerští úředníci jezdí elektromobily, nebo jinými automobily na alternativní pohony. Česká republika tady zaspala, v podpoře soukromé elektromobility jsme téměř na nule,” říká europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM, GUE/NGL). “Buďto sami přimějeme ministerstva životního prostředí a dopravy, aby se začala chovat jinak, anebo budou během následujících 7 let donucena Evropskou unií,” odkazuje levicová poslankyně na novou legislativu.

Příkladem budiž směrnice č. 2014/94 (o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva). “Vytváří jednotný rámec pro užívání takových pohonů, jako jsou například LPG, elektřina, vodík nebo zemní plyn,” vysvětluje místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička (ANO, ALDE). Stejně jako komunistická kolegyně, také liberální poslanec upozorňuje na velké rozdíly mezi členskými státy, například severské země podporují elektromobilitu podstatně více než tuzemsko.

Evropská komise přitom vůči České republice zahájila “řízení o nesplnění povinnosti”, právě kvůli implementaci směrnice č. 2014/94.

Nové požadavky pro nabíjecí stanice od 18. listopadu Zmíněná směrnice například říká: “Členské státy zajistí, aby běžné dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, s výjimkou bezdrátových či indukčních jednotek, zavedené nebo obnovené od 18. listopadu 2017 splňovaly alespoň technické specifikace stanovené v bodě 1.1 přílohy II a zvláštní bezpečnostní požadavky platné na vnitrostátní úrovni.” V bodě 1.1 přílohy II potom stojí: “Běžné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrická vozidla musí být pro účely interoperability vybaveny alespoň zásuvkami nebo vozidlovými zásuvkovými přípojkami typu 2, jak je popsáno v normě EN 62196-2. Při zachování kompatibility s typem 2 mohou být tyto zásuvky…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Woff

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit