Sobota, 6. března, 2021

Vysokorychlostní trať z Běchovic do Poříčan připraví SUDOP s partnery

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Správa železnic vybrala vítěze soutěže na projekt vysokorychlostní tratě. Zakázku na přípravu prvního úseku VRT z Běchovic do Poříčan získalo mezinárodní sdružení SUDOP PRAHA, Egis Rail a Mott MacDonald. Nyní běží lhůta na případná odvolání. Vítězná nabídková cena 184,6 milionu korun.

První vysokorychlostní trať (VRT) v České republice má začít v železniční stanici Praha-Běchovice a končí zapojením do stávajících traťových úseků Poříčany – Pečky a Sadská – Nymburk město. Správa železnic nyní vybrala projektanta této VRT. je jím mezinárodní konsorcium SUDOP PRAHA, Egis Rail a Mott MacDonald. Součástí zakázky je kromě samotné dokumentace pro územní rozhodnutí i zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (EIA).

Jde o první zakázku na trať s rychlostí vyšší než 200 km/h, kdy její závěry by měly vést k územnímu rozhodnutí, tedy laicky stavu, kdy je stavbu možno umístit do území. Než dojde k samotné realizaci tohoto projektu, tedy zahájení stavby, bude muset investor následně ještě zadat vypracování dokumentace pro stavební povolení a vybrat stavební firmu.

Postup do další fáze budování VRT v České republice potvrdil i generální ředitel správce národní železniční infrastruktury Jiří Svoboda. „Vybrali jsme zpracovatele dokumentace pro územní řízení a dokumentace EIA. Připravujeme nyní podpis smlouvy,“ uvedl Svoboda.

Prestižní zakázka

„Na tuzemské železnici jde bezpochyby o velmi prestižní zakázku. SUDOP PRAHA, jako národní projekční lídr, o ni má zájem. Rozhodli jsme se proto spojit s těmi největšími světovými partnery v oblasti přípravy VRT. Volba francouzského Egis Rail a britských Mott MacDonald tak byla logickou sázkou na zkušenost, tradici i profesionalitu,“ uvedl ke složení týmu generální ředitel SUDOPU PRAHA Tomáš Slavíček. „Zahraniční experti s praktickými zkušenostmi v oblasti přípravy VRT doplní náš zkušený tým odborníků. Ti garantují, mimo jiné, detailní znalost českého prostředí a technických norem, které jsou pro bezchybnou realizaci projetu samozřejmě nutností,“ dodal Slavíček.

Sdružení pod vedením SUDOP PRAHA dokázalo ve výběrovém řízení nabídnout nejen nejzajímavější cenu. Získalo i nejvíce bodů v tzv. odborných ukazatelích, například v celkové odborné úrovni, složení týmu, identifikaci a řízení rizik nebo v přidané hodnotě, které hrají v investorem zvolené metodě hodnocení, tzv. Best Value, velmi podstatnou roli.

Technickou zajímavostí tohoto projektu bude bezpochyby její částečná čtyřkolejnost. Dvě koleje pro trať Běchovice – Poříčany tu povedou souběžně s dvojicí vnitřních kolejí pro budoucí spojení ve směru Praha-Zahradní město – Brno. Tato čtyřkolejná trať bude sloužit nejen pro vysokorychlostní vlaky, ale i pro národní spoje, např. Praha – Pardubice nebo Praha – Hradec Králové.

Prostřední koleje pro VRT, krajní pro „regionální“ vlaky

Prostřední dvě traťové koleje jsou určeny pro vysokorychlostní vlaky směr Brno a krajní dvě koleje pro konvenční vlaky do ostatních směrů, především dále na Kolín a Pardubice, ale zároveň též na Nymburk (a výhledově případně i pro novou vysokorychlostní trať Praha – Hradec Králové – Wroclaw). „Součástí pilotního úseku je tedy nejen napojení
nové tratě do stávajícího traťového úseku Poříčany–Pečky, ale i napojení za železniční stanicí Sadská a zdvoukolejnění tratě až před most přes Labe v Nymburce.
Dále na území Středočeského kraje trasa pokračuje poměrně přímo až ke Světlé nad Sázavou, která leží zhruba v polovině cesty mezi Prahou a Brnem. Protože tímto městem již prochází dvoukolejná elektrizovaná trať Kolín – Havlíčkův Brod – Brno, je navrženo propojení obou tratí nejen pro pravidelnou obsluhu Vysočiny, ale též pro případ mimořádností v dopravě,“ uvádí se k plánované stavbě v magazínu vybraného dodavatele SUDOP Revue.

„I přes účast světových partnerů s mnoha praktickými zkušenostmi to ale nebude vůbec jednoduchá zakázka“, varuje Slavíček. Již teď jsou totiž známa mnohá úskalí při vedení této nové trati. „Mluvíme například o průchodu územím tzv. Klánovického lesa, což je evropsky významná lokalita. Složitý bude i průchod oblastí mezi dálnicí D11 a obcí Jirny, kde je bohužel jen velmi zúžený prostor, ačkoliv je zde platná dlouholetá územní rezerva“, nastínil některá z problematických míst generální ředitel SUDOPU PRAHA.

Technicky si projektanti budou muset poradit i s úpravami stávající železniční stanice Praha-Běchovice. „Ze zkušeností vím, že nelehkých okamžiků se během přípravy objeví celá řada. Je to ale vždy výzva, na kterou se těšíme a jsme připraveni se se všemi problémy vypořádat. Na této zakázce budou pracovat odborníci s mnohaletými zkušenostmi. Jako zázemí tu pak máme celý náš projekční dům s více než 300 zaměstnanci. Tvář české železnice spoluutváříme již více než 66 let a chceme se podílet i na její budoucnosti,“ dodal Tomáš Slavíček, který v čele této projekční organizace stojí posledních 10 let.

Již zmiňovaný Jiří Svoboda – generální ředitel Správy železnic uvádí, že samotná územní řízení k pilotním úsekům VRT budou zahájena v roce 2022. „Zahájení výstavby je poté plánováno na rok 2025. Zahájení provozu na prvních úsecích VRT v ČR se předpokládá v roce 2028,“ uvedl Svoboda ve své prezentaci na konferenci ke stavebnímu zákonu, kterou pořádalo ministerstvo pro místní rozvoj. Zdůraznil také, že vysokorychlostní tratě v České republice jsou důležitou součástí transevropské dopravní sítě, a proto lze očekávat
nezanedbatelný příspěvek z evropských fondů na jejich výstavbu.

Po začátku stavby vysokorychlostních tratí bude Správa železnic požadovat 20 miliard ročně

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda na konferenci MMR “Jak může nový stavební zákon ovlivnit budoucnost země?“ 8. 10. 2020. Repro: ČTK

„Pro další přípravu vysokorychlostních tratí budou pro rok 2021 Správou železnic nárokovány finanční prostředky ve výši cca 300 mil. Kč, pro rok 2022 ve výši cca 600 mil. Kč a pro rok 2023 ve výši cca 900 mil. Kč. Projektová a předprojektová příprava (jako tento případ – pozn. red.) budou hrazeny především z národních zdrojů. V roce 2025, kdy bude zahájena výstavba prvních úseků vysokorychlostní tratě, budeme požadovat přes 20 miliard korun ročně,“ dodal Jiří Svoboda.

Na konferenci také zazněl apel všech klíčových státních investorů na poslance, aby „nebořili“ návrh stavebního zákona, který „leží“ ve Sněmovně:

Šéfové organizací stavějících liniové stavby apelují na poslance: Schvalte nový stavební zákon tak, jak je

S generálním ředitelem Správy železnic jsme o budoucnosti železniční dopravy v ČR vedli obsáhlý rozhovor. Přečtěte si jej

Brzy budeme na železnici jezdit rychleji a problémy se odradit nenecháme, říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Nabídku na optickou síť od privátní firmy odmítl

VRT  je národním projektem. Podle Správy železnic přinesou:

 • Dokončením projektu VRT (cca 600km tratí) dojde k radikálnímu zkrácení cestovních
  dob veřejnou dopravou jak v rámci ČR, tak do sousedních zemí. Krajská města
  budou dostupná z Prahy do dvou hodin a mezi sebou rámcově do tří.
 • Spojení Berlína a Vídně bude možné vlakem přes ČR zvládnout za čtyři hodiny.
 • Díky přesahu linek do konvenční sítě bude mít ve vzdálenosti do 20 minut
  jízdy autem stanici rychlé železnice 7 milionu obyvatel tj. 65 % obyvatel ČR.
 • Výstavba vysokorychlostní železnice je projektem, který přesahuje rámec běžných
  dopravních staveb.
 • Z technického pohledu se jedná o zcela nový, avšak ucelený systém, který vyžaduje
  aktualizaci přístupů v celé řadě oborů. Nutí k integrovanému uvažování a hledání
  společných řešení napříč profesemi.

Ideální stav vysokorychlostních tratí po dokončení. zdroj: prezentace Správy železnic

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter