Středa, 29. června, 2022

Z Česka do zahraničí na dividendách odtékají stovky miliard

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká republika patří k zemím,  které jsou pro zahraniční investory nejvýnosnější. Vyplácí totiž jedny z nejvyšších dividend na světě.

Zisky tuzemských podniků ve formě dividend odchází do zahraničí k vlastníkům těch podniků. Jen tuzemské banky se na celkové částce vyplacených dividend podílejí jednou čtvrtinou.

Celkový objem dividend vyplacených do zahraničí tak představuje hodnotu více než 5 procent hrubého domácího produktu České republiky. Pokud by tyto dividendy byly investovány zpět do tuzemské ekonomiky, mohla by Česká republika růst výrazně rychleji než dosud.

Na druhou stranu vysoký objem vyplacených dividend může také svědčit o velmi dobrém a vstřícném podnikatelském prostředí v České republice. Tato výše pak také může lákat další investory k investicím v České republice. Investice v naší zemi totiž přináší zajímavé zisky z nichž si nahrazují vlastníci vynaložené investice.

Dalším argumentem pro další zájem zahraničních investorů o investice do tuzemské ekonomiky je fakt, že Česká republika neklade výplatě dividend žádné překážky a zdanění ve výši 19 procent patří k těm nejnižším v Evropě. Při výši 214 miliard zisku směřujícího do zahraničí bylo jen z této částky vyplaceno na daní z příjmů právnických osob více než 45 miliard korun. Dalším argumentem pro pochopení takto vysoké výše dividend směřujících do zahraničí je, že i tyto zisky pocházejí z převážné míry ze zahraničí, tedy z vývozu. To však není případ dividend tuzemských bank, které generují zisky téměř výlučně z domácích zdrojů a obchodů. Naopak dividendy z výrobních podniků jsou typickým příkladem zisků pocházejících z vývozu. V těchto případech se pak nejedná o tak škodlivý odliv prostředků z naší ekonomiky jako je tomu v případě bank.

Země Saldo přílivu a odlivu dividend ze zahraničních investic v poměru k HDP za rok 2014
Nizozemsko 7,7
Francie 1,5
Švédsko 1,2
Velká Británie 1,0
Německo 1,0
Dánsko 0,9
Belgie 0,0
Řecko -0,1
Rakousko -0,1
Chorvatsko -0,7
Lotyšsko -1,0
Slovinsko -1,2
Estonsko -1,3
Bulharsko -1,4
Rumunsko -1,7
Kypr -1,7
Litva -1,9
Maďarsko -2,3
Slovensko -3,4
Česká republika -5,0
Irsko -6,1
Malta -99,3

Zdroj: ČSÚ/Eurostat

Druhou stránkou mince pak je, zda odliv zisků do zahraničí nepředstavuje také nedostatek možných investičních příležitostí v naší zemi. Investoři, kteří zde již působí, nemají do čeho investovat, resp. jsou s investicemi opatrnější a zisky raději stahují k sobě. Tomuto scénáři však zatím nic nenasvědčuje.

I přes vysoký odliv zisků do zahraničí, nepředstavuje tento stav žádný vážnější problém. Ekonomika je velmi silná a odlivu zisku do zahraničí odpovídá i kladné saldo naší obchodní bilance, takže transfery jsou v tomto případě velmi vyrovnané. Naše ekonomika a její růst na zahraničních investicích a jejich rozsahu přímo závisí. Bez zahraničních investic tak nemůže být ani rychlejší růst ekonomiky a rychlé zvyšování produktivity naší práce.

Miroslav Zeman, Bankovnipoplatky.com

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter