Neděle, 28. listopadu, 2021

Větší bezpečnost i zvýšení kapacity na železnici. Vláda schválila plán zavádění ETCS

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Postupné zavádění jednotného evropského vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS na 4 800 kilometrů železničních tratí do roku 2030 a na celou železniční síť do roku 2040. Plán moderního zabezpečení české železnice – implementace evropského vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS posvětila vláda. ETCS má zvýšit úroveň bezpečnosti a umožnit lepší využití kapacity tuzemské železniční dopravy. Naváže tak na probíhající zajištění koridorových a hlavních tratí touto technologií.

Na rozdíl od jiných evropských zemí, kde ETCS slouží hlavně k zajištění interoperability, pomůže systém v Česku zejména tím, že zvýší úroveň bezpečnosti. Podle ministerstva dopravy by ETCS mělo například zabránit i takovým nehodám, které se staly v loňském létě u Perninku, nebo letos v srpnu u Milavčí u Domažlic.

Finanční podpora pro dopravce

Oproti aktuálnímu zabezpečovacímu zařízení totiž ETCS umožní kontrolu strojvedoucího, například při nedodržení návěsti „Stůj“ a v případě neadekvátní reakce z jeho strany i možnost zastavení vlaku.

„Další zvýšení bezpečnosti železničního provozu dlouhodobě potřebujeme, roste počet projetí návěsti Stůj a my na to musíme reagovat. Proto vláda dnes schválila tento plán, a proto do budování tohoto zabezpečovače dáváme několik miliard korun ročně,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček. 

Schválený plán navrhuje termíny zavedení ETCS na jednotlivých tratích, včetně odhadu finančních potřeb pro zajištění výstavby traťové části ETCS, i pro vybavení vozidel dopravců palubními jednotkami, kterým bude ze strany státu pro tyto účely poskytnuta finanční podpora.

Na koridorech do 2025 

„Plán zabezpečení počítá s vybavením 4 800 km tratí do roku 2030 s náklady ve výši 47 miliard Kč. Již nyní máme na traťovém zabezpečení zasmluvněny práce přes 8 miliard korun a i dopravci již využili spolufinancování z evropských zdrojů přesahující tři miliardy korun. 

Technologií je již vybaveno přes 650 kilometrů našich tratí za další tři miliardy korun, probíhá zkušební provoz, a dopravci mají zajištěno financování pro 475 lokomotiv,“ doplňuje ministr dopravy.

Schválený dokument připravilo Ministerstvo dopravy a Správa železnic společně s dalšími odborníky po konzultacích s dopravci, odbory i kraji.

Podle národního implementačního plánu mají na koridorových tratích od roku 2025 jezdit pouze vlaky vybavené ETCS. Instalace systému byla dokončena mezi Petrovicemi u Karviné a Břeclaví. Nově mohou vlaky systém využívat také na úseku mezi Českým Brodem a pražskou Uhříněvsí.

Náročný přechod

Přestože jsou investice do zabezpečení české železnice chvályhodné, kritika se ozývá zejména v souvislosti s tím, že přichází poměrně pozdě.

„Zabezpečovací systémy, které zde byly od šedesátých, sedmdesátých let minulého století, byly v té době špičkové. Nicméně vývoj šel kupředu a od revoluce se do systému na lokomotivách prakticky neinvestovalo,“ vysvětluje člen prezidia Federace strojvedoucích ČR (FSČR) David Votroubek.

Zároveň upozorňuje na to, že zavádění systému do praxe bude pro strojvedoucí extrémně náročné: „Strojvedoucí veškeré pokyny uvidí na displeji, nicméně na trati částečně zůstanou i některá stávající návěstidla. Bude tak bude muset sledovat obojí.“ 

Podpora pro dopravce

Na vybavení vozidel palubními jednotkami budou moci dopravci využít národní prostředky z Operačního programu doprava. V případě evropských dotací lze peníze čerpat z Nástroje pro propojení Evropy (CEF).

Celkové náklady na obnovu vozového parku a na vybavení vozidel palubními jednotkami ETCS dopravci odhadují na téměř sto miliard korun. Z toho 18 miliard připadá na vybavení palubními jednotkami.

pdm

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter