Pátek, 16. dubna, 2021

Na koridorech do roku 2025 jen vlaky s ETCS. Jednotný systém zabezpečení nově funguje na dalších tratích

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Po třech a půl letech dokončila Správa železnic instalaci evropského zabezpečovače ETCS na více než 204 kilometrech tratí. Vlakový zabezpečovací systém má postupně nahradit všechny dosavadní systémy zabezpečení a do roku 2025 by po koridorech měly jezdit jen vlaky vybavené ETCS. Aby systém v praxi fungoval, je třeba jím osadit i vozidla jednotlivých dopravců. Náklady na jedno vozidlo mohou dosáhnout až osmnácti milionů korun.

European Train Control System (ETCS) je evropský vlakový zabezpečovací systém, díky kterému bude možné provozovat vlaky v rámci celé EU bez výměny vozidel na hranicích. V následujících letech by měl být povinně zaveden ve všech unijních zemích. Železniční dopravci nyní musí investovat do nákupu a instalace palubních jednotek ETCS, které jsou součástí hnacích vozidel. Správa železnic nyní dokončila instalaci systému mezi Petrovicemi u Karviné a Břeclaví. Nově mohou vlaky systém využívat také na úseku mezi Českým Brodem a pražskou Uhříněvsí.

Koordinace ETCS a elektrifikace tratí

Doposud u nás systém ETCS fungoval na hlavním koridoru mezi Kolínem a Břeclaví. Díky novému úseku přibylo dalších 204 kilometrů. Podle národního implementačního plánu mají na koridorových tratích od roku 2025 jezdit pouze vlaky vybavené ETCS.

Jednotným zabezpečovacím systémem se okrajově zabývá i aktuálně schválená Dopravní politika pro rok 2021 až 2027, kde se upozorňuje na nutnost koordinace zavádění systému v s plány na elektrifikaci tratí a také na to, že je třeba „koordinovat plány MD ČR a SŽ na elektrifikaci dalších tratí s plány MD ČR a SŽ na vybavování tratí a vozidel jednotným evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS.

Cílem je, aby dosud neelektrifikované tratě byly při jejich vybavování jednotným evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS též souběžně elektrifikovány. Tím lze předejít neefektivní investici do vybavování neperspektivních naftou poháněných vozidel mobilní částí vlakového zabezpečovače ETCS, neboť ta budou v dohledném horizontu rušena,“ uvádí se v dokumentu.

Přesná lokalizace vozidel

Správa železnic nedávno dokončila instalaci evropského zabezpečovače ETCS na traťovém úseku z Petrovic u Karviné do Břeclavi. Instalace zařízení na tomto úseku byla spolufinancována Evropskou unií.

Nejmodernějším zabezpečovacím systémem byly vybaveny tři traťové úseky: z Petrovic u Karviné do Bohumína (14 kilometrů), z Bohumína do Přerova (92 kilometrů) a z Přerova po Břeclav (98 kilometrů). Celkem jde tedy o 204 km tratí, které byly už dříve kompletně pokryty mobilní rádiovou sítí GSM-R. Ta spolu s ETCS vytváří kompaktní celek, který bude využitelný v celé evropské síti.

Modernizovaná železniční trať. Foto: Pixabay

Zavedení ETCS si vyžádalo technické úpravy na centrálním dispečerském pracovišti v Přerově, ze kterého je řízena rozsáhlá oblast v dotčeném úseku druhého tranzitního železničního koridoru. Zařízení pracuje s takzvanými pevnými balízami, které jsou umístěny přímo v kolejišti. Ty slouží jako referenční bod přesné lokalizace pozice vozidla tak, aby vlakový zabezpečovač naprosto přesně určil místo, kde se vlak nachází.

Pokud snímače na spodní části vozidla zaznamenají balízu, mobilní část ETCS umístěná ve vozidle zajistí předání této informace prostřednictvím mobilní rádiové sítě a její zaslání radioblokové centrále RBC. Ta následně strojvedoucího informuje třeba o povolené rychlosti.

Mobilní část systému ETCS pak stanoví ideální rychlostní křivku a zajistí bezpečný dohled nad rychlostí vozidla. Pokud je to nutné, dokáže vlak dokonce i zastavit. Díky kontinuálnímu rádiovému spojení je strojvedoucí neustále kontrolován, zda všechny pokyny dodržuje.

Český Brod – Praha-Uhříněves

Zabezpečení trati „ETCS Kralupy nad Vltavou – Praha – Kolín“ rozdělila Správa železnic kvůli dalším souběžným a podmiňujícím stavbám na čtyři etapy. První z nich tvoří úsek z Českého Brodu do Prahy-Uhříněvsi, kde již byla instalace zabezpečení dokončena. Konkrétně šlo o stanice Český Brod, Úvaly, Praha-Běchovice, Praha-Malešice, Praha-Hostivař a Praha-Uhříněves.

Součástí modernizace bylo v první etapě i vybudování dvou centrál RBC a 682 balíz, stejně jako úpravy v centrálním dispečerském pracoviště Praha.

Náklady na síť i jednotky do lokomotiv

Modernizace zabezpečovacího zařízení na úseku Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav byla spolufinancovaná Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy. Celkové investiční náklady projektu dosáhly 730,5 milionu korun. Míra podpory Evropské unie je 85 procent ze způsobilých nákladů, což představuje zhruba 533,8 milionů korun.

Evropských financí ze stejného programu Správa železnic částečně využije i na instalaci ETCS v úseku Český Brod – Praha. Celkové investiční náklady se pak budou pohybovat ve výši téměř 328 milionů korun, přičemž evropská dotace může představovat nejvýše 86,3 milionů korun. Financování z národních zdrojů zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Investice se však netýkají jen provozovatele drážní sítě. Palubní jednotky se zabezpečovacím systémem musí do svých lokomotiv instalovat i jednotliví dopravci. Náklady na jednu lokomotivu se přitom pohybují mezi třinácti až osmnácti miliony korun.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter