Pátek, 16. dubna, 2021

Úspory z kritizovaného systému centrálních nákupů klesly o polovinu. I tak měl stát podle MF ušetřit více než miliardu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Systém centrálních nákupů měl podle zprávy Ministerstva financí ušetřit 1,2 miliardy korun. Celkový objem nákupů i samotné úspory však poklesly. Jednotlivá ministerstva pokračují v nadresortním vypisování zakázek. V roce 2018 tak jednotlivá ministerstva nakoupila za 4,5 miliardy korun. Finance míří především na kancelářské potřeby a osobní automobily. V celkovém objemu úspor se nejvíce daří ministerstvu vnitra. K postupnému zvyšování objemu nákupů formou meziresortních zakázek pomáhá standardizace komodit, jež stanovuje základní atributy, kterými se ministerstva řídí při samotném vypisování zakázek.

Centrální nákupy státu v roce 2018 podle zprávy ministerstva financí (MF) ušetřily veřejným financím 1,2 miliardy korun. Objem celkových nákupů dosáhl stejné výše. Jedná se tak o úsporu ve výší 50 % oproti ceníkovým cenám. Od roku 2016 měl stát celkově ušetřit 3,1 miliardy korun. Prostřednictvím centrálních nákupů stát nakupoval především kancelářské potřeby, osobní automobily, software a nebo zajišťoval úklidové služby.

Oproti předešlému roku však celkový objem nákupů poklesl takřka o polovinu. Podle zprávy, kterou ministerstvo předložilo na jednání vlády, je to způsobeno především snížením objemu nakupovaného softwaru ministerstvem vnitra. „Míra úspor má i přes nižší objem nákupu rostoucí tendenci. V souvislosti s čerpáním rámcových dohod na osobní automobily a další software lze očekávat v příštích letech nárůsty realizovaného nákupu,“ konstatuje se ve zprávě ministerstva financí týkající se zhodnocení systému centrálních nákupů státu za rok 2018. Systém centrálních nákupů je však kritizovaný z mnoha stran. Nejvyšší kontrolní úřad dokonce celý systém označilo za nefunkční. O tématu jsme více psali v minulém roce psali v textu Ministerstva se ohradila proti závěrům NKÚ k centrálním nákupům.

„Ministerstvo financí vystupovalo v roce 2018 jako centrální zadavatel celkem ve dvou pilotních nadresortních veřejných zakázkách – nákup xerografického papíru a nákup osobních vozidel. Kromě těchto dvou nadresortních veřejných zakázek zahájilo nadresortní nákup vozidel na alternativní pohony (elektromobily, vozidla na CNG), který probíhá formou dynamického nákupního systému,“ uvádí se v materiálu. Nadresortní zakázky týkající se nákupu xerografického papíru se účastnilo 6 ministerstev a 281 jim podřízených organizací. Z celkového objemu zakázky 118 milionů korun byla nakonec vyčerpána pouze polovina. Průměrná úspora měla v jednotlivých resortech dosahovat 7 %. Finance nehodlají v tomto nákupu pokračovat.

V rámci nadresortní zakázky na nákup automobilů, které se účastnilo celkově 10 ministerstev, byla podepsána dohoda se dvěma vítěznými uchazeči na 2 roky s celkovým plněním 809 milionů korun. „Předpokládaný objem plnění v rámci této veřejné zakázky činí 809,2 mil. Kč. Dosažená úspora oproti ceníkovým cenám činí v průměru 15 %, přičemž v kategorii vyšší střední třídy a kategorie SUV vozů je úspora až 33 %,“ uvádí k předpokládaným úsporám MF ve své zprávě. Do konce roku 2018 byla vyčerpána pouze 4 % z celkového objemu zakázky a největší objem nákupů se očekává v průběhu roku 2019 a MF předpokládá, že díky nadresortnímu nákupu získá stát o 400 vozidel více, než by získal při standardních nákupech. Jednotlivá ministerstva zároveň pracují na postupné standardizaci jednotlivých komodit, což by mělo usnadnit budoucí meziresortní zakázky.

Sama ministerstva v rezortních systémech centralizovaného zadání v roce 2018 realizovala zakázky o celkovém objemu 4,5 miliardy korun. Celkové úspory pak byly podle MF 529 milionů korun. Úspory tak dosáhly 12 % celkového objemu peněz určených na zakázky v rezortním centralizovaném zadání, což je o 5 procentních bodů horší výsledek než v předcházejícím roce. „Výše úspor byla zásadně ovlivněna nárůstem ceny silové složky u elektrické energie a růstem cen na trhu. Úspory jsou vykazovány v rozmezí 8 – 20 %. Obě hraniční hodnoty byly dosaženy v prvních letech fungování,“ zdůvodňuje horší výsledek ministerstvo. Největší podíl na resortních úsporách vykazuje v posledních letech ministerstvo vnitra, kterému se podařilo ušetřit celkově 260 milionů korun. Ministerstvo dopravy ušetřilo podle metodiky vyčíslování úspor vydané ministerstvem pro místní rozvoj 80 milionů a ministerstvo spravedlnosti 114 milionů korun.

Michal Ožuch18

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter