Neděle, 17. října, 2021

Při zavádění ETCS je nutné projít procesem schvalování vozidel i výcvikem strojvedoucích, shoduje se drážní úřad s dopravci i výrobci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

O své zkušenosti se zaváděním evropské legislativy do schvalovacích procesů a implementací vlakového zabezpečovače ETCS se na tradičním setkání Drážního úřadu s železničními dopravci a výrobci kolejových vozidel podělili zástupci Evropské železniční agentury, polského drážního úřadu UTK i slovenského Dopravného úradu. S plány na zavádění ETCS i dalšími výstupy Bezpečnostní komise seznámili hosty zástupci Ministerstva dopravy. Dotazy z řad dopravců i výrobců potvrdily, že téma zavádění ETCS je aktuálně jedním z nejzásadnějších problémů.

Zavedení výhradního provozu ETCS v roce 2025 na některých koridorových tratích se rychle blíží. Do tohoto data musí být železniční vozidla vybavena a strojvedoucí proškoleni.

„Zkušenosti z okolních států nám potvrzují, že se jedná o komplexní téma a Česká republika drží krok se sousedními zeměmi. Shodujeme se v zásadních tématech, která je třeba s Evropskou železniční agenturou řešit,“ říká ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. 

Součinnost při implementaci

Pro úspěšné zavedení ETCS je důležitá součinnost Ministerstva dopravy, Drážního úřadu, provozovatelů, výrobců i dalších subjektů. Implementace moderního zabezpečovače se prolíná všemi procesy od vybavování tratí přes dovybavení vozidel palubní částí ETCS až po nutnost připravit strojvedoucí tak, aby byli schopni bezpečně novou technologii zvládnout. 

Sdílení zkušeností s národními bezpečnostními orgány sousedních států a úzká spolupráce s Evropskou železniční agenturou jsou klíčovou součástí úspěšného zavedení ETCS na území naší republiky. 

„Upozorňujeme veškeré subjekty, že dovybavení železničního vozidla mobilní částí ETCS znamená významnou změnu na vozidle, a tudíž je nutné absolvovat schvalovací proces vozidla včetně zkušebního provozu,“ říká ředitel provozně-technické sekce Drážního úřadu Radek Šafránek. Požádal proto všechny žadatele, aby nepodceňovali časovou náročnost tohoto procesu.

Školení strojvedoucích

V horizontu následujícího roku má být palubní částí ETCS dovybaveno řádově 450 vozidel. Aby nedocházelo k problémům a zbytečným zpožděním, vydal Drážní úřad pokyn, jak v případě žádostí o schválení dodatečné instalace postupovat. Základem je dobře připravená dokumentace, kterou žadatel Drážnímu úřadu předkládá.

„V návaznosti na zavádění ETCS je však potřeba také proškolit strojvedoucí. Doposud byla proškolena a s ETCS se setkala jen malá část nich. V této souvislosti se uvažuje o využití simulátorů, na kterých by měli všichni strojvedoucí povinnost se s novým zabezpečovacím systémem seznámit,“ doplňuje Jiří Kolář.

Finanční podpora

Vzhledem k finanční náročnosti dovybavení vozidel palubní částí ETCS podporuje Ministerstvo dopravy dopravce také dotačními programy.

Od loňského října, kdy byl zaveden 4. železniční balíček, je základní platformou takzvaný One-Stop Shop (OSS), tedy portál, přes který jsou veškeré žádosti podávány i vyřizovány. Hlavní úlohu zde hraje Evropská železniční agentura (ERA), která portál spravuje. 

Pokud se žádosti týkají provozu ve více státech najednou, je schvalovacím orgánem automaticky ERA. Pokud se týkají pouze jednoho státu, může si žadatel zvolit, zda žádost zpracuje národní bezpečnostní úřad nebo ERA. Drážní úřad je v každém případě nedílnou součástí schvalovacích procesů za národní železniční systém. Ke každé žádosti týkající se provozu na území České republiky  se musí vyjádřit. 

Žadatelé o schválení dodatečné instalace palubní části ETCS musí veškeré žádosti podávat již pouze prostřednictvím platformy OSS.

(ede)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter