Úterý, 17. května, 2022

Až třináct milionů za jednu mobilní jednotku ETCS. Státní podpora pokryje jen polovinu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) zveřejnil pravidla pro financování vybavení drážních vozidel palubními součástmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy pro následující období. Dopravci mohou získat nejvýše 85 procent z celkových uznatelných nákladů, maximálně však 6,750 milionů korun na palubní jednotku ETCS na jedno drážní vozidlo. Dopravci tvrdí, že vzhledem k aktuálním cenám palubních jednotek se nejvyšší možná částka s 85 procenty uznatelných nákladů nepotkává. Povinné vybavení drážních vozidel tak budou muset zaplatit převážně z vlastní kapsy.

Jednotný celoevropský zabezpečovací systém (ETCS) postupně nahrazuje celou řadu různých a často i zastaralých zabezpečovacích systémů v členských státech Evropské unie. Jen v České republice jím má být pokryto téměř pět tisíc kilometrů tratí do roku 2030, o deset let později je v plánu na celé české železniční síti. Zatímco v zahraničí slouží ETCS hlavně k zajištění interoperability, u nás má pomoci se zajištěním větším bezpečnosti. 

„Plán zabezpečení počítá s vybavením 4 800 kilometrů tratí do roku 2030 s náklady ve výši 47 miliard korun. Již nyní máme na traťovém zabezpečení zasmluvněny práce přes 8 miliard korun, a i dopravci již využili spolufinancování z evropských zdrojů přesahující tři miliardy korun. 

Technologií je již vybaveno přes 650 kilometrů našich tratí za další tři miliardy korun, probíhá zkušební provoz, a dopravci mají zajištěno financování pro 475 lokomotiv,“ uvedl dříve ministr dopravy.

Mobilní jednotky do drážních vozidel

Systém ETCS se skládá z části traťové, která je součástí železniční infrastruktury, a z části mobilní či palubní. Ta se umísťuje do drážních vozidel. Zatímco infrastrukturní část zajišťuje Správa železnic, pořizování palubních jednotek je přímo na jednotlivých dopravcích.

Aktuální pravidla pro financování vybavení drážních vozidel palubními součástmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy pro období 2022 až 2023 kromě jiného stanoví i maximální výši příspěvku, o který mohou dopravci požádat.

Eurobalíza ETCS. Foto: Správa železnic

V případě pořízení palubní jednotky ETCS na jedno drážní vozidlo je to 85 procent z celkových uznatelných nákladů a nejvýše 6,750 milionů korun. Bude-li dopravce pořizovat prototypovou zástavbu palubní jednotky, může opět žádat až o 85 procent uznatelných nákladů a až 24 315 300 korun. Žádosti se mohou týkat jak vozidel již provozovaných, tak těch, které bude dopravce nově pořizovat.

Snížení ceny nelze očekávat

Železniční dopravci však upozorňují na to, že se stanovené limity příliš neslučují s realitou. „Materiál SFDI mě nepřekvapil, víceméně jsem zastropování konečné a maximální částky očekával, neb na stejnou částku byly nastaveny i předcházející programy. Ale když se připravovaly první programy z OPD II a CEF Call I, nebyla známá tržní cena, za kterou je možné přestavbu skutečně pořídit. Na to se záhy při první soutěžích přišlo a zjistilo se, že to bude vycházet někde okolo 50 procent podpory. Bohužel, tímto částka 6,75 mil korun není 85 procent z celkově uznatelných nákladů na sériovou přestavbu lokomotivy na ETCS,“ říká prezident Sdružení železničních nákladních dopravců (ŽESNAD) Martin Hořínek.

Podle něj se aktuálně ceny za mobilní jednotku ETCS na jedno hnací vozidlo pohybují mezi 11 až 13 milionů korun u standardních novějších a rozšířenějších hnacích vozidel. U méně rozšířených a starších vozidel má být cena ještě vyšší. 

„Navíc nejsou kapacity na přestavbu, a tak tlak na snížení ceny nelze v současné době očekávat,“ dodává Martin Hořínek.

Uznatelné náklady

Uznatelnými náklady jsou například záznamová jednotka a zobrazovací jednotka, přenosný modul balízy, systém odometrie či samotné zabudování palubní části do drážního vozidla. Patří sem ale také přenosový modul pro komunikaci se smyčkou (LTM), specifický modul národního systému (STM) nebo provedení testů kompatibility za účelem získání průkazu způsobilosti palubní 

části ETCS od Drážního Úřadu nebo vydání změny povolení uvedení drážního vozidla na trh od Drážního úřadu nebo Agentury EU pro železnice pro provoz v České republice. 

Žadatelem o příspěvek může být právnická či fyzická osoba se sídlem, zastoupením, pobočkou, organizační složkou nebo dceřinou společností v České republice, jež je provozovatelem drážního vozidla, pro které bude z příspěvku financováno zařízení ETCS. Aktuálně vypsaný termín výzvy k podávání žádostí je stanoven na 29. dubna příštího roku.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter