Předseda rumunského antimonopolního úřadu Chirițoiu: nemůžeme pokutovat obce a veřejné soutěžitele

Česká republika je inspirací pro některé zahraniční antimonopolní úřady. Například rumunský úřad sleduje vývoj českých zákonů a postupy ÚOHS. Jeho prezident se domnívá, že...

ÚOHS trestal za kartel při prodeji stavebních strojů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže odhalil  kartel při prodeji stavebních strojů Volvo. Přiznáním viny a spoluprací s úřadem firmy snížily udělenou pokutu. I tak...

Nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní...

Komunitární programy, programy přeshraniční spolupráce, programy nadnárodní a meziregionální spolupráce. Z těchto a dalších zdrojů mohou česká města a obce čerpat dotace na svůj rozvoj....

Mnohamilionová pokuta pro šest stavebních firem za bid rigging

Za koordinaci nabídek na trhu inženýrského stavitelství uložil v těchto dnech Úřad pro ochranu hospodářské soutěže šesti společnostem pokuty v celkové výši 26.824.000 korun. Soutěžitelé...

Svatomartinská konference ÚOHS – Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva

Po dvou letech se do konferenčního programu Svatomartinské konference vrátilo téma soukromoprávního vymáhání soutěžního práva. Odpolední blok zahájil Michael Mikulík z ÚOHS, který představil...

NSS dal za pravdu ÚOHS ve sporu s Českými drahami

Spory o přípustnost změny smlouvy nebo závazku vyplývajícího ze smlouvy jsou velmi častou agendou ÚOHS i správních soudů. Obvykle se všechny dotčené instance nad...

Judikát: Nejvyšší správní soud definitivně potvrdil pražskému Dopravnímu podniku pokutu 8...

Úřadu na ochranu hospodářské soutěže je mnohdy, zejména laickou veřejností vytýkáno, že jím udělované pokuty za pochybení v zadávání veřejných zakázek nejsou dostatečně razantní...

V Brně se opět mluví o mezinárodních zkušenostech s hospodářskou soutěží

Několik desítek odborníků z ministerstev, ale i ze stran soukromých zadavatelů, plus hosté ze zahraničí se zúčastní dvoudenní Svatomartinské konference pořádané Úřadem pro ochranu...