Neděle, 17. října, 2021

ETCS na dalším úseku. Správa železnic hledá projektanta pro jednokolejnou trať mezi Tanvaldem a Harrachovem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vybraný dodavatel dostane za úkol vytvořit záměr projektu, dokumentaci pro vydání společného povolení, projektovou dokumentaci pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Implementace ETCS L1 LS Regional Tanvald – Harrachov“. Předpokládaná cena nadlimitní veřejné zakázky činí deset milionů korun bez DPH, nabídky je možné podávat do 10. listopadu 2021. Správa železnic nabídky posoudí podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Nabídková cena bude mít v celkovém hodnocení váhu šedesát procent, kvalifikace a zkušenosti vybraných členů odborného personálu dodavatele čtyřicet procent. Účelem tendru je výstavba staničního a traťového zabezpečovacího zařízení ve všech dopravnách a traťových úsecích na trati Tanvald – Harrachov. Dále půjde o vybudování dispečerského pracoviště, ze kterého bude nové zabezpečovací zařízení ovládáno.

Příprava budoucí zakázky

Zakázka se týká regionální jednokolejné trati v okresu Jablonec nad Nisou, která není elektrifikována. Nejvyšší možná rychlost je zde šedesát kilometrů za hodinu.

Předmětem díla je zhotovení záměru projektu a dokumentace pro vydání společného povolení specifikovaná tak, aby ji bylo možné projednat ve společném stavebním a územním řízení a získat pravomocné povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou.

Vybraná firma bude zároveň vykonávat autorský dohled a činnosti koordinátora na samotné stavbě, která je plánována od ledna do prosince roku 2023. Připraví i projektovou dokumentaci ke stavbě, na základě které Správa železnic vypíše výběrové řízení.

Plán pokrytí železniční sítě systémem ETCS do roku 2024. Foto: Správa železnic

Termín zahájení prací je stanoven ihned po nabytí účinnosti smlouvy. Do čtyř měsíců má dodavatel předložit koncept technického řešení, záměr projektu a ekonomické hodnocení k připomínkám. Do tří měsíců od podání žádosti o společné povolení by měl dodavatel odevzdat toto povolení v právní moci včetně kompletního majetkového vypořádání. 

Do 2025 na všech koridorech

Systém ETCS má tři úrovně. Ta první, která bude zavedena na trati Tanvald – Harrachov, je označována jako úroveň L1. Založena je na bodovém přenosu z trati do vlaku prostřednictvím takzvaných balíz.

Plán zavádění ETCS na české železnici nedávno schválila vláda. Zabezpečovač má být postupně instalován na téměř pěti tisících kilometrech tratí do roku 2030. O deset let později jím mají být pokryté všechny české železniční tratě. V roce 2025 se počítá s tím, že ETCS bude součástí všech koridorových tratí. Vláda si od systému slibuje zejména zamezení tragickým železničním nehodám.

Schválený plán navrhuje termíny zavádění zabezpečovače na jednotlivých tratích, včetně odhadu finančních nákladů, a to jak na straně infrastruktury, tak samotných vozidel, která musí být vybavena palubními jednotkami. Touto technologií se doposud podařilo vybavit více než šest stovek kilometrů tratí. 

Vysoké náklady pro dopravce

V souvislosti se zaváděním ETCS upozornil Drážní úřad na to, že je nezbytná spolupráce Ministerstva dopravy, Drážního úřadu, provozovatelů, výrobců i dalších subjektů. Implementace moderního zabezpečovače se totiž prolíná všemi procesy od vybavování tratí přes dovybavení vozidel palubní částí ETCS až po nutnost připravit strojvedoucí tak, aby byli schopni bezpečně novou technologii zvládnout. 

Úřad upozornil i na to, že pokud se železniční vozidlo dovybaví mobilní částí ETCS, jde o významnou změnu, kdy je nutné projít schvalovacím procesem včetně zkušebního provozu. Pro železniční dopravce to ale není jediná komplikace. Tou zásadnější jsou značné finanční náklady spojené s pořizováním palubních jednotek, které však mohou částečně hradit z dotačních programů.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter