XXI. Finanční konference Svazu měst a obcí – Obce tíží Česká pošta a pomalé stavební řízení

XXI. Finanční konference Svazu měst a obcí přinesla mimo jiné kritiku projektu Pošta Partner. Premiér Babiš slíbil změny ve stavebním zákonu. Daňové příjmy obcí v roce 2018 dosáhnou 213 miliard korun. Kvůli GDPR může být problém s hledáním nových ředitelů škol.

V Praze se koná tradiční – již XXI. finanční konference Svazu měst a obcí. Primátor Prahy Zdeněk Hřib si přeje, aby větší města spolupracovala v otázkách týkajících se školství a společně posunuli školství jako takové dál. „Další záležitostí, kterou mají větší města společnou, je doprava. Konkrétně hovořím o nutnosti vyvést nákladní dopravu pryč z měst, vyřešit parkování a úzce se to dotýká i otázek smogu,“ vyjmenoval nový pražský primátor věci, které jsou pro něj v rámci spolupráce nutné. Zmínil také téma digitalizace, kterou podle jeho názoru brzdí současná legislativa.

Čeká nás velký úkol, kterým je špatné nastavení projektu Pošta Partner. Těší mě, že si nové vedení České pošty uvědomuje, jak je to citlivé téma pro starosty a proto není na první místě honba za čísly, ale faktické naplnění slova partnerství,“ uvedl předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl k problému, který sužuje především malé obce. Podle něj je nepřijatelné, aby stát neuhrazením univerzální služby České pošty nutil obce přecházet na Poštu Partner. Generální ředitel České pošty Roman Knapp se v rámci svého projevu bránil, že Pošta není schopna nést náklady, které jí stát nedostatečně kompenzuje. Aby mohla udržet síť poboček, musel by ČTÚ přestat trvat v rámci poštovní licence na každodenním doručování na každou adresu v ČR. O problémech a vizích České pošty jsme informovali mluvili s jejím generálním ředitelem. Přečtěte si náš rozhovor, který má dvě části.

Stát by měl poště za služby platit třikrát víc, říká generální ředitel České pošty…

Dobíháme, co jsme podcenili. Budoucnost má hybridní pošta, říká generální ředitel Roman Knap

Stále důležitější téma je také problém vylidňování malých měst, podle Františka Lukla se jedná o problém všech, včetně měst do kterých se tito lidé stěhují. Na závěr pak apeloval na přítomné členy vlády, aby nechali obce a města dýchat, ohradil se proti duplicitám v kontrolách a proti novým pravomocem NKÚ.

V rámci prvního bloku finanční konference SMO vystoupili i někteří členové vlády. Premiér Andrej Babiš zmínil změnu zákonného určení DPH, které přineslo obcím 9,1 miliardy korun a řekl, že jeho prioritou je snížení byrokracie a digitalizace. Kritizoval jsem ministerstvo pro místní rozvoj kvůli stavebnímu zákonu. Nový zákon přinese zásadní změny, protože je absurdní, aby v Praze trvala výstavba bytu deset let. Neuvěřitelné,“ řekl ve svém projevu předseda vlády k představitelům obcí a měst. V rámci tématu kohezní politiky ve svém projevu kritizoval příliš dlouhá sedmiletá období, pro které jsou schvalovány jednotlivé operační programy z evropských fondů.

V roce 218 se očekává, že daňové příjmy obcí dosáhnou 231 miliard korun a jedná se tak o nárůst asi o 12,3 % oproti roku 2017,“ prohlásila na konferenci ministryně financí Alena Schillerová. Oznámila také, že na začátku příštího roku představí, čeho dosáhla za rok v projektu on-line finanční úřad, na který by měla být využita současná infrastruktura, kterou má státní správa k dispozici.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové jsme zapomněli v ČR plánovat. „Z obcí nám přišly požadavky na investice za 338 miliard korun,“ řekla ministryně pro místní rozvoj a dodala, že mezi nejčastější účel investice je infrastruktura, sociální bydlení, bydlení jako takové a sportoviště. V rámci programů vyhlášených státního fondu podpory investic je podle Kláry Dostálové pro obce a města připraveno 3,2 miliardy korun. Podle plánovaných změn stavebního zákona budou úředníci vázáni lhůtou pro vyjádření a v případě její nedodržení se bude brát, jakoby se vyjádřili kladně.

Předsedkyně Asociace krajů a poslankyně Jana Mráčková Vildumetzová se obává dopadů směrnice GDPR, ze kterého nebyly ze sankcí vyjmuty příspěvkové organizace velkých měst, mezi které patří třeba školy, což může způsobit problémy při hledání uchazečů o místo ředitele. Zmínila také obavy z nedostatku peněz na sociální služby, kde by aktuálně mělo v rámci měst a obcí chybět 800 milionů korun.

Finanční konference pokračuje dnes druhým dnem společnou diskusí o ekonomice obcí a měst a jejich případné finanční autonomii.

Michal Ožuch